Bản đồ địa chính là gì? Chứng minh được quyền sử dụng đất không?

Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe nhắc tới bản đồ địa chính, nhưng bản đồ địa chính là gì thì không phải ai cũng biết. Tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về vấn đề này.

Bản đồ địa chính là gì?
Bả

Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe nhắc tới bản đồ địa chính, nhưng bản đồ địa chính là gì thì không phải ai cũng biết. Tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về vấn đề này.

Bản đồ địa chính là gì?

Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (khoản 4 Điều 3 Luật Đất đai 2013).

Bản đồ địa chính được lập với các tỷ lệ khác nhau gồm: Bản đồ tỷ lệ 1:200, tỷ lệ 1:500, tỷ lệ 1:1000, tỷ lệ 1:2000, tỷ lệ 1:5000 và tỷ lệ  1:10000.Bản đồ địa chính là gì? Có chứng minh được quyền sử dụng đất? (Ảnh minh họa)


Nội dung bản đồ địa chính gồm những gì?

Theo Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, bản đồ địa chính thể hiện các nội dung chính gồm:

1- Khung bản đồ;

2- Điểm khống chế tọa độ, độ cao Quốc gia các hạng, điểm địa chính, điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp, điểm khống chế đo vẽ có chôn mốc ổn định;

3- Mốc địa giới hành chính, đường địa giới hành chính các cấp;

4- Mốc giới quy hoạch; chi giới hành lang bảo vệ an toàn giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống dẫn điện và các công trình công cộng khác có hành lang bảo vệ an toàn;

5- Ranh giới thửa đất, loại đất, số thứ tự thửa đất, diện tích thửa đất;

6- Nhà ở và công trình xây dựng khác: chi thể hiện trên bản đồ các công trình xây dựng chính phù hợp với mục đích sử dụng của thửa đất, trừ các công trình xây dựng tạm thời. Các công trình ngầm khi có yêu cầu thể hiện trên bản đồ địa chính phải được nêu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình;

7- Các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất như đường giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, sông, suối, kênh, rạch và các yếu tố chiếm đất khác theo tuyến;

8- Địa vật, công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội và ý nghĩa định hướng cao;

9- Dáng đất hoặc điểm ghi chú độ cao (khi có yêu cầu thể hiện phải được nêu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình);

10- Ghi chú thuyết minh.

Bản đồ địa chính là căn cứ chứng minh quyền sử dụng đất?

Như đã nêu, bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Nói cách khác, bản đồ địa chính chỉ thể hiện các thửa đất và thông tin về các yếu tố địa lý của thửa đất, không thể hiện thông tin pháp lý về người sử dụng của thửa đất.

Như vậy, bản đồ địa chính không thể hiện thông tin người sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai 2013.

Bản đồ địa chính được sử dụng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và thể hiện qua một số nội dung như:

– Thống kê, kiểm kê đất đai theo từng đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

– Xác lập, ghi nhận thông tin quyền sử dụng đất với từng thửa đất.

Bản đồ địa chính còn là căn cứ giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi các nội dung quản lý đất đai hoặc nội dung như xác định nghĩa vụ tài chính, tranh chấp đất đai,… Bên cạnh đó bản đồ địa chính còn cung cấp thông tin và là cơ sở pháp lý cho các hoạt động về thừa kế, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, hoạt động kinh doanh bất động sản,…

Trên đây là thông tin giải đáp bản đồ địa chính là gì? Nếu còn vẫn đề chưa hiểu rõ, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Xin trích lục bản đồ địa chính online thực hiện ra sao?Thông báo văn bản mới

02/11/2021

28/10/2021

28/10/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe nhắc tới bản đồ địa chính, nhưng bản đồ địa chính là gì thì không phải ai cũng biết. Tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về vấn đề này.

Bản đồ địa chính là gì?
Bả