Công văn 266/TANDTC-BTTr góp ý dự thảo Thông tư về ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong TAND

Văn bản đang xem
Công văn 266/TANDTC-BTTr góp ý dự thảo Thông tư về ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong TAND

Văn bản đang xem

Công văn 266/TANDTC-BTTr góp ý dự thảo Thông tư về ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong TAND

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Văn bản đang xem
Công văn 266/TANDTC-BTTr góp ý dự thảo Thông tư về ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong TAND