Cấp sổ đỏ sai diện tích: được đính chính hay bị thu hồi?

Cấp sổ đỏ sai diện tích được hiểu thế nào? Cấp sổ đỏ sai diện tích phải thu hồi hay đính chính? HieuLuat sẽ giải đáp cho bạn đọc những vướng mắc về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Câu hỏi

Cấp sổ đỏ sai diện tích được hiểu thế nào? Cấp sổ đỏ sai diện tích phải thu hồi hay đính chính? HieuLuat sẽ giải đáp cho bạn đọc những vướng mắc về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi muốn hỏi những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng sổ đỏ bị cấp sai diện tích?

Khi hỏi cán bộ địa chính thì gia đình tôi được trả lời là gia đình tôi chỉ được cấp như vậy, và việc cấp sổ đỏ là đúng với quy định pháp luật.

Nếu sổ đỏ được cấp bị sai diện tích thì bị thu hồi hay được đính chính? Mong Luật sư chỉ rõ.

Nguyên nhân của việc cấp sổ đỏ sai diện tích là gì?

Việc cấp sổ đỏ sai diện tích có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là do nguyên nhân khách quan, cũng có thể xuất phát từ các lý do chủ quan.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất không được ghi nhận đúng diện tích đất sử dụng trên thực tế vào sổ đỏ.

Diện tích đất ghi trên sổ đỏ có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn so với thực tế, tuy nhiên, đa số các trường hợp cấp sai sổ đỏ hiện nay là sổ đỏ ghi nhận diện tích nhỏ hơn thực tế.

Một số nguyên nhân thông thường dẫn đến việc cấp sổ đỏ bị sai diện tích được liệt kê như dưới đây:

Nguyên nhân

Mô tả đặc điểm

Do việc đo đạc bị sai

Việc đo đạc khi chưa có các phương tiện kỹ thuật hiện đại, có độ chính xác cao là một trong những nguyên nhân khiến diện tích đất tại thời điểm cấp và diện tích đất được đo đạc lại sau khi cấp sổ là khác nhau

Ví dụ, việc đo đạc vào những năm 90, đầu những năm 2000 chủ yếu được thực hiện bằng tay, hay dụng cụ đo đạc là thước dây.

Diện tích đất đủ điều kiện được cấp sổ đỏ không phải là toàn bộ diện tích đất đang sử dụng

Trong nhiều trường hợp, toàn bộ diện tích đất đang được sử dụng không đảm bảo điều kiện để được cấp sổ đỏ. 

Ví dụ như có vi phạm pháp luật về đất đai, đất đang sử dụng là đất lấn chiếm và không được xem xét cấp sổ đỏ,…

Vì vậy, diện tích đất sử dụng thực tế sẽ lớn hơn diện tích đất được công nhận, ghi trên sổ đỏ.

Có sai sót trong quá trình in phôi, cấp bìa

Dù vấn đề sai sót này rất ít khi xảy ra nhưng nó vẫn tồn tại, do vậy, không thể loại trừ khả năng cho quá trình tạo phôi sổ đỏ, in ấn có sự sai sót

Có sai phạm trong thủ tục cấp sổ đỏ

Sai phạm của các cán bộ, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong việc cấp sổ đỏ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng sổ đỏ cấp sai diện tích sử dụng thực tế

Kê khai, đăng ký của người sử dụng đất có sự sai sót

Cũng không loại trừ khả năng việc tự kê khai, đăng ký trong hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu của người sử dụng đất đã có sự nhầm lẫn, sai sót.

Việc nhầm lẫn, sai sót này dẫn đến quy trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ cấp sổ có sự sai lệch so với thực tế sử dụng.

Như vậy, việc cấp sổ đỏ sai diện tích có thể xuất phát từ một số nguyên nhân như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Nguyên nhân có thể do các yếu tố khách quan cũng có thể là do bản thân người sử dụng đất, cán bộ thực hiện việc xét duyệt cấp sổ đỏ.

Đính chính hay thu hồi sổ cấp sai diện tích?

Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận hoặc đính chính giấy chứng nhận đã cấp.

Theo đó, chỉ có những trường hợp được liệt kê tại điều luật mới thỏa mãn điều kiện cần thực hiện thủ tục đính chính/hoặc thu hồi giấy chứng nhận.

Cụ thể như sau:

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận (khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013)

Trường hợp đính chính giấy chứng nhận

(khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013)

Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên sổ hồng đã được cấp;

Thực hiện cấp đổi sổ hồng đã cấp;

Phải cấp mới sổ hồng khi người sử dụng đất đăng ký biến động đất đai;

Khi phát sinh một trong những trường hợp trái pháp luật sau đây:

Sổ hồng được cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng được cấp hoặc không đúng diện tích đất;

Sổ hồng được cấp cho diện tích đất không đủ điều kiện được cấp;

Cấp sổ hồng nhưng không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định;

Việc thu hồi không bao gồm trường hợp người được cấp sổ hồng đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật.

Có sai sót thông tin sau so với giấy tờ tùy thân của cá nhân, giấy tờ của pháp nhân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận của người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất:

Sai sót về tên gọi;

Sai sót về giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân;

Sai sót về địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Hoặc có sai sót thông tin về thửa đất/tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận (văn phòng đăng ký đất đai).

Từ căn cứ trên, đối chiếu với những nguyên nhân có thể dẫn đến việc cấp sổ đỏ không đúng diện tích, người sử dụng đất cần thực hiện thủ tục sau đây để điều chỉnh thông tin diện tích trên sổ hồng:

Trường hợp cấp sổ đỏ sai diện tích

Thủ tục thực hiện

Không đúng diện tích/sai diện tích so với hồ sơ đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận

Đính chính sổ hồng

Cấp sai diện tích đủ điều kiện được cấp sổ đỏ

Thu hồi sổ hồng đã cấp và cấp lại theo quy định

Sai phạm của cán bộ, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc cấp sổ đỏ

Tùy thuộc sai sót mà có thể làm thủ tục đính chính hoặc thu hồi giấy chứng nhận

Diện tích đất trên thực tế lớn hơn trong sổ đỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 (ví dụ do đo đạc, do quá trình sử dụng có sự thay đổi diện tích…)

Cấp mới diện tích lớn hơn (nếu đủ điều kiện);

Cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp (nếu trường hợp gộp cả hai diện tích này vào cùng một sổ hồng);

Sai sót trong quá trình in phôi sổ, cấp bìa

Đính chính thông tin

Toàn bộ diện tích đất sử dụng trên thực tế không đủ điều kiện để cấp sổ hồng 

Đề nghị cấp lần đầu nếu hiện tại đã đáp ứng đủ điều kiện

Như vậy, cấp sổ đỏ sai diện tích có thể được điều chỉnh lại cho đúng bằng thủ tục đính chính sổ đỏ, cấp mới/cấp đổi sổ đỏ hoặc đăng ký biến động…

Tùy thuộc từng nguyên nhân sai sót mà có các phương án xử lý khác nhau.

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

08/11/2022

08/11/2022

07/11/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Cấp sổ đỏ sai diện tích được hiểu thế nào? Cấp sổ đỏ sai diện tích phải thu hồi hay đính chính? HieuLuat sẽ giải đáp cho bạn đọc những vướng mắc về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Câu hỏi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top