Cấp sổ đỏ giấy viết tay được không? Điều kiện cấp là gì?

Cấp sổ đỏ giấy viết tay được thực hiện như thế nào? Hiểu thế nào là việc cấp sổ đỏ bằng giấy viết tay? Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu cho giấy viết tay thế nào? Cấp sổ đỏ lần đầu cho đất viết tay mất nhiều tiền không? … Những v

Cấp sổ đỏ giấy viết tay được thực hiện như thế nào? Hiểu thế nào là việc cấp sổ đỏ bằng giấy viết tay? Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu cho giấy viết tay thế nào? Cấp sổ đỏ lần đầu cho đất viết tay mất nhiều tiền không? … Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho đất bằng giấy viết tay sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Bên cạnh thửa đất tôi đã mua từ năm 2001 là thửa đất sử dụng với mục đích để ở nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Tôi muốn mua thửa đất này bằng giấy tay được lập giữa hai bên thì có được không Luật sư? Mua xong tôi xin cấp sổ đỏ lần đầu mang tên tôi thì pháp luật có cho phép không?

Chào bạn, với những câu hỏi liên quan đến cấp sổ đỏ cho giấy viết tay mà bạn đang quan tâm, chúng tôi xin được giải đáp cụ thể như sau:

Điều kiện cấp sổ đỏ giấy viết tay thế nào?

Với thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng, bạn đang muốn thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho thửa đất mà bạn nhận chuyển nhượng từ năm 2001. Căn cứ quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

Từ căn cứ trên suy ra, thửa đất mua bằng giấy viết tay từ năm 2001 (dù có hay không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) và được bạn sử dụng từ thời điểm mua đến nay thuộc trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu.

Đồng thời, người được đứng tên trên sổ đỏ cấp lần đầu là người mua (là bạn). 

Tuy nhiên, ngoài việc thỏa mãn điều kiện về thời điểm sử dụng đất thì thửa đất phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Không có tranh chấp;

Không vi phạm pháp luật về đất đai;

Có đầy đủ hồ sơ và thực hiện theo trình tự luật định;

Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với cơ quan Nhà nước;

Đây là toàn bộ các điều kiện để người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Kết luận: Điều kiện để người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được cấp sổ đỏ giấy viết tay gồm:

Thời điểm sử dụng, nhận chuyển nhượng trước 01/01/2008;

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, có hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu đầy đủ;

Thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định và hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Cấp sổ đỏ bằng giấy viết tay hết nhiều tiền không?

Cũng giống các trường hợp cấp giấy chứng nhận khác, cấp sổ đỏ bằng giấy viết tay (cấp lần đầu) sẽ phải chịu các khoản chi phí sau đây:

Tiền sử dụng đất được tính toán dựa trên diện tích đất được công nhận, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, phương pháp tính tiền sử dụng đất, giá đất trong bảng giá đất tại địa phương…;

Lệ phí trước bạ = 0,5% x giá đất x diện tích đất được công nhận quyền sử dụng đất

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: Đây cũng là khoản tiền được quyết định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất tùy vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương của mình;

Chi phí đo đạc tách thửa hoặc đo đạc địa chính (nếu có);

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có): Khoản thuế này được tính theo công thức được quy định tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010:

Tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp = thuế suất x diện tích đất thực tế sử dụng x giá đất tính thuế 

Chi phí khác như chi phí ủy quyền…

Trên đây là toàn bộ các chi phí mà người sử dụng đất phải nộp khi đề nghị cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất viết tay.

Kết luận: Khi xin cấp sổ đỏ lần đầu cho đất mua bán bằng giấy viết tay cần phải chịu các khoản chi phí là tiền sử dụng đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ, …

Cấp sổ đỏ cho giấy viết tay mua bán năm 2023 được không?

Trước hết, khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng/mua bán quyền sử dụng đất bao gồm:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo căn cứ trên, với trường hợp thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận không thỏa mãn được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hay chủ sử dụng đất không được phép mua bán đất đai khi chưa có sổ.

Mặt khác, khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 (hiệu lực thi hành từ 1/7/2014) quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản có công chứng/chứng thực.

Vì vậy, dự định mua bán đất bằng giấy viết tay của bạn tại thời điểm này là trái quy định pháp luật và không được phép thực hiện.

Nói cách khác, bạn không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không được cấp sổ đỏ cho thửa đất tại thời điểm hiện tại bằng giấy tờ mua bán viết tay.

Kết luận: Thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận không được phép tham gia giao dịch mua bán, chuyển nhượng. Nếu trường hợp được mua bán thì hợp đồng mua bán phải được lập thành văn bản và phải có công chứng/chứng thực.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, dự định mua bán đất bằng giấy viết tay là không thực hiện do trái quy định pháp luật. Vậy nên, dù bạn có cố ý mua đất bằng giấy viết tay thì cũng không được cấp giấy chứng nhận lần đầu mang tên bạn.

Trên đây là giải đáp về cấp sổ đỏ giấy viết tay, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

08/10/2022

08/10/2022

07/10/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Cấp sổ đỏ giấy viết tay được thực hiện như thế nào? Hiểu thế nào là việc cấp sổ đỏ bằng giấy viết tay? Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu cho giấy viết tay thế nào? Cấp sổ đỏ lần đầu cho đất viết tay mất nhiều tiền không? … Những v