Công văn 1201/BHXH-CĐ tiếp nhận hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần và trợ cấp thai sản

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
——-

Số: 1201/B

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI

TP. HỒ CHÍ MINH
——-
Số: 1201/BHXH-CĐ

V/v: Tiếp nhận h sơ giải quyết hưng BHXH 1 lần và trợ cấp thai sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2019

 

 

Kính gi: Bo him xã hội quận huyện

 

Thực hiện Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tng Giám đốc Bo him xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưng các chế độ BHXH, chi tr các chế độ BHXH, bảo him tht nghiệp (BHTN), trong thời gian chờ BHXH Việt Nam hoàn chnh các mu danh sách báo cáo, phần mm nghiệp vụ, đề nghGiám đốc BHXH quận, huyện chđo bộ phận có liên quan thực hiện như sau:

– Hồ sơ hưng BHXH một lần; h sơ hưng chế độ thai sn của người đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thi đim sinh con, nhận nuôi con nuôi: tiếp nhận hồ sơ theo quy định ti Quyết định số 166/QĐ-BHXH (không hưng dn người lao động nộp h sơ ti BHXH quận, huyện nơi cư trú).

– Các danh sách hưng trợ cấp và thời gian gii quyết hồ sơ: vn thực hiện như hiện hành.

– Việc chuyn các danh sách giải quyết hưng BHXH: chuyn qua đường truyền FTP có tên thư mục CHI_QĐ166/N2019 (Thông báo s 917/TB-BHXH ngày 02/5/2019 về thiết tập đường truyền tập tin chi trả và thanh, quyết toán theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc, đề nghphản ánh về BHXH Thành ph(phòng nghiệp vụ có liên quan) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

Như trên;
– P. KHTC;
– P. CNTT;
– Lưu VT, CĐ.
GIÁM ĐỐC

Phan Văn Mến
 

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 1201/BHXH-CĐ tiếp nhận hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần và trợ cấp thai sản

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
——-

Số: 1201/B