Có đúng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022 tăng hơn gấp đôi?

Từ năm 2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ điều chỉnh mạnh với một bộ phận đông đảo người dân đang tham gia hình thức bảo hiểm này.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021 thế nào?
Theo quy

Từ năm 2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ điều chỉnh mạnh với một bộ phận đông đảo người dân đang tham gia hình thức bảo hiểm này.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021 thế nào?

Theo quy định hiện hành, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người lao động lựa chọn, thấp nhất bằng chuẩn nghèo khu vực nông thôn từng giai đoạn và cao nhất bằng 20 lần tháng lương cơ sở.

Cụ thể, khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức đóng BHXH tự nguyện được tính theo công thức sau:

Mức đóng hằng tháng = 22% x Mức thu nhập chọn đóng BHXH –  Mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH

Trong đó:

– Mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện do người lao động tự lựa chọn nhưng tuân thủ điều kiện sau:

+ Mức thu nhập thấp nhất = Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (năm 2021 là 700.000 đồng/tháng).

+ Mức cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở (lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu nên mức cao nhất là 29,8 triệu đồng/tháng).

– Mức nhà nước hỗ trợ đóng hiện nay được quy định tại Nghị định 134/2015 như sau:

Điều 14. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:

b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

Như vậy, mức thu nhập bạn đang tham gia BHXH tự nguyện là 700.000 đồng nghĩa là đang đóng mức thấp nhất.Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2022 thay đổi đáng kể (Ảnh minh họa)

 Có đúng mức đóng BHXH tự nguyện tăng từ năm 2022?

Theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP, mức chuẩn nghèo từ đầu năm 2022 áp dụng với khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/tháng, thay vì 700.000 đồng (theo Quyết định59/2015/QĐ-TTg).

Do bạn đang đóng BHXH tự nguyện theo mức thấp nhất (700.000 đồng), nên từ năm 2022, mức đóng của bạn đúng là phải tăng lên.

Vì bạn không nói rõ bạn thuộc trường hợp được Nhà nước hỗ trợ đóng nào nên có thể phân mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ năm 2022 thành 03 trường hợp sau:

– Với người thuộc hộ nghèo là: 30% x 330.000 đồng = 99.000 đồng (năm 2021 là 46.200 đồng );


– Người thuộc nhóm khác là 10% x 330.000 đồng = 33.000 đồng (năm 2021 là 15.400 đồng).

Trên đây là giải đáp mức đóng BHXH tự nguyện năm 2022 thấp nhất là bao nhiêu? Có tăng từ năm 2022 không? Có thể thấy, việc tăng mức chuẩn nghèo ảnh hưởng tới những ngườ tham gia BHXH tự nguyện với mức dưới 1,5 triệu đồng. Họ bắt buộc phải tăng mức đóng trong năm 2022. Còn những người đang đóng trên mức này thì không ảnh hưởng gì. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về việc tham gia BHXH tự nguyện năm tới, hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho chúng tôi qua số hotline  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

07/12/2021

07/12/2021

06/12/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Từ năm 2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ điều chỉnh mạnh với một bộ phận đông đảo người dân đang tham gia hình thức bảo hiểm này.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021 thế nào?
Theo quy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top