Có cấp sổ đỏ cho đất thuê trả tiền hàng năm không?

Có cấp sổ đỏ cho đất thuê trả tiền hàng năm không? Quyền, nghĩa vụ của người thuê đất trả tiền thuê hàng năm là gì? Thuê lại đất có được cấp sổ đỏ không? … Đây là hai trong nhiều câu hỏi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của

Có cấp sổ đỏ cho đất thuê trả tiền hàng năm không? Quyền, nghĩa vụ của người thuê đất trả tiền thuê hàng năm là gì? Thuê lại đất có được cấp sổ đỏ không? … Đây là hai trong nhiều câu hỏi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm. Bài viết dưới đây của HieuLuat sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của nhiều bạn đọc xoay quanh việc cấp sổ đỏ cho đất thuê trả tiền hàng năm.

Luật sư cho tôi hỏi, nếu tôi được thuê đất của Nhà nước và lựa chọn hình thức trả tiền thuê hàng năm thì tôi có được cấp sổ đỏ cho phần diện tích thuê không? Quyền, nghĩa vụ của người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm là gì? Nếu tôi lựa chọn việc thuê lại đất từ một doanh nghiệp khác thì tôi có được cấp sổ đỏ không thưa Luật sư?

Chào bạn, xoay quanh vấn đề có cấp sổ đỏ cho đất thuê trả tiền hàng năm không mà bạn đang quan tâm, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

Có cấp sổ đỏ cho đất thuê trả tiền hàng năm không?

Đất thuê trả tiền hàng năm được hiểu là người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất và lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Luật Đất đai 2013 quy định về những trường hợp người sử dụng đất được cấp sổ đỏ/giấy chứng nhận tại Điều 99 gồm có:

1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

….

=> Theo đó, trường hợp người sử dụng đất sử dụng đất được Nhà nước cho thuê là đối tượng được cấp Giấy chứng nhận/sổ đỏ theo quy định pháp luật kể từ ngày 01/07/2014  là ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành. Hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm sẽ được thể hiện tại mục hình thức sử dụng của sổ đỏ.

Điều này đồng nghĩa với việc, người sử dụng đất sử dụng đất được Nhà nước cho thuê (không phân biệt việc thuê đất trả tiền thuê hàng năm hoặc trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê) là đối tượng được cấp sổ đỏ.

Ngoài ra, với thắc mắc nếu lựa chọn hình thức thuê lại đất của một doanh nghiệp khác thì bạn có được cấp sổ đỏ không? Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, một trong những trường hợp không cấp sổ đỏ/giấy chứng nhận là:

3. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

=> Từ căn cứ trên, suy ra, nếu bạn lựa chọn hình thức thuê lại đất/thuê lại quyền sử dụng đất từ một doanh nghiệp khác mà doanh nghiệp này không phải là nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì không được cấp sổ đỏ. Hay nói cách khác, nếu bên cho bạn thuê lại quyền sử dụng đất là nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì bạn thuộc đối tượng cấp sổ đỏ.

Kết luận: Bạn được cấp sổ đỏ nếu thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất hoặc thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Ngoài ra, nếu bạn thuê đất, thuê lại đất của các cá nhân, tổ chức khác thì không được cấp sổ đỏ.

Quyền của người sử dụng đất thuê đất trả tiền hàng năm là gì?

Điều 175 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức kinh tế (gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sử dụng đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm như sau:

Quyền của người sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

Nghĩa vụ của người sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

– Quyền chung theo quy định tại Điều 166 Luật Đất đai 2013, ví dụ như được cấp sổ đỏ, được hưởng thành quả trên đất, được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất,…;

– Được thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Được bán tài sản khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 189 Luật Đất đai 2013 ví dụ như tài sản được tạo dựng hợp pháp, đã hoàn thành xây dựng…

Người mua tài sản này cũng sẽ được Nhà nước cho thuê đất theo mục đích đã được xác định theo sổ đỏ đã cấp cho bên bán tài sản;

– Được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê thuộc sở hữu hợp pháp của mình. Bên nhận góp vốn cũng được Nhà nước cho thuê đất với mục đích đã được xác định theo sổ đỏ đã cấp cho bên góp vốn;

– Được phép cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với phần diện tích đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

– Nghĩa vụ chung theo quy định tại Điều 170 Luật Đất đai 2013 ví dụ như sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới,…;

– Thực hiện các nghĩa vụ của bên thế chấp theo quy định của pháp luật dân sự về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

– Thực hiện các nghĩa vụ khi bán tài sản như nghĩa vụ thanh toán, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại (nếu có)…;

– Thực hiện nghĩa vụ của người góp vốn theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đất đai về góp vốn;

– Thực hiện nghĩa vụ của bên cho thuê như liên quan đến xuất hóa đơn, …;

Lưu ý: Đối với trường hợp người thuê đất là tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập thuê đất trả tiền thuê hàng năm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất thì có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về dân sự.

Như vậy, quyền, nghĩa vụ chung của người thuê đất của Nhà nước và lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm bao gồm những điều khoản như chúng tôi đã nêu trên. Bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định có nên sử dụng đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm hay không.

Trên đây là giải đáp về có cấp sổ đỏ cho đất thuê trả tiền hàng năm không? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Trường hợp nào được Nhà nước cho thuê đất? 

>> Cơ quan nào có thẩm quyền cho thuê đất?

Có thể bạn quan tâm

29/08/2022

29/08/2022

29/08/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Có cấp sổ đỏ cho đất thuê trả tiền hàng năm không? Quyền, nghĩa vụ của người thuê đất trả tiền thuê hàng năm là gì? Thuê lại đất có được cấp sổ đỏ không? … Đây là hai trong nhiều câu hỏi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top