Bị cận có phải đi nghĩa vụ không? Phân loại cận thị khám NVQS thế nào?

Công dân đủ tiêu chuẩn tuyển chọn sẽ được tham gia nghĩa vụ quân sự. Một trong những tiêu chuẩn phải đảm bảo đó là tiêu chuẩn về sức khỏe. Vậy nếu bị cận có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

1. Các tiêu chuẩn tuy

Công dân đủ tiêu chuẩn tuyển chọn sẽ được tham gia nghĩa vụ quân sự. Một trong những tiêu chuẩn phải đảm bảo đó là tiêu chuẩn về sức khỏe. Vậy nếu bị cận có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

1. Các tiêu chuẩn tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự

Chào bạn, căn cứ Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự như sau:

– Công dân từ đủ 18 tuổi – hết 25 tuổi.

– Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian 01 khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì thực hiện việc tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

– Tiêu chuẩn chính trị thực hiện theo Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

– Riêng với các cơ quan đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định

– Các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng;

Bên cạnh đó, không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

– Tuyển chọn, gọi nhập ngũ công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Với các địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

– Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người, được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

2. Bị cận có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Thông tin đến bạn như sau:

Căn cứ nội dung tại Phụ lục 1 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về tiêu chuẩn để phân loại bệnh cận thị khi thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:


Mức độ cận

Điểm số

Cận thị dưới 1,5 diop

2

Cận thị từ 1,5 diop – dưới 3 diop

3

Cận thị từ 3 diop – dưới 4 diop

4

Cận thị từ 4 diop – dưới 5 diop

5

Cận thị từ 5 diop trở lên

6

Cận thị đã qua phẫu thuật

tính theo thị lực không kính và cộng thêm 1 điểm

Cũng theo khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về phân loại sức khỏe tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự như sau:

Tiêu chí

Xếp loại

8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1

Loại 1

Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2

Loại 2

Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3

Loại 3

Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4

Loại 4

Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5

Loại 5

Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6

Loại 6

Đồng thời, điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng sức khoẻ.

Theo đó, khi khám sức khỏe tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự nếu công dân nam cận thị từ 1,5 diop trở lên được xem là không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ và bị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Mặt khác, nếu công dân có độ cận thị dưới 1,5 diop, đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, với câu hỏi cận 1 độ có phải đi nghĩa vụ không thì câu trả lời là có nếu công dân đáp ứng tiêu chuẩn tuyển chọn.

3. Cận 2 độ có phải đi nghĩa vụ?

Chào bạn, Phụ lục 1 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về tiêu chuẩn để phân loại bệnh cận thị khi thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì nếu công dân thì cận thị từ 1,5 diop – dưới 3 diop thì sức khỏe sẽ xếp loại 3.

Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ)

Do đó, con trai bạn thuộc diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

4. Cận 5 độ có phải đi nghĩa vụ không?

Thông tin trên đã phần nào giải đáp cho câu hỏi bị cận có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Vậy nếu cận 5 độ thì sao?

Có thể thấy theo quy định thì cận thị từ 5 diop trở lên sẽ có điểm số là 6 trong thang điểm khi phân loại cận thị khi khám nghĩa vụ quân sự.

Và nếu có ít nhất một chỉ tiêu được điểm 6 thì xếp loại sức khỏe sẽ ở loại 6.

Mà theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định.

Do đó, nếu cận 5 độ thì không phải đi nghĩa vụ quân sự.

Thông tin này cũng trả lời luôn các vướng mắc tương tự như: cận 6 độ có phải đi nghĩa vụ, cận 8 độ có phải đi nghĩa vụ? Có thể thấy nếu công dân nam cận thị từ 1,5 diop trở lên là không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ, đồng thời bị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Trên đây là thông tin về vấn đề bị cận có phải đi nghĩa vụ không, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.


Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://congtyluattgs.vn/

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

17/11/2022

17/11/2022

16/11/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Công dân đủ tiêu chuẩn tuyển chọn sẽ được tham gia nghĩa vụ quân sự. Một trong những tiêu chuẩn phải đảm bảo đó là tiêu chuẩn về sức khỏe. Vậy nếu bị cận có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

1. Các tiêu chuẩn tuy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top