Có được ưu tiên cấp sổ đỏ cho thương bệnh binh không?

Thương binh, bệnh binh có được ưu tiên cấp sổ đỏ không? Thương bệnh binh có được giảm thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất không? … Bài viết dưới đây của HieuLuat sẽ giúp bạn đọc hiểu được phần nào quy định pháp luật về

Thương binh, bệnh binh có được ưu tiên cấp sổ đỏ không? Thương bệnh binh có được giảm thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất không? … Bài viết dưới đây của HieuLuat sẽ giúp bạn đọc hiểu được phần nào quy định pháp luật về việc cấp sổ đỏ, thuế áp dụng đối với các đối tượng ưu tiên.

Bố tôi là thương binh hạng 2/4, thửa đất gia đình tôi đang sử dụng được nhận thừa kế lại từ ông bà của mình. Bố mẹ tôi kết hôn vào năm 1990 và bắt đầu sử dụng thửa đất ở này cho đến hiện tại.

Theo thông báo của Ủy ban nhân dân cấp xã, chúng tôi đi làm thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, tôi được cán bộ địa chính thông báo, thửa đất của gia đình tôi đang vướng vào quy hoạch làm đường tại địa phương, do vậy không thể thực hiện cấp sổ được.

Nếu bố mẹ tôi bán thửa đất này đi thì có được miễn giảm tiền thuế thu nhập cá nhân không Luật sư?

Chào bạn, liên quan đến vấn đề cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất là thương binh và thuế thu nhập cá nhân phải đóng nộp của họ, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Thương binh có được cấp sổ đỏ ưu tiên không?

Với thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng, thửa đất của gia đình bạn thuộc quy hoạch làm đường tại thời điểm đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu.

Tuy nhiên, chúng tôi chưa có thông tin về việc quy hoạch làm đường này có trước hay có sau thời điểm mà gia đình bạn bắt đầu sử dụng đất.

Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi các Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 (tại điểm sửa đổi Điều 49 Luật Đất đai 2013) và thông tin bạn cung cấp, có một số trường hợp sau đây phát sinh:

Thời điểm bắt sử dụng đất trước thời điểm quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt

Thời điểm bắt sử dụng đất sau thời điểm quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt

Việc cấp sổ đỏ khi đã có quy hoạch nhưng chưa công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nơi có đất

Vẫn được cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật về đất đai

Không được cấp sổ đỏ cho phần diện tích đất thuộc quy hoạch;

Bị thu hồi phần diện tích đất thuộc quy hoạch mà không được đền bù bồi thường nếu không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ;

Việc cấp sổ đỏ khi đã có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nơi có đất

Phần diện tích đất thuộc quy hoạch bị thu hồi và được đền bù theo quy định. Diện tích còn lại sau khi thu hồi được cấp sổ đỏ nếu đủ điều kiện;

Diện tích còn lại không được xây dựng mới nhà ở, công trình trên đất,…; Việc sửa chữa, cải tạo nhà ở, công trình trên đất… phải được cấp có thẩm quyền cho phép;

Thu hồi phần diện tích thuộc quy hoạch và được đền bù theo quy định nếu đủ điều kiện;

Được cấp sổ đỏ cho phần còn lại theo quy định pháp luật sau khi đã thu hồi diện tích đất thuộc quy hoạch;

Sau 3 năm kể từ ngày có kế hoạch sử dụng đất mà diện tích đất bố mẹ bạn đang sử dụng không nhận được quyết định thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Cơ quan Nhà nước cũng không có điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hoặc không công bố về việc điều chỉnh

Được cấp sổ đỏ theo quy định khi có đủ điều kiện

Được cấp sổ đỏ cho toàn bộ diện tích nếu chứng minh được việc sử dụng đất không phải là do lấn, chiếm hoặc sử dụng bất hợp pháp

Như vậy, pháp luật không quy định cấp sổ đỏ ưu tiên cho thương binh 2/4 mà việc cấp sổ đỏ đối với đất thuộc quy hoạch phải tuân thủ các điều kiện như kế hoạch sử dụng đất, quá trình sử dụng, có vi phạm pháp luật về đất đai hay không…

Thương bệnh binh được giảm thuế khi bán đất không?

Thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ tài chính của bên chuyển nhượng khi thực hiện chuyển nhượng/mua bán nhà đất theo quy định pháp luật.

Đối chiếu với trường hợp của ban và căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, một số trường hợp được miễn giảm tiền thuế thu nhập cá nhân như sau:

b) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

b.1) Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

b.1.1) Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:

b.1.1.1) Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b.1.1.2) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.

b.1.1.3) Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế.

c) Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất, nếu chuyển nhượng diện tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư này.

d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Từ căn cứ trên, suy ra, thương binh 2/4 là người có công với cách mạng, do vậy, nếu bố mẹ bạn chuyển nhượng nhà đất mà thuộc trường hợp nêu trên thì được miễn tiền thuế thu nhập cá nhân.

Mặt khác, đối tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 65/2013/NĐ-CP như sau:

Điều 5. Giảm thuế

1. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Từ quy định trên, thương binh không là đối tượng được xét giảm tiền thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo được pháp luật cho phép giảm tiền thuế nếu như đủ điều kiện.

Kết luận: Thương binh hạng 2/4 được miễn tiền thuế thu nhập cá nhân khi chuyển quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

Việc chuyển quyền là tặng cho, mua bán giữa các anh chị em ruột, vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ… như pháp luật đã liệt kê và chúng tôi đã liệt kê ở trên;

Khi nhà đất là nơi ở duy nhất: Bố mẹ bạn phải có đơn cam đoan về việc có duy nhất nhà ở, đất ở gửi cơ quan có thẩm quyền;

Đất là được Nhà nước giao mà được miễn, giảm tiền sử dụng đất;

Có thể bạn quan tâm

26/10/2022

26/10/2022

26/10/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Thương binh, bệnh binh có được ưu tiên cấp sổ đỏ không? Thương bệnh binh có được giảm thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất không? … Bài viết dưới đây của HieuLuat sẽ giúp bạn đọc hiểu được phần nào quy định pháp luật về