Công ty Luật TNHH Vision & Associates

Là một trong những công ty có uy tín nhất định – Công ty Luật TNHH Vision & Associates đã có những khách hàng trung thành và những bước tiến vượt bậc. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin chi tiết về công ty Luật này nhé!

Giới thiệu

Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm của đội ngũ gồm hơn 100 luật sư, luật sư sở hữu trí tuệ và chuyên viên tư vấn làm việc tại Công ty cùng mạng lưới đông đảo các cộng tác viên, Vision & Associates luôn cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, với chất lượng, độ tin cậy cao nhất và mức chi phí hợp lý nhất cùng các giải pháp toàn diện, sáng tạo và thực tiễn cho các vấn đề của doanh nghiệp.

Vision & Associates luôn đề cao sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa các bộ phận nghiệp vụ trong công ty – Tư vấn Pháp lý, Tư vấn Sở hữu Trí tuệ, và Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh, nhằm phát huy tối đa các thế mạnh sẵn có về nguồn lực của Công ty vì lợi ích của khách hàng. Khách hàng có thể tìm kiếm các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của Công ty từ Văn phòng trụ sở tại Hà Nội và Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh.

Con người là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định và đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty. Với nhận thức đó, Vision & Associates luôn coi nhiệm vụ xây dựng và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ chiến lược của Công ty, thông qua các hoạt động tuyển dụng và thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

Tầm nhìn của công ty

Chúng tôi luôn phấn đấu để Công ty luôn là một công ty tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Cho mục tiêu này, chúng tôi luôn cam kết cung cấp cho các khách hàng của mình các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, với chất lượng, độ tin cậy cao nhất và mức chi phí hợp lý nhất cùng các giải pháp toàn diện, sáng tạo và thực tiễn, qua đó giúp khách hàng đạt được các mục tiêu của mình. Chúng tôi luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, thể hiện thông qua các hoạt động tuyển dụng và thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty, qua đó giúp cho Công ty có đủ năng lực chủ động tiếp nhận các thay đổi trong môi trường kinh doanh và luôn vững bước hướng tới tương lai, như “Tầm Nhìn” trong tên gọi của Công ty.

Giá trị cốt lõi

Giống như sự năng động của nền kinh tế, hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng không ngừng được thay đổi và phát triển toàn diện. Trong bối cảnh đó, Vision & Associates được thành lập và không ngừng phát triển, dựa trên những hiểu biết sâu sắc về thực tiễn pháp luật tại Việt nam và các thay đổi và vận động của nó, và sự tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động nghề nghiệp. Phương châm hoạt động của chúng tôi là năng động, sáng tạo để tìm ra các giải pháp toàn diện, sáng tạo và thực tiễn nhất cho các vấn đề của khách hàng, với chất lượng, độ tin cậy cao nhất, và chi phí hợp lý nhất, nhằm đáp ứng các yêu cầu và vì lợi ích của khách hàng.

 • Tiên Phong trong hoạt động nghề nghiệp
 • Kết hợp Chuẩn Mực Quốc Tế Trong Hoạt Động với Các Hiểu Biết Trong Nước Sâu Sắc
 • Sáng Tạo Trong Suy Nghĩ, Thực Tiễn Trong Hành Động
 • Chất Lượng, Tin Cậy, Chi Phí Phù Hợp và Cạnh Tranh
 • Phản Hồi Nhanh, Cung Cấp Dịch Vụ Trên Phạm Vi Toàn Quốc

Các dịch vụ cung cấp

 • Đăng ký bản quyền tác giả
 • Đăng ký kiểu dáng
 • Dịch vụ hỗ trợ quản lý doanh nghiệp
 • Hỗ trợ hoàn chỉnh ý tưởng đầu tư
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn pháp luật về bảo hiểm
 • Tư vấn pháp luật về cạnh tranh và tiêu dùng
 • Tư vấn pháp luật về lao động
 • Tư vấn pháp luật về ngân hàng và tài chính
 • Tư vấn pháp luật về thuế
 • Tư vấn pháp luật về xây dựng và kỹ thuật
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn về tái cơ cấu và giải thể
 • Tư vấn- thực hiện đăng ký sản phẩm
 • Xây dựng chiến lược tiếp thị tiêu thụ
 • Xây dựng và hoàn thiện ý tưởng kinh doanh

Các giải thưởng đạt được

Năm 2010: Giải thưởng “Hãng Luật của Năm” do Chambers Asia bình chọn.
Giải thưởng “Hãng Luật của Năm” do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam bình chọn và trao tặng.

Năm 2013 và 2014: Giải thưởng “Hãng Luật Tốt Nhất ở Việt Nam” do Euromoney Legal Media Group trao tặng.
Được bình chọn là “Công Ty Luật Lớn Nhất Việt Nam” trong Danh Sách 50 Công Ty Luật Lớn Nhất của ALB tại châu Á.

Năm 2015: Giải thưởng “Công Ty Luật Việt Nam Có Các Giao Dịch Nổi Bật Nhất Của Năm” do ALB trao tặng.

Năm 2017: Danh hiệu “Hãng Luật của Năm 2017 tại Việt Nam về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ” cho Cộng Đồng Luật Sư Độc Lập và Luật Sư Doanh Nghiệp Asian-mena: Các Hãng Luật của Năm 2017;
Danh hiệu “Chuyên Gia Luật Kinh Tế Quốc Tế của Năm tại Việt Nam” cho Các Giải Thưởng Pháp Lý Năm 2017 của AI do Acquisition International bình chọn;

Năm 2019: Hãng luật Việt Nam của năm 2019: Trọng tài quốc tế” cho Cộng đồng luật sư độc lập và Luật sư doanh nghiệp Asian-mena: Các hãng luật của năm 2019.

Năm 2021:

 • Công ty Luật Việt Nam của năm dành cho Phụ Nữ” năm 2021 do IFLR1000 bình chọn.
 • “Công ty Luật Việt Nam của năm 2021 về Luật doanh nghiệp” và “Công ty Luật Việt Nam của năm 2021 về Sở hữu trí tuệ” cho ấn bản chính thức năm 2021 – Giải thưởng thường niên do The Lawyer Network bình chọn.