Cấp sổ đỏ giá bao nhiêu? Cấp cho tổ chức có thêm phí không?

Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân? Cấp sổ đỏ mất bao nhiêu tiền dịch vụ sang tên hoặc cấp sổ đỏ lần đầu? … Cùng HieuLuat giải đáp những vấn đề liên quan đến thuế phí này trong bài viết dưới đây.

Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân? Cấp sổ đỏ mất bao nhiêu tiền dịch vụ sang tên hoặc cấp sổ đỏ lần đầu? … Cùng HieuLuat giải đáp những vấn đề liên quan đến thuế phí này trong bài viết dưới đây.

Nay có chính sách làm sổ đỏ của Nhà nước nên chúng tôi cũng thực hiện cấp sổ. Sau khi cấp sổ, vợ chồng tôi muốn bán tài sản này cho vợ chồng người bạn.

Mất bao nhiêu tiền thuế đất khi cấp sổ lần đầu? Nếu việc sang tên, đổi sổ mà vợ chồng tôi thuê bên dịch vụ làm thì chi phí dịch vụ này là khoảng bao nhiêu?

Chào bạn, với thắc mắc pháp lý của bạn về việc làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế đất, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Làm sổ đỏ bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân? 

Trước hết, chúng tôi cần đính chính lại thông tin, tiền thuế đất mà bạn sử dụng được gọi là tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu cho người sử dụng.

Đây là khoản tiền mà người sử dụng đất được Nhà nước giao hoặc công nhận phải kê khai, đóng nộp cho Nhà nước theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP khi được cấp sổ đỏ.

Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định pháp luật).

Theo thông tin bạn cung cấp và căn cứ quy định pháp luật hiện hành, người sử dụng đất được cấp sổ đỏ lần đầu và khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phải chịu chi phí về thuế như sau:

Tiền thuế, phí

Cấp sổ đỏ lần đầu

Mua bán, chuyển nhượng nhà đất

Căn cứ pháp luật

Tiền sử dụng đất phải nộp

Được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức công nhận và đóng 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt quá hạn mức;

Nếu trong quá trình sử dụng có vi phạm pháp luật về đất đai thì số tiền sử dụng đất phải đóng trong hạn mức là 50%, ngoài hạn mức là 100%;

-/-

Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Tiền thuế thu nhập cá nhân phải đóng nộp

-/-

2% giá trị chuyển nhượng

Giá trị chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng nếu lớn hơn hoặc bằng giá Nhà nước quy định đối với tài sản là nhà đất;

Giá trị chuyển nhượng là giá do Nhà nước quy định nếu giá ghi trên hợp đồng nhỏ hơn giá Nhà nước quy định;

Nghị định 65/2013/NĐ-CP, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC

Do chúng tôi chưa có thông tin về giá mua bán, chuyển nhượng tài sản của bạn cũng như chưa có thông tin cụ thể về vị trí, giá đất, giá nhà theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà, có đất nên chưa thể kết luận tiền thuế, tiền sử dụng đất mà bạn phải nộp.

Bạn có thể dựa vào những phân tích của chúng tôi ở trên để tính toán tiền thuế, phí cho trường hợp của mình.

Kết luận: Làm sổ đỏ bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân là câu hỏi được nhiều người quan tâm và được giải đáp theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo đó, mức thuế thu nhập cá nhân được bằng 2% giá trị tài sản giao dịch, chuyển nhượng (nếu không thuộc trường hợp được miễn, giảm).

Cấp sổ đỏ mất bao nhiêu tiền dịch vụ?

Theo thông tin bạn cung cấp, tiền dịch vụ có thể được hiểu là:

Tiền thù lao ủy quyền theo văn bản ủy quyền mà người có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện sang tên sổ đỏ nhưng không thực hiện mà nhờ người khác thực hiện thay cho mình;

Chi phí thực hiện dịch vụ pháp lý mà các cơ quan, tổ chức được trao quyền thực hiện. Ví dụ như các văn phòng luật, công ty luật, …;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, hai loại chi phí này do các bên tự thỏa thuận, quyết định.

Một số lưu ý khi thỏa thuận chi phí dịch vụ: 

Nên thỏa thuận thật cẩn thận, kỹ lưỡng các công việc mà bên nhận ủy quyền, bên cung cấp dịch vụ thực hiện để có thể thương lượng về thù lao;

Người chịu trách nhiệm pháp lý cuối cùng đối với các công việc mà bên nhận ủy quyền có thù lao thực hiện là bên ủy quyền. Do đó, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn bên nhận ủy quyền phù hợp;

Kết luận: Để trả lời cho câu hỏi cấp sổ đỏ mất bao nhiêu tiền dịch vụ thì cần căn cứ vào công việc ủy quyền, thời hạn ủy quyền, …

Theo quy định pháp luật, chi phí dịch vụ này sẽ do các bên tự thỏa thuận, thống nhất. Có nhiều trường hợp, việc ủy quyền là không có thù lao, tức là, không có chi phí dịch vụ cần chi trả cho việc nhờ người khác thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ hoặc đăng ký biến động.

 

Chi phí cấp sổ đỏ của doanh nghiệp tại Hà Nội là bao nhiêu?

Câu hỏi: Xin hỏi Luật sư, doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại Hà Nội, khi cấp sổ đỏ lần đầu thì phải đóng bao nhiêu tiền thuế, phí? Cụ thể là những loại nào?

Chào bạn, doanh nghiệp sử dụng đất thuê, đất được Nhà nước giao thuộc trường hợp được cấp sổ đỏ phải đóng nộp các khoản thuế phí, lệ phí sau đây:

Các khoản thuế, phí, lệ phí

Mức tiền phải đóng, nộp

Căn cứ pháp lý

Tiền thuê đất

Theo diện tích đất được thuê, đơn giá cho thuê

Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Lệ phí trước bạ

0,5% tiền thuê đất

Nghị định 10/2022/NĐ-CP

Phí thẩm định hồ sơ

1.000 đồng/m2, tối đa 7,5 triệu đồng/hồ sơ

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Lệ phí cấp giấy chứng nhận

100.000 đồng nếu là chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất;

500.000 đồng nếu giấy chứng nhận bao gồm quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Như vậy, chi phí cấp sổ đỏ của doanh nghiệp có đất được Nhà nước cho thuê thực hiện dự án đầu tư tại Hà Nội gồm có tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ,… như chúng tôi đã nêu ở trên.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp không tự thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho diện tích đất thuê mà thông qua hợp đồng ủy quyền có thù lao cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thì còn phải chịu thêm chi phí thù lao ủy quyền theo thỏa thuận.

Người thuê đất công ích được cấp sổ đỏ giá bao nhiêu?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi muốn hỏi, người thuê đất công ích của xã, phường, thị trấn thì có được cấp sổ đỏ không? Chi phí cấp sổ đỏ cho đất công ích của xã, phường, thị trấn là bao nhiêu?

Chào bạn, đất công ích ở xã phường thị trấn là một loại đất đặc biệt, do vậy, việc cấp sổ đỏ cho loại đất này cũng có nhiều vấn đề cần lưu tâm.

Với những vướng mắc của bạn xoay quanh việc cấp sổ đỏ cho đất thuê là đất công ích ở xã phường thị trấn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Trước hết, đất công ích ở xã, phường, thị trấn (tên pháp lý là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích) là loại đất nông nghiệp được tổng hợp từ 5% tổng diện tích đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm đất nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

Ngoài ra, đất công ích còn là loại đất được Nhà nước thu hồi đất, giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, quy hoạch làm đất công ích; diện tích đất mà người sử dụng đất tự đề nghị trả lại cho Nhà nước.

Người thuê đất công ích của xã, phường, thị trấn được nhận quyền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn thuê tối đa là 5 năm. Sau 5 năm, người sử dụng đất muốn được tiếp tục thuê phải tiếp tục là người trúng đấu giá.

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người đang quản lý, sử dụng đất công ích của xã, phường, thị trấn (đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn) là một trong những loại đất không được cấp sổ đỏ:

Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

..

2. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Điều này cũng có nghĩa là, người thuê đất công ích tại xã, phường, thị trấn được pháp luật cho phép được quyền sử dụng thông qua hợp đồng thuê đất.

Người sử dụng đất thuê là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại xã, phường, thị trấn phải đóng, nộp khoản tiền thuê đất là tiền trúng đấu giá theo quy định pháp luật.

Kết luận: Người thuê đất công ích tại xã, phường, thị trấn không được cấp sổ đỏ mà được sử dụng thông qua hợp đồng thuê đất theo quy định, do đó, người sử dụng đất không phải chịu các khoản phí để cấp sổ đỏ.

Nói cách khác, câu hỏi cấp sổ đỏ giá bao nhiêu đối với người sử dụng đất công ích không được pháp luật quy định do thuộc trường hợp không được cấp sổ đỏ.  Thay vào đó, người sử dụng đất phải nộp khoản tiền là tiền thuê đất là số tiền trúng đấu giá nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Cấp sổ đỏ bao nhiêu tiền là chi phí tách thửa?

Câu hỏi: Kính chào Luật sư, trường hợp phải tách thửa đất để bán/để chuyển nhượng thì người bán phải chịu chi phí tách thửa là bao nhiêu Luật sư? Ai phải là người chịu chi phí này?

Chào bạn, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc về chi phí và người chịu chi phí tách thửa của bạn như sau:

Chi phí tách thửa đất là tên thường gọi của các khoản phí, lệ phí, thù lao mà các bên trong giao dịch phải chịu khi thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định pháp luật.

Thông thường, việc tách thửa đất được thực hiện khi phát sinh một trong những tình huống sau đây:

Tách thửa đất khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất;

Tách thửa đất để chuyển quyền sử dụng đất trong trường hợp mua bán, tặng cho, chuyển nhượng,…;

Tách thửa đất theo Quyết định/bản án của tòa và Quyết định thi hành án;

Tách thửa đất để chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn;

Tách thửa đất khi được nhận thừa kế (theo di chúc hoặc theo pháp luật);

Các trường hợp khác…;

Thực tế hiện nay, các khoản chi phí mà người tách thửa đất phải chịu gồm:

Chi phí đo đạc tách thửa: Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện đo đạc, đo vẽ tách thửa thì chi phí tách thửa được áp dụng, tính toán theo quy định của từng tỉnh nơi có đất.

Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tổ chức tư nhân có thẩm quyền đo đạc thực hiện đo vẽ thửa đất, lập hồ sơ tách thửa thì chi phí này do các bên tự thỏa thuận với nhau;

Chi phí ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất: Sau khi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa đất, người sử dụng đất phải ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất hoặc khai nhận quyền sử dụng đất nếu là tài sản thừa kế,…

Tại đây, người sử dụng đất/các bên trong giao dịch chuyển quyền phải chịu chi phí ký kết hợp đồng chuyển quyền theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC hoặc theo Thông tư 226/2016/TT-BTC.

Chi phí thực hiện sang tên quyền sử dụng đất: Chi phí sang tên quyền sử dụng đất gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận (có các khoản lệ phí đăng ký biến động/sang tên, lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận), lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ và thuế thu nhập cá nhân.

Đây là toàn bộ chi phí mà chủ sử dụng đất, các bên trong giao dịch chuyển quyền sử dụng đất phải chịu khi thực hiện tách thửa đất.

Việc chịu trách nhiệm chi trả cho các chi phí tách thửa được pháp luật cho phép các bên tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì thực hiện như sau:

Chi phí đo đạc: Bên chủ sử dụng đất (người có tên trên giấy chứng nhận) chịu trách nhiệm thực hiện;

Chi phí ký kết hợp đồng chuyển quyền: Mỗi bên chịu một nửa;

Chi phí sang tên: Lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy chứng nhận do bên nhận chuyển quyền chịu. Thuế thu nhập cá nhân do bên chuyển quyền kê khai, đóng nộp;

Kết luận: Cấp sổ đỏ bao nhiêu tiền là chi phí tách thửa được chúng tôi liệt kê ở trên. Thông thường, người sử dụng đất, các bên trong giao dịch chuyển quyền sử dụng đất phải chịu chi phí đo đạc, chi phí ký kết hợp đồng,… 

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

31/10/2022

31/10/2022

31/10/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân? Cấp sổ đỏ mất bao nhiêu tiền dịch vụ sang tên hoặc cấp sổ đỏ lần đầu? … Cùng HieuLuat giải đáp những vấn đề liên quan đến thuế phí này trong bài viết dưới đây.