Công điện 7196/CĐ-BCT ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số

BỘ CÔNG THƯƠNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Số: 7196/CĐ-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2022

 

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC GIÁM SÁT, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KÝ BIÊN BẢN CAM KẾT VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU

_____________

BỘ CÔNG THƯƠNG ĐIỆN:

 

– Tổng cục Quản lý thị trường

– Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố

 

Trước những biến động của tình hình kinh tế – chính trị thế giới gây ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong thời gian qua, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã có những chính sách điều hành giá nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu đối với các loại hình thương nhân. Tuy nhiên, trong những ngày qua, tại một số địa phương trên địa bàn cả nước vẫn xuất hiện trường hợp nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các công việc sau đây:

1. Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình.

2. Tiến hành ký biên bản cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với tất cả các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn, hoàn thành xong trước ngày 16 tháng 11 năm 2022.

3. Tập trung giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm; kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù bất kể thương nhân ở loại hình nào; thực hiện áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

4. Thủ trưởng cơ quan QLTT chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục QLTT nghiêm túc triển khai, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Phó Thủ tướng 

 Minh Khái;
– Phó 
Thủ tướng Lê Văn Thành;
– UBND các 
tỉnh, thành phố;
– Văn phòng Chính phủ;
– Thứ trưởng 

Đỗ Thắng Hải;

– Thứ trưởng Đặng Hoàng An;
– Văn phòng Bộ;
– Vụ TTTN;
– Lưu: VT, CNV.


BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Diên
 

Không có văn bản liên quan.

Văn bản đang xem

Công điện 7196/CĐ-BCT ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số