Ai được giảm trừ gia cảnh? Mức giảm trừ gia cảnh 2022?

Khi nộp thuế thu nhập cá nhân, đối tượng và mức giảm trừ gia cảnh là vấn đề được không ít người nộp thuế quan tâm. Vậy, ai được giảm trừ gia cảnh và mức giảm trừ gia cảnh 2022 thế nào?

Đối t

Khi nộp thuế thu nhập cá nhân, đối tượng và mức giảm trừ gia cảnh là vấn đề được không ít người nộp thuế quan tâm. Vậy, ai được giảm trừ gia cảnh và mức giảm trừ gia cảnh 2022 thế nào?

Đối tượng được giảm trừ gia cảnh

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, giảm trừ gia cảnh áp dụng với đối tượng  là người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc như sau:

2. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

3. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;

b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Chính phủ quy định mức thu nhập, kê khai để xác định người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh.

Để nêu rõ nguyên tắc giảm trừ gia cảnh, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế

– Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

– Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng). 

– Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

– Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

– Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Như vậy, bạn căn cứ vào quy định nêu trên với trường hợp của bản thân để xác định có thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh trước khi xác định thu nhập tính thuế.

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2022 là bao nhiêu?

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

– Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ sau:

+ Các khoản giảm trừ gia cảnh.

+ Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.

+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

– Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

Đồng thời, Điều 1, Điều 2 Nghị quyết 954/2020/ UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân như sau:

Điều 1. Mức giảm trừ gia cảnh

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:

1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Như vậy, mức giảm trừ gia cảnh áp dụng từ kỳ tính thuế 2020 có thời hạn quyết toán thuế vào năm 2022, cụ thể:

– Giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

– Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Lưu ý:

– Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh 09 triệu đồng/tháng được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

– Việc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được thực hiện khi người nộp thuế đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Trên đây là thông tin cập nhật mới nhất về mức giảm trừ gia cảnh 2022. Nếu còn băn khoăn, độc giả vui lòng gửi câu hỏi tại đây. Các chuyên gia pháp lý của hieuluat.vn sẽ hỗ trợ bạn câu trả lời trong vòng 24 giờ làm việc, nếu câu hỏi đầy đủ thông tin.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

27/12/2020

27/12/2020

27/12/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Khi nộp thuế thu nhập cá nhân, đối tượng và mức giảm trừ gia cảnh là vấn đề được không ít người nộp thuế quan tâm. Vậy, ai được giảm trừ gia cảnh và mức giảm trừ gia cảnh 2022 thế nào?

Đối t

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top