CCCD gắn chip có hạn sử dụng bao lâu? Có CCCD vô thời hạn không?

Không ít người thắc mắc thẻ Căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu và có khác gì so với thẻ Căn cước công dân mã vạch cũng như Chứng minh nhân dân trước đây không?

1. Thời hạ

Không ít người thắc mắc thẻ Căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu và có khác gì so với thẻ Căn cước công dân mã vạch cũng như Chứng minh nhân dân trước đây không?

1. Thời hạn sử dụng Căn cước công dân gắn chip

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Ngày 23/01/2021, Bộ Công an ban hành mẫu thẻ Căn cước công dân mới có gắn chip điện tử tại Thông tư số 06/2021/TT-BCA.

Theo đó, tại mặt trước của thẻ Căn cước công dân gắn chip in trực tiếp thời hạn sử dụng tại mục “Có giá trị đến”.

Thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân gắn chip được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014:

– Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

– Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước tuổi quy định nêu trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo, tức là:

+ Đổi thẻ khi đủ 23 tuổi thì thẻ Căn cước công dân có giá trị sử dụng đến khi công dân đủ 40 tuổi;

+ Đổi thẻ khi đủ 38 tuổi thì thẻ Căn cước công dân có giá trị sử dụng đến khi công dân đủ 60 tuổi;

+ Đổi thẻ khi đủ 58 tuổi thì không phải đổi thẻ Căn cước công dân khi đủ 60 tuổi nữa.

Do đó, thẻ Căn cước công dân gắn chip có giá trị sử dụng từ ngày cấp đến khi công dân đủ 25 tuổi hoặc đủ 40 tuổi hoặc đủ 60 tuổi.

2. Thời hạn sử dụng Căn cước công dân mã vạch

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Tương tự như Căn cước công dân gắn chip, Căn cước công dân mã vạch cũng có thời hạn sử dụng được in trực tiếp ở mặt trước của thẻ và cũng được xác định theo nguyên tắc:

– Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

– Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước tuổi quy định nêu trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Ngoài ra, theo khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA, thẻ Căn cước công dân mã vạch đã được cấp trước ngày 23/01/2021 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang Căn cước công dân gắn chip.

Như vậy, thẻ Căn cước công dân mã vạch được cấp trước ngày 23/01/2021 thì vẫn có giá trị sử dụng tới hết thời hạn, người dân có Căn cước công dân mã vạch nếu chưa hết hạn thì không bắt buộc phải đổi sang Căn cước công dân gắn chíp.

 

3. Thời hạn sử dụng Chứng minh nhân dân

Theo Điều 2 Nghị định 05/1999/NĐ-CP được sửa đổi tại Nghị định 170/2007/NĐ-CP , Chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp.

Đồng thời, theo khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014, Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày 01/01/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

Như vậy, Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số vẫn có thời hạn 15 năm kể từ ngày cấp và không bắt buộc phải đổi sang thẻ Căn cước công dân gắn chip nếu vẫn còn thời hạn.

4. Có loại Căn cước công dân không thời hạn không?

Theo quy định về thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân gắn chip và thẻ CCCD mã vạch có thể thấy, thẻ CCCD có  thời hạn sử dụng đến các mốc công dân đủ đủ 25 tuổi; đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Trường hợp khi công dân đủ 60 tuổi, tính đến thời điểm cấp thẻ, thì thời hạn sử dụng thẻ của người đó là suốt đời. Có nghĩa, người đó được sử dụng cho đến khi mất mà không cần thực hiện thủ tục đổi thẻ thêm lần nào nữa, trừ trường hợp thẻ của người đó bị hư hỏng hoặc mất,..

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Luật Căn cước công dân, nếu thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Điều này đồng nghĩa với việc, những người đi làm Căn cước công dân gắn chip khi đủ 58 tuổi cũng được sử dụng thẻ đến hết đời mà không cần phải đi đổi thẻ ở mốc đủ 60 tuổi.

Theo đó, những người đã đổi CCCD mã vạch khi đủ 58 tuổi trở lên và đang sử dụng loại căn cước này thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi qua đời và không bắt buộc phải đổi sang căn cước công dân gắn chip. 

Trên đây là nội dung giải đáp thắc mắc của nhiều độc giả về việc Căn cước công dân gắn chip có hạn sử dụng bao lâu? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

01/11/2022

01/11/2022

01/11/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Không ít người thắc mắc thẻ Căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu và có khác gì so với thẻ Căn cước công dân mã vạch cũng như Chứng minh nhân dân trước đây không?

1. Thời hạ