Cách tính lương công chức cấp xã năm 2019

Hiện nay, lương của công chức cấp xã tuân theo quy định trong Nghị định 92/200

Hiện nay, lương của công chức cấp xã tuân theo quy định trong Nghị định 92/2009/NĐ-CP, chia thành người được hoặc chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.

Theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, việc xếp lương đối với công chức cấp xã được xác định như sau:

– Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm thì thực hiện xếp lương như lương công chức hành chính; lương của nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước:

+ Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003);

+ Tốt nghiệp trình độ cao đẳng được xếp lương theo ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003);

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp được xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004);

+ Tốt nghiệp trình độ sơ cấp xếp lương theo ngạch nhân viên văn thư (mã số 01.008);

– Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ sơ cấp trở lên thì được hưởng lương bằng hệ số 1,18 mức lương tối thiểu chung;

–  Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới;

– Trường hợp thôi giữ chức danh cán bộ cấp xã và được bố trí làm công chức cấp xã:

+ Nếu đang xếp lương chức vụ đối với cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì được bảo lưu hệ số lương chức vụ đang hưởng trong 06 tháng, sau đó thực hiện xếp lương theo quy định trên;

+ Nếu đang xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì tiếp tục hưởng lương theo ngạch, bậc công chức hành chính đã được xếp và hương bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng trong 06 tháng, sau đó thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Xem thêm:

Bảng lương của cán bộ cấp xã năm 2019

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

13/03/2019

12/03/2019

12/03/2019

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Hiện nay, lương của công chức cấp xã tuân theo quy định trong Nghị định 92/200

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top