Chưa đủ tuổi quy định có được hưởng lương hưu?

Thông thường, người lao động đủ số tuổi và số năm đóng BHXH theo quy định mới được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn được phép “về hưu non”.

Trường hợp được

Thông thường, người lao động đủ số tuổi và số năm đóng BHXH theo quy định mới được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn được phép “về hưu non”.

Trường hợp được về hưu trước tuổi

Hiện nay, đối với công việc bình thường, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, Luật này cũng cho phép người lao động được về hưu trước tuổi nếu đã có đủ 20 năm đóng BHXH và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Từ ngày 1/1/2018, nam đủ 53 tuổi, nữ đủ 48 tuổi; Năm 2019, nam đủ 54 tuổi, nữ đủ 49 tuổi; Từ năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

– Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
Như vậy, người lao động có sức khỏe bình thường thì không được về hưu trước tuổi.

Mức hưởng khi về hưu trước tuổi

Hiện nay, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nêu trên được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

– Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

– Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
Tuy nhiên, cứ mỗi năm người lao động nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. 
 Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Ví dụ:

Bà A bị suy giảm khả năng lao động 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 1/2018 khi đủ 50 tuổi, có 25 năm đóng BHXH. Lương hưu của bà A được tính như sau:

– 15 năm đầu được tính bằng 45%;

– Từ năm thứ 16 đến năm thứ 25 là 10 năm, tính thêm: 10 x 2% = 20%;

– Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 20% = 65%;

– Bà A nghỉ hưu khi đủ 50 tuổi (nghỉ hưu trước tuổi 55 là 5 năm) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 5 x 2% = 10%;

Kết luận: Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà A sẽ là 65% – 10% = 55%.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

25/07/2018

25/07/2018

24/07/2018

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Thông thường, người lao động đủ số tuổi và số năm đóng BHXH theo quy định mới được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn được phép “về hưu non”.

Trường hợp được

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top