Cách đăng ký vay tiền Vietcombank

Các sản phẩm vay tiền Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân
Với nhóm khách hàng cá nhân, Vietcombank có bốn sản phẩm vay chính là:
– Cho vay tiêu dùng gồm cho vay cầm cố giấy t

Các sản phẩm vay tiền Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân

Với nhóm khách hàng cá nhân, Vietcombank có bốn sản phẩm vay chính là:

– Cho vay tiêu dùng gồm cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay tín chấp đối với người lao động và cho vay tiêu dùng có đảm bảo bằng tài sản.

– Cho vay mua bất động sản gồm cho vay mua nhà dự án, cho vay xây sửa nhà và cho vay mua nhà đất.

– Cho vay mua ô tô.

– Cho vay sản xuất kinh doanh gồm kinh doanh tài lộc, an tâm kinh doanh và cho vay đầu tư cơ sở lưu trú.

Mỗi sản phẩm vay đều hướng tới một nhóm đối tượng khác nhau, đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm vay đó cũng như phù hợp với nhu cầu vay của họ. 

Quy trình đăng ký vay tiền Vietcombank

Để đăng ký vay tiền Vietcombank, khách hàng cần thực hiện một số bước dưới đây:

Bước 1: Liên hệ với các điểm giao dịch của ngân hàng Vietcombank để được tư vấn về điều kiện và hồ sơ vay vốn.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ theo hướng dân của nhân viên Vietcombank đã tư vấn.

Bước 3: Vietcombank tiến hành thẩm định và thông báo kết quả phê duyệt hồ sơ vay vốn.

Bước 4: Chuẩn bị các chứng từ/thực hiện các thủ tục trước khi giải ngân.

Bước 5: Giải ngân.

Biểu phí dịch vụ tài khoản vay tiền Vietcombank

Đối với dịch vụ liên quan đến tài sản bảo đảm:

– Thay đổi tài sản bảo đảm bao gồm thay đổi tài sản bảo đảm và hồ sơ tài sản bảo đảm thực hiện theo quy định về quản lý tài sản bảo đảm và hồ sơ tài sản bảo đảm của Vietcombank:

+ Tài sản mới là giấy tờ có giá do Vietcombank phát hành: Miễn phí;

+ Tài sản khác : 200.000 đồng/lần.

– Mượn hồ sơ tài sản bảo đảm bao gồm trường hợp khách hàng phải xuất hồ sơ tài sản bảo đảm để phục vụ cho công chứng/chứng thực/cấp bản sao hồ sơ tài sản bảo đảm: 200.000 đồng/lần.

Đối với dịch vụ cấp xác nhận thông tin chi tiết khoản vay như dư nợ, lịch sử trả nợ khoản vay,..: 100.000 đồng/yêu cầu.

Lưu ý: Khoản phí này được thu trước khi thực hiện dịch vụ và các mức phí trên đã bao gồm VAT.

Thông tin về sản phẩm cho vay tiêu dùng Vietcombank

1. Cho vay cầm cố giấy tờ có giá

Hình thức cho vay cầm cố giấy tờ có giá tại Vietcombank hướng đến đối tượng là khách hàng Vietcombank hoặc bên thứ ba là cá nhân sở hữu giấy tờ có giá. 

Đặc điểm của hình thức cho vay cầm cố giấy tờ có giá tại Vietcombank là thời gian cho vay linh hoạt phù hợp với nhu cầu của khách hàng, số tiền cho vay lên đến 100% giá trị giấy tờ có giá, phương thức trả nợ gồm định kỳ hàng tháng/quý/năm hoặc cuối kỳ và không cần chứng minh thu nhập.

Các giấy tờ có giá được cầm cố gồm: trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn do ngân hàng Vietcombank và các tổ chức tín dụng khác phát hành. 

Hồ sơ đăng ký vay cầm cố giấy tờ có giá tại Vietcombank gồm các giấy tờ sau:

– Phương án sử dụng vốn theo mẫu ngân hàng Vietcombank.

– Hồ sơ nhân thân gồm căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng của khách hàng hoặc chủ sở hữu giấy tờ có giá trong trường hợp cầm cố giấy tờ có giá của bên thứ ba.

– Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn gồm phương án sử dụng vốn kiêm hợp đồng cho vay kiêm hợp đồng cầm cố kiêm giấy nhận nợ theo mẫu ngân hàng Vietcombank.

– Hồ sơ tài sản bảo đảm gồm bản gốc giấy tờ có giá.

2. Cho vay tín chấp đối với người lao động

Hình thức cho vay tín chấp đối với người lao động tại Vietcombank hướng đến đối tượng là khách hàng cá nhân trong độ tuổi lao động và khách hàng hưởng lương từ Ngân sách nhà nước hoặc có thu nhập từ lương sau thuế ổn định hàng tháng từ 6 triệu đồng trở lên.

Đặc điểm của hình thức cho vay tín chấp đối với người lao động tại Vietcombank là thời gian vay tối đa 60 tháng, số tiền cho vay lên đến 1 tỷ đồng, phương thức trả tiền gốc vay hàng tháng hoặc cuối kỳ và trả lãi vay hàng tháng theo dư nợ giảm dần.

Hồ sơ đăng ký vay tín chấp đối với người lao động tại Vietcombank gồm các giấy tờ sau:

– Phương án sử dụng vốn theo mẫu ngân hàng Vietcombank.

– Hồ sơ nhân thân gồm căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng của khách hàng, hộ khẩu thường trú/tạm trú dài hạn, giấy đăng ký kết hôn/giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

– Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn gồm phương án sử dụng vốn kiêm hợp đồng cho vay kiêm hợp đồng cầm cố kiêm giấy nhận nợ theo mẫu ngân hàng Vietcombank.

– Hồ sơ chứng minh thu nhập gồm hợp đồng lao động/bảng lương/sao kê tài khoản ngân hàng,…

3. Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Hình thức cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo tại Vietcombank hướng đến đối tượng khách hàng có thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ và khách hàng có tài sản thế chấp là bất động sản hoặc ô tô.

Đặc điểm của sản phẩm cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo tại Vietcombank là thời gian cho vay tối đa 120 tháng, số tiền cho vay lên đến 1 tỷ đồng, phương thức trả tiền gốc vay hàng tháng hoặc cuối kỳ và trả lãi vay hàng tháng theo dư nợ giảm dần.

Hồ sơ đăng ký vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo tại Vietcombank gồm các giấy tờ sau:

– Phương án sử dụng vốn theo mẫu ngân hàng Vietcombank.

– Hồ sơ nhân thân gồm căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng của khách hàng, hộ khẩu thường trú/tạm trú dài hạn, giấy đăng ký kết hôn/giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

– Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn gồm phương án sử dụng vốn kiêm hợp đồng cho vay kiêm hợp đồng cầm cố kiêm giấy nhận nợ theo mẫu ngân hàng Vietcombank.

 -Hồ sơ chứng minh thu nhập gồm hợp đồng lao động/bảng lương/sao kê tài khoản ngân hàng,…

– Hồ sơ tài sản bảo đảm gồm giấy chứng nhận sở hữu tài sản.

Có thể bạn quan tâm

17/09/2022

16/09/2022

16/09/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Các sản phẩm vay tiền Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân
Với nhóm khách hàng cá nhân, Vietcombank có bốn sản phẩm vay chính là:
– Cho vay tiêu dùng gồm cho vay cầm cố giấy t