Chính thức tăng tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đã được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ngày 12/6/2022. Trong đó quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Tăng tiền lương tối thiểu v

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đã được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ngày 12/6/2022. Trong đó quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Tăng tiền lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022 thêm 6%

Nghị định 38/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Áp dụng với các đối tượng dưới đây:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

– Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định.

Về mức lương tối thiểu tháng, Nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:

Vùng

Hiện hành (Nghị định 90/2020/NĐ-CP)

Từ 01/7/2022 (Nghị định 38/2022/NĐ-CP)

Mức tăng thêm

Vùng I

4.420.000 đồng/tháng

4.680.000 đồng/tháng

tăng 260.000 đồng

Vùng II

3.920.000 đồng/tháng

4.160.000 đồng/tháng

tăng 240.000 đồng

Vùng III

3.430.000 đồng/tháng

3.640.000 đồng/tháng

tăng 210.000 đồng

Vùng IV

3.070.000 đồng/tháng

3.250.000 đồng/tháng

tăng 180.000 đồng

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng – 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu áp dụng hiện hành.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.

Nghị định 38 cũng đã nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.Sẽ tăng lương tối thiểu vùng và có mức lương tối thiểu giờ theo vùng từ 01/7/2022. (Ảnh minh họa)


Lần đầu tiên có mức lương tối thiểu giờ theo vùng

Theo khoản 2, điều 91 Bộ Luật Lao động 2019 quy định: Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ. Tuy nhiên, từ trước đến thời điểm hiện tại Chính phủ chỉ đưa ra mức lương tối thiểu vùng.

Trước đó, tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ nhằm mục đích bao quát được tất cả các khía cạnh của quan hệ lao động. Bởi trên thực tế, mức lương tối thiểu vùng chỉ khái quát đến mức độ vùng nhưng nhiều trường hợp, người lao động làm việc không trọn thời gian, linh hoạt và không ổn định, lâu dài để được áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Vì vậy, với các đối tượng này, việc có một mức lương tối thiểu theo giờ là hoàn toàn cần thiết để làm căn cứ thoả thuận trả lương khi làm các công việc linh hoạt về thời gian, trong thời gian ngắn tại các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

Về mức lương tối thiểu giờ, tại Nghị định 38, Chính phủ cũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh xã hội và quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng như sau:

– Vùng I: 22.500 đồng/giờ

– Vùng II: 20.000 đồng/giờ

– Vùng III: 17.500 đồng/giờ

– Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ. Việc áp dụng địa bàn vùng cũng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.

Ngoài ra, đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Nghị định 38/2022 của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Trên đây là thông tin về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

15/04/2022

23/03/2022

24/02/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đã được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ngày 12/6/2022. Trong đó quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Tăng tiền lương tối thiểu v