Công văn 2668/TCT-TNCN hướng dẫn vướng mắc hồ sơ miễn thuế với thừa kế là bất động sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

Số: 2668/TC

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
——-


Số: 2668/TCT-TNCN

V/v: Hồ sơ miễn thuế đối với thừa kế là Bất động sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cc thuế thành phố Hà Ni

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8206/CT-QLĐ ngày 2/3/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc khi thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người nộp thuế được nhận thừa kế nhưng không có giấy tờ chứng minh mối quan hệ theo quy định. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hướng dẫn các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN:

d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bt động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chng, mẹ chng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau”.

Tại Khoản 10, Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn lệ phí trước bạ hướng dẫn:

“10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Tại Điều 16, Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuếNghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn khai thuế, nộp thuế TNCN, kê khai phí, lệ phí:

“b.2) Hồ sơ miễn thuế đối với chuyển nhượng bất động sản

– Đi với bt động sản chuyn nhượng giữa cha đẻ, mẹ đvới con đẻ cn có một trong hai giấy tờ sau: bn sao Sổ hộ khu (nếu cùng Sổ hộ khẩu) hoặc bản sao Giy khai sinh.

Trường hợp chuyển nhượng bất động sản thuộc đối tượng được miễn thuế nêu trên nhưng người chuyển nhượng không có Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về mối quan hệ giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng làm căn cứ đxác định thu nhập được miễn thuế”.

“d) Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được min lệ phí trước bạ trong một số trường hợp như sau:

………………

d.11) Trường hợp chứng minh mối quan hệ trong gia đình sử dụng một trong những giấy tờ có liên quan như: Shộ khu, giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, quyết định công nhận con nuôi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cho hoặc nhận tài sản thường trú về mối quan hệ”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân địa phương làm rõ căn cứ pháp lý công nhận mối quan hệ huyết thống trong trường hợp người nộp thuế do hoàn cảnh bất khả kháng bị mất giấy khai sinh và thực hiện giải quyết miễn thuế đúng đối tượng có thu nhập từ nhận thừa kế là bất động sản giữa bố đẻ với con đẻ theo quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
– Vụ Pháp chế;
– Websit


e TCT;
– Lưu: VT, TNCN.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lý Thị Hoài HươngVăn bản đang xem

Công văn 2668/TCT-TNCN hướng dẫn vướng mắc hồ sơ miễn thuế với thừa kế là bất động sản

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

Số: 2668/TC