Chỉ thị 2484/CT-BGDĐT huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên, HSSV tham gia tổng điều tra dân số

Văn bản đang xem
Chỉ thị 2484/CT-BGDĐT huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên, HSSV tham gia tổng điều tra dân số

Bản quyền

Văn bản đang xem

Chỉ thị 2484/CT-BGDĐT huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên, HSSV tham gia tổng điều tra dân số

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Văn bản đang xem
Chỉ thị 2484/CT-BGDĐT huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên, HSSV tham gia tổng điều tra dân số

Bản quyền

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top