5 mẫu bản xác nhận thời gian công tác

Mẫu bản xác nhận thời gian công tác là văn bản ghi nhận thời gian làm việc của một cá nhân tại cơ quan, đơn vị. Văn bản này được sử dụng khá phổ biến hiện nay.

Giấy xác nhận thời gian công tác dùng để làm gì?

Mẫu bản xác nhận thời gian công tác là văn bản ghi nhận thời gian làm việc của một cá nhân tại cơ quan, đơn vị. Văn bản này được sử dụng khá phổ biến hiện nay.

Giấy xác nhận thời gian công tác dùng để làm gì?

Mẫu bản xác nhận thời gian công tác là văn bản được sử dụng để cơ quan, đơn vị sử dụng người lao động, công chức, viên chức xác nhận thời gian người đó làm việc tại cơ quan đơn vị, thậm chí ghi nhận công việc và tính chất công việc cụ thể của người đó tại cơ quan, công ty, doanh nghiệp. 

Mẫu bản xác nhận thời gian công tác hiện nay thường được sử dụng vào đa dạng các mục đích trên thực tế như:

– Xin visa sang các nước ngoài;

– Để chứng minh với ngân hàng nơi công tác và thời gian công tác khi cần làm các loại thẻ ngân hàng trả trước;

– Làm thủ tục vay tiền ngân hàng qua lương hằng tháng;

– Thậm chí, đây là văn bản được sử dụng để chứng minh kinh nghiệm làm việc khi trong ứng tuyển, nộp hồ sơ xin việc vào cơ quan, doanh nghiệp khác mà những đơ n vị này yêu cầu xác nhận thời gian công tác cũ…

Thông thường, mẫu bản xác nhận thời gian công tác chỉ xác nhận thông tin cá nhân, đơn vị công tác, thời gian công tác, công việc hiện tại (đã từng làm) chứ không xác nhận về thu nhập, tiền lương của người lao động. Tuy nhiên, cũng nhiều đơn vị yêu cầu xác nhận kèm thông tin về lương thưởng. Đối với những mẫu xác nhận thời gian công tác yêu cầu kèm theo các thông tin khác sẽ khó xin hơn mẫu thông thường.

Mẫu bản xác nhận thời gian công tác có những nội dung gì?

Bản xác nhận thời gian công tác thường có nội dung khá đơn giản gồm:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Độc lập – Tự do – Hạnh phúc).

–  Thông tin về cá nhân, phòng ban có thẩm quyền xét duyệt đơn.

– Thông tin người làm đơn: Các thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, số điện thoại, chức vụ, bộ phận công tác, thời gian công tác tại đơn vị cần xác nhận.

– Lý do cần xác nhận công tác: Đây là nội dung cần kê khai trung thực nhưng cũng cần khéo léo. Bởi nếu dính vào các nội dung nhạy cảm thì đơn vị cũng sẽ e ngại khi cấp xác nhận thời gia công tác cho bạn.

– Ký tên bạn, ký tên đóng dấu người có quyền hạn xác nhận công tác.

Cần lưu ý gì khi xin xác nhận thời gian công tác?

– Lời lẽ trang trọng, thể hiện sự lịch sự trong câu chữ vì ở đây, bạn đóng vai người đi “xin”;

– Viết đúng chính tả;

– Cần trình bày đúng, đủ thông tin cá nhân để đơn vị dễ dàng đối chiếu thông tin và xác nhận thời gian công tác cho bạn;

– Trình bày rõ khoảng thời gian hoặc ngày, tháng, năm bạn muốn xác nhận thời gian làm việc hoặc tổng thời gian làm việc thực tế bạn cần xin xác nhận;

– Nêu rõ lý do để xin giấy xác nhận thời gian làm việc để đơn vị xem xét việc cấp giấy và để giấy này được sử dụng đúng mục đích xin xác nhận ban đầu;

– Bạn cần lưu ý, mỗi cơ quan, đơn vị chỉ có thẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhân trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị đó nên không được yêu cầu xác nhận thời gian công tác khác.

– Xác nhận của Cơ quan/đơn vị xác nhận phải được Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật của cơ quan/đơn vị xác nhận đó

và đóng dấu.

Một số mẫu xác nhận thời gian công tác phổ biến

Dù văn bản này đã hết hiệu lực, nhưng mẫu giấy xác nhận thời gian công tác ban hành kèm theo Nghị định này vẫn được sử dụng trên thực tế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……1……, ngày….tháng….năm 20….

BẢN XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi: 2…………………………..

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: …….. ngày cấp: ………. nơi cấp: …………………………..

Kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận các nội dung sau:

Tôi đã (hoặc đang) làm việc tại:……………………………………………………………………….

Thời gian làm việc: từ ngày ……../……../…… đến ngày .…../……./…….

Vị trí đảm nhiệm:…………………………………………………………………………………………..

Công việc chính được giao:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

……., ngày…tháng…..năm 20…..

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

NƠI LÀM VIỆC

(ký, ghi họ tên, xác nhận)

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)


_______________

1 Địa danh

2 Tên cơ quan, đơn vị nơi làm việc

 

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác của giáo viên

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG HỌC

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường ……………………

Tôi tên là: ………………

Sinh ngày:  ………….

Địa chỉ thường trú: ……………………

Số CCCD:  ……………… Cấp ngày …………..

Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về đơn vị công tác  và thời gian công tác tại trường …………….  như sau:

Cơ quan:  Trường ……………………

Địa chỉ: ……………………………..

Điện thoại: ……………………………….

Vị trí công tác: Giáo viên môn ……………

Phòng/Ban: Tổ bộ môn ………………….

Loại Hợp đồng lao động: …………………..

Thời gian công tác từ ngày …………… đến ngày …………..

Lý do xin xác nhận công tác: Tôi xin giấy xác nhận công tác để thực hiện thủ tục vay vốn của ngân hàng …………………….

Kính trình Ban Giám hiệu nhà trường xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày … tháng …. năm …..

Xác nhận của nhà trường

HIỆU TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Giấy xác nhận thời gian công tác tại bệnh viện

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC TẠI BỆNH VIỆN

Họ tên:………………………………………………………… Giới tính:………………………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………… Nơi sinh:………………………………………….

Hiện đang công tác tại:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Hiện phụ trách công việc:………………………………………………………………………………………..

Thời gian công tác từ: ……/……/……… đến ……/……/………

Lý do:……………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Xin chân thành cảm ơn.

                                                             …………………, ngày……tháng……năm………

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ XÁC NHẬN                                    NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Ông (bà):…………………………………………               (Ký, ghi rõ họ tên)

Là cán bộ biên chế (hoặc hợp đồng) của cơ quan.

              Ngày……tháng……năm………

                     (Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu bản xin xác nhận công tác tại cơ quan Nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

……………, ngày……..tháng……năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………………………………… Ngày cấp:………….Nơi cấp:……

Số điện thoại nhà: …………………………. Số ĐTDĐ: ……………………………….

Hiện đang làm việc tại: …………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:…………………………………………………………………………

Lý do xác nhận công tác:………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xác nhận đang làm việc tại công ty

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi (1): Ban Giám đốc Công ty…………………..

Họ và tên:…………………………………………………………………………

Địa chỉ  (2):………………………….…………………………………………….

Số CMND: …………………..Ngày cấp:…………. Nơi cấp:……..…………

Hiện đang công tác tại:

Công ty (3): ……………………………………………………………………….

Địa chỉ (4): …………………..……………………………………………………

Điện thoại (5):……………………………… Fax: ………………………………

Vị trí công tác (6): ………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ (7): …..………………………….…………………………

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

….. Không xác định thời hạn

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác (8) (ghi rõ): …………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:……………………………………………………………..

Ngày kết thúc (nếu có): ………………..………………………………………

Vị trí công việc đảm nhận theo quá trình công tác (9) (nếu có):

…………………………………………………………………………………….

Lý do xin xác nhận công tác (10):

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận các thông tin về vị trí công việc, thời gian làm việc nêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là 5 mẫu bản xác nhận thời gian công tác mới và thường được sử dụng nhất hiện nay. Nếu còn thắc mắc,  hãy liên hệ trực tiếp đến tổng đài  luatphap.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

18/07/2022

17/07/2022

17/07/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mẫu bản xác nhận thời gian công tác là văn bản ghi nhận thời gian làm việc của một cá nhân tại cơ quan, đơn vị. Văn bản này được sử dụng khá phổ biến hiện nay.

Giấy xác nhận thời gian công tác dùng để làm gì?