03 mẫu đơn xin nghỉ ốm giáo viên được dùng nhiều

Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên là loại văn bản được giáo viên làm và gửi đến Ban giám hiệu nhà trường khi cần xin nghỉ ốm. Vậy có thể dùng những mẫu đơn xin nghỉ ốm nào?

1. Đơn xin nghỉ ốm giáo viên dùng làm gì?

Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên là loại văn bản được giáo viên làm và gửi đến Ban giám hiệu nhà trường khi cần xin nghỉ ốm. Vậy có thể dùng những mẫu đơn xin nghỉ ốm nào?

1. Đơn xin nghỉ ốm giáo viên dùng làm gì?

Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên sẽ được sử dụng trong trường hợp giáo viên đang làm việc và giảng dạy tại các trường hợp mầm non, bậc tiểu học, trung học cơ sở hay phổ thông trung học bị bệnh cần xin nghỉ, xin nghỉ ốm dài ngày để điều trị bệnh…

Việc làm đơn và gửi đến Ban giám hiệu nhà trường để nhà trường biết được lý do xin nghỉ của giáo viên, bố trí người dạy thay và giáo viên nghỉ ốm sẽ được giải quyết nghỉ chế độ ốm đau của BHXH.

2. Mẫu đơn xin nghỉ ốm giáo viên gồm những thông tin gì?

Đơn xin nghỉ ốm giáo viên chuẩn gồm những thông tin nội dung như sau:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính

– Tiêu đề “Đơn xin nghỉ ốm” chữ in hoa, canh giữa văn bản

–  Phần kính gửi: ghi rõ Ban giám hiệu nhà trường, nơi giáo viên đang giảng dạy

– Thông tin người làm đơn: họ tên, ngày sinh, số CCCD và ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ, tên đơn vị công tác (bộ môn giảng dạy, tổ công tác…)

– Trình bày lý do xin nghỉ (nghỉ ốm, nghỉ điều trị bệnh dài ngày…). Đây là phần quan trọng nhất, không nên viết chung chung mà phải trình bày khá cụ thể lý do xin nghỉ để Ban giám hiệu có thể dựa vào đó quyết định việc có cho giáo viên nghỉ hay không.

– Thời gian xin nghỉ bao lâu (ghi rõ từ ngày nào đến ngày nào)

– Thông tin bàn giao công việc (cho ai, tiết mấy, môn gì…)

– Lời đề nghị xem xét giải quyết, cùng với lời cảm ơn lời chào

– Phần cuối cùng là phần ghi ý kiến của BGH nhà trường và chữ ký của người làm đơn.

3. Mẫu đơn xin nghỉ ốm giáo viên

HieuLuat xin cung cấp Mẫu đơn xin phép nghỉ ốm của giáo viên

3.1. Mẫu đơn xin nghỉ ốm giáo viên số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường ………………………………………

Tôi tên là: ……………………………………………………. Sinh ngày: …………………………

CMND/CCCD số: ………………………… Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp: …………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: Chức vụ: Giáo viên

Tôi làm đơn này xin trình bày sự việc như sau:

Tôi đến bệnh viện ………………………… [Tên bệnh viện] để khám bệnh. Các bác sĩ tại bệnh viện …………………… đã chuẩn đoán  tôi bị         [Ghi rõ tình trạng

bệnh phải xin nghỉ ốm] và phải nằm viện để điều trị từ ngày …./…./….

Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép Ban Giám  hiệu trường  cho tôi được

nghỉ theo chế độ nghỉ ốm ……………………[Ghi rõ chế độ xin nghỉ ốm] từ ngày …../…../…..

đến ngày …../…../…..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ cho Tổ trưởng bộ môn     /Khối trưởng khối

….. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian nghỉ.

Kính mong Ban Giám Hiệu nhà trường xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ để điều trị bệnh. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

Ý KIẾN BGH NHÀ TRƯỜNG

……………….., ngày …… tháng …… năm ……

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3.2. Mẫu đơn xin nghỉ ốm giáo viên số 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: – Phòng Giáo dục và đào tạo

– Ban giám hiệu trường ……………

Tôi tên là ……………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………

Đơn vị công tác ……………………………………………………..

Kính đề nghị .……………………………………………………..

Giải quyết cho tôi được nghỉ .…………………………………………………….

Kể từ ngày……/……./…….. đến ngày……/……./………

Lý do: ………………………………………………………………………………….

Nơi nghỉ phép: ………………………………………………………………………………….

Tôi hứa sau khi hết thời gian nghỉ phép trên tôi sẽ có mặt tại đơn vị để công tác bình thường./

 

….,ngày…tháng…năm…

Người viết đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

3.3. Mẫu đơn xin nghỉ ốm giáo viên số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………..

Là: ……………………………………………………………………………………………………………

Thuộc tổ: ……………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường ……………………………… cho tôi được nghỉ phép ….. ngày (từ ngày …./…./…. đến ngày …./…/….)

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà): ……………………………………………………….

Là: ……………………………………………………………………………………………………………

Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường …………………………………

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Tổ trưởng tổ: ………

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Người viết đơn

Ý kiến của Hiệu trưởng

…………………………………

Ngày…tháng…năm….

 






Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ ốm giáo viên. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Chế độ nghỉ việc riêng của giáo viên hiện nay ra sao?



Có thể bạn quan tâm

14/09/2022

09/09/2022

09/09/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên là loại văn bản được giáo viên làm và gửi đến Ban giám hiệu nhà trường khi cần xin nghỉ ốm. Vậy có thể dùng những mẫu đơn xin nghỉ ốm nào?

1. Đơn xin nghỉ ốm giáo viên dùng làm gì?