Công văn 1560/BGDĐT-CNTT cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Số: 1560/BGDĐT-CNTT

V/v: Cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên CSDL ngành

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

 

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo1


 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi s quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang triển khai nhiệm vụ Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGvDC) với cơ sở dữ liệu về GDĐT (CSDL ngành).

Ngày 18/3/2022, Bộ GDĐT đã có văn bản số 998/BGDĐT-CNTT gửi các sở giáo dục và đào tạo rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên CSDL ngành. Đến nay, việc cập nhật dữ liệu lên CSDL ngành còn chưa được thực hiện đầy đủ, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT tổ chức thực hiện ngay:

– Hoàn tất việc rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên CSDL ngành. Trong đó, ưu tiên cập nhật thông tin số chứng minh nhân dân (CMND)/căn cước công dân (CCCD, đồng thời là số định danh cá nhân – ĐDCN). Trong trường hợp học sinh chưa có thẻ CMND/CCCD, cơ sở giáo dục cần hướng dẫn phụ huynh học sinh xin thông tin s định danh cá nhân tại đơn vị công an nơi thường trú để cập nhật vào mục CMND/CCCD trong hồ sơ học sinh trên CSDL ngành. Thời gian thực hiện đến hết ngày 25/4/2022. Sau ngày 25/4/2022 thông tin cập trên CSDL ngành sẽ không được cập nhật sang Hệ thống đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

– Đối với học sinh chưa có CMND/CCCD đề nghị các sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục đôn đốc hướng dẫn, nhắc nhở học sinh khẩn trương đến đơn vị công an có thẩm quyền đ xin cấp thẻ CCCD.

– Thông tin hỗ trợ trong quá trình triển khai: Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Cục Công nghệ thông tin, email: csdl@moet.edu.vn, số điện thoại đường dây nóng: 0364.714.702 và Hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

Các thông tin trên có ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022, đề nghị Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đúng thời hạn./.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– TT. Nguyễn Hữu Độ (để p/h ch

đạo);
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đ
p/h chỉ đạo);
– Các đơn vị: GDTrH, GDTX, GDĐH, QLCL (để thực hiện);
– Lưu: VT, CNTT.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Hoàng Minh Sơn


  

 

———————–

1 Bao gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tnh Bạc Liêu

Văn bản đang xem

Công văn 1560/BGDĐT-CNTT cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc