Chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp có được tính tiết dạy của giáo viên?

Vấn đề tiết chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp có được tính là tiết dạy của giáo viên vẫn đang có nhiều cách hiểu khác nhau và vẫn gây nhiều tranh cãi.

Giáo viên tiểu học phải dạy bao nhiêu tiết/tuần?

Vấn đề tiết chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp có được tính là tiết dạy của giáo viên vẫn đang có nhiều cách hiểu khác nhau và vẫn gây nhiều tranh cãi.

Giáo viên tiểu học phải dạy bao nhiêu tiết/tuần?

Theo Điều 6 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2017 về chế độ làm việc với giáo viên phổ thông, định mức tiết dạy của giáo viên được quy định như sau:

Điều 6. Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

Như vậy, giáo viên tiểu học thông thường phải dạy 23 tiết/tuần; riêng giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học chỉ phải dạy 20 tiết/tuần với mục đích để thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm như (Điều 4 Văn bản hợp nhất 03):

– Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm.

– Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh.

– Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức.

– Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.Chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp có được tính tiết dạy không? (Ảnh minh họa)

 Chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp có được tính tiết dạy của giáo viên?

Như đã trình bày ở trên, giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần để làm các công việc liên quan tới hoạt động chủ nhiệm. Vì thế, tiết chào cờ, sinh hoạt lớp là hoạt động mà giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện theo nhiệm vụ.

Vì thế, thời gian để làm những việc này được tính vào trong 3 tiết dạy được giảm/tuần, nên không được tính vào số tiết giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm.

Để đảm bảo mỗi buổi học không kéo dài quá 240 phút, tiết chào cờ đầu tuần và tiết sinh hoạt cuối tuần thực hiện không quá 20 phút; rút ngắn giờ ra chơi giữa buổi học của các ngày có tiết chào cờ và sinh hoạt. Hoạt động ngoài giờ theo các chủ điểm qui định trong năm học được bố trí vào một buổi thứ hai trong ngày đối với các trường tổ chức dạy học dưới 10 buổi/tuần, hoặc bố trí vào một buổi của ngày nghỉ cho mỗi chủ điểm.

Trên đây là giải đáp thắc mắc chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp có được tính tiết dạy của giáo viên? Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

29/12/2021

29/12/2021

29/12/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Vấn đề tiết chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp có được tính là tiết dạy của giáo viên vẫn đang có nhiều cách hiểu khác nhau và vẫn gây nhiều tranh cãi.

Giáo viên tiểu học phải dạy bao nhiêu tiết/tuần?