Cách tính lương làm thêm giờ đầy đủ, chính xác nhất

Làm thêm giờ là điều không thể tránh khỏi trong quá trình làm việc. Để trả lời các câu hỏi từ độc giả về vấn đề lương làm thêm giờ. Sau đây, Vanbanluat sẽ hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ đơn giản, dễ hiểu nhất.

<

Làm thêm giờ là điều không thể tránh khỏi trong quá trình làm việc. Để trả lời các câu hỏi từ độc giả về vấn đề lương làm thêm giờ. Sau đây, Vanbanluat sẽ hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ đơn giản, dễ hiểu nhất.

Cách tính lương làm thêm giờ vào ngày thường

Bình thường tôi làm việc ca hành chính từ 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng), tháng 26 công. Dạo gần đây Công ty yêu cầu nhân viên ở lại làm thêm 2 tiếng đồng hồ từ 17h30 đến 19h30 để làm nốt việc. Lương bình thường tôi được trả là 7,8 triệu một tháng và tháng này tôi đã ở lại làm thêm 5 buổi rồi. Xin hỏi, thời gian ở lại làm thêm tôi được trả bao nhiêu tiền ạ? – Hồng Vân (hvan…@gmail.com)

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định về tiền lương làm thêm giờ như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Cụ thể, khoản 1 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn tính tiền lương làm thêm giờ như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

 = 

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

 x 

Ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

 x 

Số giờ làm thêm

Trong đó: Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm (không bao gồm các loại tiền thưởng, trợ cấp, lương làm thêm giờ…) chia cho tổng số giờ làm việc thực tế (không kể số giờ làm thêm).

Theo thông tin mà bạn cung cấp, tiền lương thực trả 1 ngày của bạn là: 7,8 triệu đồng / 26 ngày =  300.000 đồng/ngày

– Số giờ làm thêm giờ của bạn là: 02 giờ x 05 ngày = 10 giờ

Do thời gian làm thêm giờ của bạn là sau giờ làm việc ngày thường, không phải ngày hằng tuần hay ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương. Như vậy, tiền lương làm thêm giờ của bạn tối thiểu sẽ là:

37.500 đồng/giờ x 150% x 10 giờ = 562.500 đồng

 

Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm 

Trước đây tôi làm việc vào ban ngày từ 8h-15h. Hết tháng này tôi phải đổi sang làm ca đêm từ 22h-3h. Chị kế toán nói là làm ca đêm thì tôi sẽ được trả thêm tiền. Hiện giờ lương của tôi là 60.000 đồng/giờ, tháng làm 24 ngày. Nếu chuyển sang làm đêm thì tôi được trả thêm bao nhiêu? –  Nguyễn Long (Hải Dương).

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Căn cứ Điều 106 Bộ luật Lao động 2019, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. Vì vậy, nếu chuyển sang làm việc theo thời gian từ 22h-3h, tiền lương của bạn sẽ được tính theo mức tiền lương làm việc vào ban đêm.

Trong đó, khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động quy định:

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Công thức tính tiền lương làm việc vào ban đêm theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm

 = 

(

Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày bình thường

 + 

Tiền lương thực trả của ngày bình thường

 x 

Ít nhất 30%

)

 x 

Số giờ làm việc vào ban đêm

Tiền lương làm việc vào ban đêm của bạn sẽ được tính bằng: Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, thời gian làm việc trong 01 tháng của bạn là: 05 giờ/ngày x 24 ngày = 120 giờ.

(60.000 đồng/giờ x 60.000 đồng/giờ x 30%) x 120 giờ = 9,36 triệu đồng

Như vậy, nếu chuyển sang làm vào ban đêm, tiền lương trong 01 tháng của bạn tối thiểu là 9,36 triệu đồng.

 

Tiền làm thêm trả theo thời gian vào ban đêm

Xin hỏi hiện nay luật quy định tiền làm thêm giờ vào ban đêm như thế nào ạ? Em đang làm theo ca 5h chiều đến 10h tối, mỗi ngày được trả 250.000 đồng. Nếu em làm thêm tiếp từ 10h tối đến 1h sáng thì tiền lương của em được tăng lên bao nhiêu? – Lê Hoàng (hoangle…@gmail.com).

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Tại Điều 98 Bộ luật Lao động quy định như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Cụ thể, khoản 1 Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được như sau:

Tiền làm thêm giờ vào ban đêm

 = 

(

 

Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày bình thường

 x 

150% hoặc 200% hoặc 300%

 + 

 Mức ít nhất 30% 

 

 x 

Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày bình thường

 + 

20%

 x 

Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

)

 x 

Số giờ làm thêm vào ban đêm

Áp dụng công thức trên, tiền lương làm thêm giờ ban đêm trong 01 ngày làm việc bình thường của bạn tối thiểu sẽ là:

(50.000 đồng/giờ x 150% + 30% x 50.000 đồng/giờ + 20% x 50.000 đồng/giờ) x 03 giờ = 300.000 đồng

 

Tiền làm thêm giờ trả theo sản phẩm vào ban ngày

Tôi đang làm công nhân may ở Bắc Ninh. Lương của tôi không trả theo giờ mà tính theo sản phẩm. Đợt này Công ty vừa ký được hợp đồng lô hàng mới và giao thêm hàng để nhân viên làm thêm ngoài giờ. Từ lúc hết ca làm chính đến 20h, tôi làm thêm trung bình khoản 300 sản phẩm, mỗi sản phẩm được trả 400 đồng. Tôi thắc mắc không biết lương tính theo sản phẩm làm ngoài giờ có được trả thêm tiền không? Nếu được thì tôi được trả thêm bao nhiêu? – Lê Trang (Bắc Ninh).

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động, khoản 2 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, tiền lương làm thêm giờ tính theo sản phẩm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

 = 

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

 x 

Ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

 x 

Số lượng sản phẩm làm thêm

Trong đó:

– Ít nhất bằng 150% khi làm thêm vào ngày bình thường;

– Ít nhất bằng 200% khi làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

– Ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Như vậy, trong trường hợp bạn làm thêm giờ vào ngày bình thường, tiền làm thêm giờ cho 300 sản phẩm ít nhất sẽ bằng:

400 đồng/sản phẩm x 150% x 300 sản phẩm = 180.000 đồng

 

Tiền làm thêm giờ theo sản phẩm vào ban đêm

Ở Công ty em công nhân được trả lương theo sản phẩm, đăng ký theo ca làm ngày, đêm và cả làm thêm giờ. Trước em chỉ đăng ký làm ca ngày với mức lương trả theo 500 đồng/sản phẩm, mỗi ca làm được khoảng 350 sản phẩm. Nghe nói làm ca chính vào ban đêm thì được trả cao hơn nhưng em chưa rõ là trả thêm bao nhiêu. Nếu em vẫn làm ban ngày và làm thêm giờ thì có khác gì không ạ? – Kiên Trung (Bắc Giang).

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao Động, khoản 1 Điều 56 Nghị định 145 năm 2020, tiền lương làm việc vào ban đêm từ 22h đến 06 giờ sáng hôm sau được tính là:

Tiền lương làm việc vào ban đêm

 = 

(

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

 + 

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

 x 

Ít nhất 30%

)

 x 

Số lượng sản phẩm làm ra

Áp dụng quy định trên, nếu đăng ký ca làm đêm, bạn sẽ được trả ít nhất bằng:

(500 đồng/sản phẩm + 500 đồng/sản phẩm x Ít nhất 30%) x 350 sản phẩm = 227.500 đồng

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 57 Nghị định 145, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền làm thêm giờ vào ban đêm

 = 

(

 

Đơn giá tiền lương sản phẩm của công việc đang làm vào ngày bình thường

 x 

150% hoặc 200% hoặc 300%

 + 

 Mức ít nhất 30% 

 

 x 

Đơn giá tiền lương sản phẩm của công việc đang làm vào ngày bình thường

 + 

20%

 x 

Đơn giá tiền lương sản phẩm của công việc đang làm vào ngày bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

)

 x 

Số giờ làm thêm vào ban đêm

 – Ít nhất bằng 150% khi làm thêm vào ngày bình thường;

– Ít nhất bằng 200% khi làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

– Ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Trên đây là cách tính lương làm thêm giờ 2022 theo quy định mới nhất. Nếu còn thắc mắc nào khác, bạn đọc vui lòng đặt câu hỏi tại đây.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

14/12/2020

14/12/2020

14/12/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Làm thêm giờ là điều không thể tránh khỏi trong quá trình làm việc. Để trả lời các câu hỏi từ độc giả về vấn đề lương làm thêm giờ. Sau đây, Vanbanluat sẽ hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ đơn giản, dễ hiểu nhất.

<

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top