3 nhóm cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương 0,8 lần

Ngày 22/09/2022, Chính phủ đã ban hành Quyết định 19/2022/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Quyết

Ngày 22/09/2022, Chính phủ đã ban hành Quyết định 19/2022/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg

quy định rõ mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Quy định này được áp dụng đối với các đối tượng trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể gồm 03 đối tượng sau:

Thứ nhất là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Thứ hai là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

Và thứ ba là người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động – thương binh và xã hội.

Nội dung Quyết định cũng nêu rõ tiền lương tăng thêm 0,8 lần nêu trên không bao gồm:

– Phụ cấp công vụ

– Phụ cấp thâm niên nghề

– Phụ cấp trách nhiệm theo nghề

– Phụ cấp ưu đãi giáo dục

– Phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn,

– Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.

Và số tiền tăng thêm này cũng không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và được thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), bảo hiểm thất nghiệp, Quyết định cũng nêu rõ thực hiện theo quy định Nghị quyết 09/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể,

– Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bình quân giai đoạn 2022 – 2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH. Trong đó, năm 2022 tối đa 1,59%, năm 2023 tối đa 1,54% và năm 2024 tối đa 1,49%.

– Mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp bình quân giai đoạn 2022 – 2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHTN) được trích từ quỹ BHTN. Trong đó, năm 2022 tối đa 1,59%, năm 2023 tối đa 1,54% và năm 2024 tối đa 1,49%.

– Mức chi phí quản lý BHYT theo quy định của Luật BHYT bình quân giai đoạn 2022-2024 tối đa 3,5% tiền đóng BHYT, được trích từ quỹ BHYT. Trong đó, năm 2022 tối đa 3,55%, năm 2023 tối đa 3,5% và năm 2024 tối đa 3,45%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2022 và được áp dụng cho các năm tài chính từ năm 2022 đến hết năm 2024.

Trên đây là thông tin về tăng lương cho cán bộ công viên chức, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

22/09/2022

06/09/2022

30/08/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Ngày 22/09/2022, Chính phủ đã ban hành Quyết định 19/2022/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Quyết