[Chính thức] Những người được tăng thu nhập 2 lần trong năm 2023

Sau khi chốt phương án lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, nhiều đối tượng phải đợi đến 01/7/2023 mới được tăng lương thì có những người được tăng thu nhập 2 lần trong năm 2023.

Sau khi chốt phương án lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, nhiều đối tượng phải đợi đến 01/7/2023 mới được tăng lương thì có những người được tăng thu nhập 2 lần trong năm 2023.

1. Đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở

Cụ thể, tại Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước 2023 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2022, ngoài việc chốt tăng lương cơ sở, tăng lương hưu, trợ cấp BHXH…

Nghị quyết cũng đề cập đến việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở từ 01/01/2023.

Do đó, đối tượng này sẽ được tăng thu nhập ngay từ 01/01/2023 .

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 25-KL/TW vào ngày 30/12/2021, về việc điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Theo đó, cho phép thực hiện chế độ phụ cấp hợp lý đối với cán bộ y tế theo nghề, theo vùng, miền, theo các chuyên ngành độc hại, nguy hiểm đối với sức khoẻ cán bộ y tế. 

Đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin chính thức về mức phụ cấp ưu đãi nghề sẽ tăng thêm bao nhiêu. Tuy nhiên tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 56/2021/NĐ-CP Bộ Y tế đã đề xuất mức điều chỉnh phụ cấp ưu đãi nghề với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập như sau:

– Tăng mức phụ cấp từ 40% lên 100%: đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế dự phòng.

– Bổ sung mức phụ cấp 100%: đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Có thể thấy nếu như dự thảo Nghị định này được thông qua thì nhiều đối tượng cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở được tăng mức phụ cấp được hưởng thêm 60%, cũng như có thêm nhiều đối tượng khác được bổ sung hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và được tính lương căn cứ vào mức lương cơ sở sẽ được tăng lương bao gồm cả cán bộ y tế, y tế dự phòng.

Theo đó, mức lương của cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/7/2023 được tính lương theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở từ 01/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng so với mức 1,49 triệu đồng trước đó.


Bên cạnh đó tùy theo nơi làm việc, tính chất công việc… mà cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng còn được hưởng thêm các khoản phụ cấp tăng thêm khi lương cơ sở tăng như:

– Phụ cấp khu vực

– Phụ cấp lưu động

– Phụ cấp trách nhiệm công việc…

2. Đối với nhân viên ngân hàng

Hiện nay công chức ngân hàng đang được xếp lương theo Thông tư 12/2019/TT-NHNN.

Tuy nhiên khi Thông tư 14/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/01/2023 thay thế Thông tư 12/2019/TT-NHNN sẽ điều chỉnh tăng lương cho ngạch công chức Thủ kho, thủ quỹ (theo Điều 14)

Tại điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư 12/2019 quy định, ngạch công chức thủ kho, thủ quỹ xếp lương như công chức loại B và có hệ số lương từ 1,86 – 4,06.

Điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư 14, ngạch công chức thủ kho, thủ quỹ được xếp lương công chức loại A0 có hệ số lương từ 2,1 – 4,89.

Do vậy, từ 01/01/2023 – 30/6/2023 (khi lương cơ sở vẫn ở mức 1,49 triệu đồng/tháng) thì công chức thủ kho, thủ quỹ được xếp lương như sau:

Đơn vị: đồng/tháng

Năm 2022

Từ 01/01/2023 – 30/6/2023

Bậc lương

Hệ số

Mức lương

Hệ số

Mức lương

Bậc 1

1,86

2.771.400

2,1

3.129.000

Bậc 2

2,06

3.069.400

2,41

3.590.900

Bậc 3

2,26

3.367.400

2,72

4.052.800

Bậc 4

2,46

3.665.400

3,03

4.514.700

Bậc 5

2,66

3.963.400

3,34

4.976.600

Bậc 6

2,86

4.261.400

3,65

5.438.500

Bậc 7

3,06

4.559.400

3,96

5.900.400

Bậc 8

3,26

4.857.400

4,27

6.362.300

Bậc 9

3,46

5.155.400

4,58

6.824.200

Bậc 10

3,66

5.453.400

4,89

7.286.100

Từ 01/7/2023, lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, do đó công chức thủ kho, thủ quỹ được tăng thêm thu nhập và được xếp lương như bảng dưới đây:

Đơn vị: đồng/tháng

 

Từ 01/07/2023 – 31/12/2023

Bậc lương

Hệ số

Mức lương

Bậc 1

2,1

3.780.000

Bậc 2

2,41

4.338.000

Bậc 3

2,72

4.896.000

Bậc 4

3,03

5.454.000

Bậc 5

3,34

6.012.000

Bậc 6

3,65

6.570.000

Bậc 7

3,96

7.128.000

Bậc 8

4,27

7.686.000

Bậc 9

4,58

8.244.000

Bậc 10

4,89

8.802.000

Vừa rồi là những thông tin về những người được tăng thu nhập 2 lần trong năm 2023. Nếu có thêm vướng mắc, bạn đọc thể liên hệ với chúng tôi qua hotline  luatphap.vn để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ.

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://congtyluattgs.vn/

Có thể bạn quan tâm

23/11/2022

21/11/2022

18/11/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Sau khi chốt phương án lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, nhiều đối tượng phải đợi đến 01/7/2023 mới được tăng lương thì có những người được tăng thu nhập 2 lần trong năm 2023.