Cách tính thời gian nghỉ thai sản hiện nay thế nào?

Thời gian nghỉ thai sản là khoảng thời gian mà hầu như lao động nữ nào cũng trải qua. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn mơ hồ về cách tình thời gian nghỉ thai sản.

Cách tính thời gian nghỉ thai sản thế nào?

Thời gian nghỉ thai sản là khoảng thời gian mà hầu như lao động nữ nào cũng trải qua. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn mơ hồ về cách tình thời gian nghỉ thai sản.

Cách tính thời gian nghỉ thai sản thế nào?

Chào bạn,

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội thì lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

Trong trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Như vậy, nếu bạn sinh con vào ngày 20/6/2022, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con của người lao động được tính từ ngày 20.6.2022 đến hết ngày 19/12/2022 (nếu sinh 1 con)

Điều luật này cũng quy định thời gian nghỉ thai sản với các trường hợp dưới đây như sau:

– Nếu sau khi sinh con, con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con.

– Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết và thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng.

– Nếu mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ

– Người lao động nhận nếu nuôi con dưới 06 tháng tuổi được nghỉ việc hưởng chế độ cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Nếu cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH, cùng đủ điều kiện hưởng thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Cách tính ngày nghỉ thai sản của chồng ra sao?

Chào bạn, khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con.

Cụ thể, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

– 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

Nếu vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

Nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định nêu trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Về chế độ trợ cấp 1 lần cho người chồng có vợ sinh con được quy định tại Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Tại điểm a khoản 2 Điều 9, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có hướng dẫn chi tiết về điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần như sau:

Nếu trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con và vợ bạn không đủ điểu kiện hưởng chế độ thai sản thì  bạn sẽ được hưởng 2 chế độ thai sản là nam nghỉ việc khi vợ sinh con và trợ cấp 1 lần cho người chồng có vợ sinh con.


Tuy nhiên nếu vợ bạn đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản thì bạn chỉ được hưởng chế độ nam nghỉ khi vợ sinh con là được nghỉ 7 ngày (vợ sinh mổ)

HieuLuat vừa thông tin về cách tính thời gian nghỉ thai sản. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Nghỉ thai sản có được hưởng thu nhập tăng thêm không?Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

03/07/2022

03/07/2022

02/07/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Thời gian nghỉ thai sản là khoảng thời gian mà hầu như lao động nữ nào cũng trải qua. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn mơ hồ về cách tình thời gian nghỉ thai sản.

Cách tính thời gian nghỉ thai sản thế nào?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top