Bên mua không thanh toán nốt tiền mua đất, phải làm gì?

Mua bán đất là giao dịch phổ biến từ trước đến nay. Tuy vậy, đây cũng được coi là giao dịch phức tạp dễ phát sinh tranh chấp bởi giá trị giao dịch này tương đối lớn. Có không ít trường hợp người bán dù đã chuyển quyền sử dụn

Mua bán đất là giao dịch phổ biến từ trước đến nay. Tuy vậy, đây cũng được coi là giao dịch phức tạp dễ phát sinh tranh chấp bởi giá trị giao dịch này tương đối lớn. Có không ít trường hợp người bán dù đã chuyển quyền sử dụng và các giấy tờ đất nhưng người mua lại không thực hiện nốt nghĩa vụ thanh toán. Vậy, phải làm gì?

Có thể khởi kiện yêu cầu hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ

Sau khi ký và công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, về lý thuyết thì giao dịch mua bán đất đã hoàn thành. Tuy nhiên, trường hợp bên mua chưa thanh toán hết tiền mua đất có thể được xem là chưa thực hiện xong hợp đồng.

Theo thông tin bạn cung cấp, mặc dù các giấy tờ, thủ tục đã thực hiện xong tuy nhiên bên mua vẫn chưa thực hiện trả nốt số tiền còn lại, do vậy bên mua vẫn chưa hoàn thành xong nội dung hợp đồng.

Khi đó, bạn có quyền không giao tài sản hoặc có căn cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì có quyền khởi kiện yêu cầu hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015, một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau:

Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:

– Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;

– Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng…

Nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, đúng hạn là một trong những nội dung quan trọng của hợp đồng. Trường hợp người mua không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán thì bên bán có quyền khởi kiện yêu cầu hủy bỏ hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại.

Bên mua không thanh toán nốt tiền mua đất, phải làm gì? (Ảnh minh họa)

Yêu cầu trả thêm tiền lãi chậm trả

Tại khoản 1 Điều 440 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ:

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

Theo đó, trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản.

Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.

Đặc biệt, trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này.

Cụ thể,  trường hợp bên mua chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015.

Nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này như sau:

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

Tóm lại, bên mua phải thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ thanh toán. Trường hợp sau khi đã hoàn thành xong giấy tờ, thủ tục mà bên mua vẫn không thanh toán nốt số tiền còn lại thì bên bán có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng hoặc yêu cầu bên mua hoàn thành nốt nghĩa vụ thanh toán kèm theo số tiền lãi chậm trả phát sinh.

Trên đây là giải đáp về Bên mua không thanh toán nốt tiền mua đất, phải làm gì?. Nếu bạn có vướng mắc ở bất cứ giai đoạn nào của quy trình này, có thể liên hệ với chúng tôi qua số tổng đài  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Hợp đồng mua bán đất viết tay có giá trị không?

Có thể bạn quan tâm

29/12/2021

29/12/2021

29/12/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mua bán đất là giao dịch phổ biến từ trước đến nay. Tuy vậy, đây cũng được coi là giao dịch phức tạp dễ phát sinh tranh chấp bởi giá trị giao dịch này tương đối lớn. Có không ít trường hợp người bán dù đã chuyển quyền sử dụn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top