Cách đăng ký vay tiền Sacombank

Các sản phẩm vay tại Sacombank dành cho khách hàng cá nhân
Sacombank có bốn sản phẩm vay chính dành cho khách hàng cá nhân là vay kinh doanh, vay tiêu dùng, vay không có tài sản bảo đảm

Các sản phẩm vay tại Sacombank dành cho khách hàng cá nhân

Sacombank có bốn sản phẩm vay chính dành cho khách hàng cá nhân là vay kinh doanh, vay tiêu dùng, vay không có tài sản bảo đảm và vay linh hoạt. Cụ thể:

– Vay kinh doanh gồm vay thấu chi sản xuất kinh doanh, vay Phố chợ – Phố thương mại, vay Tiểu thương chợ, vay nông nghiệp và vay sản xuất kinh doanh.

– Vay tiêu dùng gồm vay mua nhà, vay mua xe, vay cầm cố chứng từ có giá, vay du học và vay tiêu dùng phục vụ đời sống.

– Vay không có tài sản bảo đảm gồm vay tiêu dùng nhanh, vay tín chấp từ lương và vay tiêu dùng hưu trí.

– Vay linh hoạt gồm vay phát triển kinh tế gia đình.

Quy trình đăng ký vay tiền Sacombank online

Để đăng ký vay tiền Sacombank online, khách hàng có thể thực hiện qua hai nền tảng là website hoặc ứng dụng mobile banking Sacombank Pay. 

Đối với hình thức thực hiện đăng ký vay tiền Sacombank tại website, khách hàng thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Đăng ký

Đầu tiên bạn truy cập https://www.sacombank.com.vn/canhan/Pages/DKV-CRM.aspx và điền các thông tin theo yêu cầu. 

Bước 2: Tư vấn 

Sau khi Sacombank tiếp nhận thông tin đăng ký của khách hàng, nhân viên tư vấn của Sacombank sẽ trực tiếp liên lạc và hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về gói vay cũng như hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết.  

Bước 3: Thẩm định

Sacombank tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng

Bước 4: Ký hợp đồng và giải ngân

Sau khi hồ sơ được xét duyệt, khách hàng sẽ nhận được tiền giải ngân sau khoản 1 – 2 ngày làm việc.

Đối với hình thức thực hiện đăng ký vay tiền Sacombank tại ứng dụng Sacombank Pay, khách hàng thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Tải ứng dụng

Khách hàng thực hiện tải ứng dụng từ CH Play đối với hệ điều hành Android và từ App Store đối với hệ điều hành IOS.

Bước 2: Đăng nhập/đăng ký

Bước 3: Chọn tính năng “Vay tiêu dùng”

Bước 4: Điền các thông tin được yêu cầu và chọn “Đăng ký”

Bước 5: Chấp nhận các điều kiện và điều khoản vay của Sacombank

Bước 6: Hệ thống tiếp nhận yêu cầu vay vốn của khách hàng và quy trình vay sẽ được tiến hành giống với hình thức vay tại website.

Thông tin về các gói vay kinh doanh cho khách hàng cá nhân

1. Vay thấu chi sản xuất kinh doanh

Hình thức vay thấu chi sản xuất kinh doanh được Sacombank cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu chi vượt số dư có trên tài khoản thanh toán đáp ứng thiếu hụt vốn trong sản xuất kinh doanh, sử dụng hạn mức linh hoạt và tiết kiệm chi phí.

Thời gian vay thấu chi sản xuất kinh doanh tối đa 1 năm với hạn mức thấu chi như sau:

– Khoản vay không có tài sản bảo đảm là tối đa 50% số dư bình quân tháng tài khoản thanh toán trong sáu tháng gần nhất.

– Khoản vay có tài sản bảo đảm có hạn mức thấu chi không giới hạn.

Hồ sơ đăng ký vay thấu chi sản xuất kinh doanh tại Sacombank gồm các giấy tờ sau:

– Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ khẩu còn giá trị sử dụng của khách hàng, sổ hộ khẩu/tạm trú của khách hàng.

– Giấy tờ, tài liệu chứng từ chứng minh thu nhập và mục đích sử dụng vốn.

– Bản chính giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm (nếu có).

2. Vay Phố chợ – Phố thương mại 

Hình thức vay Phố chợ – Phố thương mại được Sacombank cung cấp nhằm đáp ứng vốn kịp thời và linh hoạt cho các hộ kinh doanh tiểu thương quanh khu vực chợ, phương thức trả góp linh hoạt ngày/tuần/tháng, giải ngân và thu nợ trực tiếp tại địa điểm kinh doanh.

Hình thức vay này có thể có hoặc không có tài sản bảo đảm với phương thức vay vốn linh hoạt, lãi tính theo dư nợ giảm dần hoặc dư nợ ban đầu. Số tiền vay tối đa 200 triệu đồng nếu không có tài sản bảo đảm và tối đa 70% giá trị bất động sản nếu có tài sản bảo đảm.

Hồ sơ đăng ký vay Phố chợ – Phố thương mại tại Sacombank gồm các giấy tờ sau:

– Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ khẩu còn giá trị sử dụng của khách hàng, sổ hộ khẩu/tạm trú của khách hàng.

– Giấy tờ, tài liệu chứng từ chứng minh thu nhập và mục đích sử dụng vốn.

– Bản chính giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm (nếu có).

3. Vay Tiểu thương chợ

Hình thức vay Tiểu thương chợ tại Sacombank được giải ngân và thu nợ trực tiếp tại địa điểm kinh doanh của tiểu thương với phương thức trả góp linh hoạt ngày/tuần/tháng, được tham gia bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm cháy/nổ sạp chợ trong suốt thời gian khách hàng vay vốn.

Thời hạn vay Tiểu thương chợ tại Sacombank tối đa 5 năm với số tiền vay lên đến 1 tỷ đồng, lãi được tính theo dư nợ ban đầu. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng sạp, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm gây thương tật, tử vong hay cháy/nổ sạp chợ thì toàn bộ dư nợ khoản vay của khách hàng tại Sacombank sẽ do Công ty bảo hiểm chi trả thay. 

Hồ sơ đăng ký vay Tiểu thương chợ tại Sacombank gồm các giấy tờ sau:

– Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ khẩu còn giá trị sử dụng của khách hàng, sổ hộ khẩu/tạm trú của khách hàng.

– Giấy tờ, tài liệu chứng từ chứng minh thu nhập và mục đích sử dụng vốn.

– Bản chính giấy tờ chứng minh quyền sử dụng sạp như hợp đồng thuê sạp, hợp đồng góp vốn hay giấy chứng nhận quyền sử dụng sạp,…

4. Vay nông nghiệp

Hình thức vay nông nghiệp tại Sacombank được phát triển nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản. Cụ thể: đầu tư tài sản là đất đai để phục vụ sản xuất, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển đặc thù để mở rộng quy mô sản xuất; bổ sung vốn sản xuất nông nghiệp và bổ sung vốn buôn chuyên các mặt hàng nông nghiệp.

Số tiền vay và thời gian vay nông nghiệp tại Sacombank không giới hạn, được xác định dựa vào phương án kinh doanh, nhu cầu vốn và khả năng trả nợ. Phương thức vay cũng như thanh toán khoản vay đa dạng, phù hợp với dòng tiền, nhu cầu và khả năng thanh toán của khách hàng.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay nông nghiệp có thể là bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng hóa, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm,…

Hồ sơ đăng ký vay nông nghiệp tại Sacombank gồm các giấy tờ sau:

– Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ khẩu còn giá trị sử dụng của khách hàng, sổ hộ khẩu/tạm trú của khách hàng.

– Giấy tờ, tài liệu chứng từ chứng minh thu nhập và mục đích sử dụng vốn.

– Bản chính giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm.

5. Vay sản xuất kinh doanh

Hình thức vay sản xuất kinh doanh tại Sacombank được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh gồm: mua máy móc thiết bị, bổ sung vốn lưu động, xây dựng/mở rộng nhà và kinh doanh nhà thuốc, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật.

Số tiền và thời gian vay sản xuất kinh doanh tại Sacombank không giới hạn, được xác định dựa vào phương án kinh doanh, khả năng trả nợ và nhu cầu vốn. Phương thức vay cũng như thanh toán khoản vay đa dạng, phù hợp với dòng tiền, nhu cầu và khả năng thanh toán của khách hàng.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay nông nghiệp có thể là bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng hóa, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm,…

Hồ sơ đăng ký vay nông nghiệp tại Sacombank gồm các giấy tờ sau:

– Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ khẩu còn giá trị sử dụng của khách hàng, sổ hộ khẩu/tạm trú của khách hàng.

– Giấy tờ, tài liệu chứng từ chứng minh thu nhập và mục đích sử dụng vốn.

– Bản chính giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm.

Trên đây là thông tin liên quan đến vấn đề vay tiền Sacombank, nếu bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài  luatphap.vn để được giải đáp kịp thời.

 

Có thể bạn quan tâm

15/09/2022

14/09/2022

09/09/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Các sản phẩm vay tại Sacombank dành cho khách hàng cá nhân
Sacombank có bốn sản phẩm vay chính dành cho khách hàng cá nhân là vay kinh doanh, vay tiêu dùng, vay không có tài sản bảo đảm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top