3 mẫu bản cam kết không uống rượu bia

Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị yêu cầu nhân viên làm mẫu bản cam kết không uống rượu bia một số thời điểm hoặc trước khi lái xe. Mẫu này có những nội dung gì?

Nội dung cần có trong mẫu bản cam kết không uố

Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị yêu cầu nhân viên làm mẫu bản cam kết không uống rượu bia một số thời điểm hoặc trước khi lái xe. Mẫu này có những nội dung gì?

Nội dung cần có trong mẫu bản cam kết không uống rượu bia

Thông thường, mẫu bản cam kết thường có 3 phần với các nội dung sau:

– Phần mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ; Thông tin đơn vị, cơ quan; Thông tin của người làm cam kết như họ tên, mã số thuế, số CMND/CCCD, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, địa chỉ email và số điện thoại có thể liên hệ khi cần…. Thông tin của người làm cam kết phải chính xác, đầy đủ và rõ ràng.

– Nội dung của Đơn cam kết: Cơ sở viết cam kết, mục đích cam kết, nội dung cam kết…

– Cam kết chịu trách nhiệm nếu vi phạm các điều, khoản cam kết.

 

Mẫu cam kết không uống rượu bia trong buổi sáng, giờ ăn trưa 

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   

LCĐ khoa…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CAM KẾT

không sử dụng rượu, bia trong buổi sáng,

giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, học tập

 

Tên tôi là: …………………………………………..…………

Chi đoàn: …………………………………………..………….

Chức vụ Đoàn, Hội (nếu có): ………………………………..

………………………………………………………………….

Sau khi đọc Công văn số ……….. của Ban Thường vụ Đoàn ……….. quy định không sử dụng rượu, bia trong buổi sáng, giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, học tập đối với cán bộ Đoàn – Hội và đoàn viên thanh niên toàn trường, tôi xin cam kết thực hiện như sau:

1. Không tổ chức, tham gia uống rượu, bia tại các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách, liên hoan, tổng kết… của tổ chức Đoàn – Hội.

2. Không uống rượu, bia; tổ chức, ép người khác uống rượu, bia trong buổi sáng, giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của thời gian làm việc, học tập tại trường;

3. Không lạm dụng rượu, bia làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đoàn – Hội, hình ảnh của người thanh niên và ảnh hưởng đến công việc, học tập.

Nếu vi phạm những điều đã cam kết, cá nhân tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật của Đoàn trường, Hội Sinh viên trường và Nhà trường theo quy định.

 

…….., ngày …. tháng ….. năm …….

Người cam kết

Mẫu cam kết không uống rượu bia trong giờ làm việc

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…,ngày…tháng…năm…..

CAM KẾT KHÔNG UỐNG RƯỢU BIA TRONG GIỜ LÀM VIỆC

Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty………

                    – Quản lý Bộ phận………….

Căn cứ Nội quy, quy chế của Công ty……………………………..;

Họ và tên:……………………… Ngày sinh:………………

Chức vụ:……………………… Công ty:………………………

Trụ sở làm việc:…………………………………………….

Dựa trên Quy chế làm việc của công ty, tôi xin cam kết nghiêm túc chấp hành thực hiện đúng nội quy, quy chế của Công ty đặc biệt tuyệt đối không uống, rượu bia trong giờ làm việc.

Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung nêu trên. Nếu vi phạm, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Người cam kết

 

Mẫu cam kết không uống rượu bia nếu phải tham gia giao thông

 


CÔNG TY …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
………, ngày … tháng … năm ………

BẢN CAM KẾT

(V/V không uống rượu bia khi tham gia giao thông)

Họ và tên nhân viên: ……………………….

Phòng: …………………….

Thực hiện kế hoạch số: ………………………. ngày …./…./…………. về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông, Công ty …………………….tổ chức cho nhân viên ký cam kết không được uống rượu bia khi tham gia giao thông như sau:

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, pháp luật, luật lệ ATGT của nhà nước.

Không uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Không uống rượu bia trong giờ làm việc

Trên đây là bản cam kết giữa nhân viên và công ty về việc không uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Công ty ………….

Trên đây là 3 mẫu bản cam kết không uống rượu bia thường được sử dụng nhất. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

13/07/2022

12/07/2022

12/07/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị yêu cầu nhân viên làm mẫu bản cam kết không uống rượu bia một số thời điểm hoặc trước khi lái xe. Mẫu này có những nội dung gì?

Nội dung cần có trong mẫu bản cam kết không uố