Cách vay tiền ngân hàng Vietcombank để kinh doanh

Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngân hàng Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế đất nước. Vietcombank không ngừng lớn mạnh, phát triển những sản phẩm, dịch vụ đa dạng phục vụ

Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngân hàng Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế đất nước. Vietcombank không ngừng lớn mạnh, phát triển những sản phẩm, dịch vụ đa dạng phục vụ khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức và khách hàng ưu tiên. Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề cách vay tiền ngân hàng Vietcombank để kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân, cùng tìm hiểu nhé!

Cách vay tiền ngân hàng Vietcombank để kinh doanh

Khách hàng có nhu cầu vay tiền ngân hàng Vietcombank để kinh doanh cần thực hiện các bước dưới đây để đăng ký vay vốn:

Bước 1: Liên hệ với các điểm giao dịch của ngân hàng Vietcombank để được nhân viên Vietcombank tư vấn về điều kiện và hồ sơ vay vốn.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ vay vốn và nộp hồ sơ theo hướng dẫn của nhân viên Vietcombank đã tư vấn.

Bước 3: Ngân hàng Vietcombank tiến hành thẩm định và thông báo kết quả phê duyệt hồ sơ vay vốn tới khách hàng.

Bước 4: Chuẩn bị các chứng từ/thực hiện các thủ tục trước khi giải ngân.

Bước 5: Giải ngân.

Các sản phẩm vay tiền ngân hàng Vietcombank để kinh doanh

Bên cạnh các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân như: cho vay tiêu dùng (cho vay tín chấp đối với người lao động, cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay tiêu dùng có đảm bảo bằng tài sản), cho vay mua bất động sản (cho vay mua nhà đất, cho vay mua nhà dự án, cho vay xây sửa nhà), cho vay mua ô tô, ngân hàng Vietcombank còn phát triển sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh gồm: kinh doanh tài lộc, an tâm kinh doanh, cho vay đầu tư cơ sở lưu trú và cho vay đầu tư trang trại nuôi heo. Cụ thể như sau:

1. Kinh doanh tài lộc

Sản phẩm vay kinh doanh tài lộc có thời hạn vay tối đa 12 tháng, số tiền cho vay tối đa 85% chi phí hợp lý của phương án kinh doanh, trả tiền gốc vay theo lịch phù hợp dòng tiền của khách hàng và trả lãi vay hàng tháng theo dư nợ giảm dần. 

Sản phẩm vay kinh doanh tài lộc dành cho đối tượng khách hàng có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và/hoặc các giấy tờ khác có tính chất pháp lý tương đương, khách hàng có tài sản bảo đảm là ô tô, bất động sản và giấy tờ có giá.

Để đăng ký vay kinh doanh tài lộc, khách hàng cần chuẩn chị một số giấy tờ dưới đây:

– Phương án sử dụng vốn theo mẫu có sẵn của ngân hàng Vietcombank.

– Hồ sơ nhân thân gồm căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng của khách hàng, hộ khẩu thường trú/tạm trú dài hạn (KT3), giấy đăng ký kết hôn/giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

– Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn gồm hồ sơ, chứng từ của phương án kinh doanh.

– Hồ sơ chứng minh thu nhập gồm hồ sơ chứng minh hoạt động kinh doanh của khách hàng và/hoặc doanh nghiệp tư nhân do khách hàng đang là chủ sở hữu.

– Hồ sơ tài sản bảo đảm gồm giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản.

2. An tâm kinh doanh

Sản phẩm an tâm kinh doanh có thời hạn vay tối đa 84 tháng, số tiền cho vay tối đa 5 tỷ đồng, trả nợ gốc định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, trả nợ lãi vay hàng tháng theo dư nợ giảm dần. 

Sản phẩm vay kinh doanh tài lộc dành cho đối tượng khách hàng có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và/hoặc các giấy tờ khác có tính chất pháp lý tương đương, khách hàng có tài sản bảo đảm là ô tô, bất động sản và giấy tờ có giá.

Để đăng ký vay an tâm kinh doanh, khách hàng cần chuẩn chị một số giấy tờ dưới đây:

– Phương án sử dụng vốn theo mẫu có sẵn của ngân hàng Vietcombank.

– Hồ sơ nhân thân gồm căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng của khách hàng, hộ khẩu thường trú/tạm trú dài hạn (KT3), giấy đăng ký kết hôn/giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

– Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn gồm hồ sơ, chứng từ mua sắm thiết bị, phương tiện vận tải, thuê hoặc sửa chữa cơ sở kinh doanh.

– Hồ sơ chứng minh thu nhập gồm hồ sơ chứng minh hoạt động kinh doanh của khách hàng và/hoặc doanh nghiệp tư nhân do khách hàng đang là chủ sở hữu.

– Hồ sơ tài sản bảo đảm gồm giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản.

3. Cho vay đầu tư cơ sở lưu trú

Sản phẩm cho vay đầu tư cơ sở lưu trú có thời hạn vay tối đa 12 năm đối với cho vay xây mới cơ sở lưu trú du lịch và tối đa 6 năm đối với cho vay nâng cấp cơ sở lưu trú du lịch. Số tiền cho vay xây mới tối đa 50% phương án vay vốn và tối đa 60% phương án vay vốn với cho vay nâng cấp cơ sở lưu trú. Được thế chấp bằng chính cơ sở lưu trú du lịch hoặc bất động sản khác. Trả nợ gốc phù hợp với dòng tiền trả nợ của khách hàng nhưng tối đa không quá 6 tháng/kỳ trả nợ gốc, trả nợ lãi vay hàng tháng theo dư nợ giảm dần.

Sản phẩm vay kinh doanh tài lộc dành cho đối tượng khách hàng có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và/hoặc các giấy tờ khác có tính chất pháp lý tương đương, khách hàng có tài sản bảo đảm là ô tô, bất động sản và giấy tờ có giá, khách hàng được cấp phép kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo đúng quy định của pháp luật và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch.

Để đăng ký vay đầu tư cơ sở lưu trú, khách hàng cần chuẩn chị một số giấy tờ dưới đây:

– Phương án sử dụng vốn theo mẫu có sẵn của ngân hàng Vietcombank.

– Hồ sơ nhân thân gồm căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng của khách hàng, hộ khẩu thường trú/tạm trú dài hạn (KT3), giấy đăng ký kết hôn/giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

– Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn gồm hồ sơ, chứng từ mua sắm thiết bị, phương tiện vận tải, thuê hoặc sửa chữa cơ sở kinh doanh.

– Hồ sơ chứng minh thu nhập gồm hồ sơ chứng minh hoạt động kinh doanh của khách hàng và/hoặc doanh nghiệp tư nhân do khách hàng đang là chủ sở hữu và giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

– Hồ sơ tài sản bảo đảm gồm giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản.

4. Cho vay đầu tư trang trại nuôi heo

Sản phẩm cho vay đầu tư trang trại nuôi heo có thời hạn vay tối đa 10 năm, số tiền cho vay tối đa 70% tổng mức đầu tư (chưa bao gồm VAT), trả nợ gốc định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý phù hợp với phương án kinh doanh của khách hàng và trả lãi vay hàng tháng theo dư nợ giảm dần.

Sản phẩm cho vay đầu tư trang trại nuôi heo dành cho khách hàng cá nhân có độ tuổi từ 18 đến dưới 70 tuổi, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và/hoặc các giấy tờ khác có tính chất pháp lý tương đương, khách hàng có tài sản bảo đảm là ô tô, bất động sản và giấy tờ có giá, khách hàng có đăng ký chăn nuôi gia súc hoặc chăn nuôi hỗn hợp và kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Để đăng ký vay đầu tư trang trại nuôi heo, khách hàng cần chuẩn chị một số giấy tờ dưới đây:

– Phương án sử dụng vốn theo mẫu có sẵn của ngân hàng Vietcombank.

– Hồ sơ nhân thân gồm căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng của khách hàng, hộ khẩu thường trú/tạm trú dài hạn (KT3), giấy đăng ký kết hôn/giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

– Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn gồm hồ sơ, chứng từ của phương án kinh doanh.

– Hồ sơ chứng minh thu nhập gồm hồ sơ chứng minh hoạt động kinh doanh của khách hàng và/hoặc doanh nghiệp tư nhân do khách hàng đang là chủ sở hữu.

– Hồ sơ tài sản bảo đảm gồm giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản.

Trên đây là các thông tin liên quan đến vấn đề vay tiền ngân hàng Vietcombank, nếu bạn còn có những vấn đề cần hỗ trợ, hãy liên hệ tổng đài  luatphap.vn để được tư vấn và giải đáp kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

10/10/2022

07/10/2022

04/10/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngân hàng Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế đất nước. Vietcombank không ngừng lớn mạnh, phát triển những sản phẩm, dịch vụ đa dạng phục vụ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top