Công văn 3622/BHXH-CĐ TP.HCM giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

___________

Số
: 3622
/BHXH-CĐ

V/v
Giải quyết chế độ
BHXH trong
thời
gian
ngừng việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

_________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

 

                                                                      

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng
lao
động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh

 

Trong
thời
gian
thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy
ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh
về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh,
nhiều đơn vị sử dụng
lao
động phải tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19. Tuy
nhiên,
trong
thời
gian
tạm dừng hoạt động, nhiều đơn vị sử dụng
lao
động vẫn trả tiền lương ngừng việc
cho
người
lao
động
theo quy
định tại khoản
3
Điều
99
Bộ Luật Lao động năm 2019
và đóng bảo hiểm xã hội
cho
người
lao
động.

Theo quy
định của Luật Bảo hiểm xã hội “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm
thay
thế hoặc bù đắp một phần hoặc toàn bộ
thu
nhập của người
lao
động
khi
họ bị giảm hoặc mất
thu
nhập
do
bị ốm đau,
thai
sản,
tai
nạn
lao
động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi
lao
động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, trường hợp người
lao
động phát
sinh
các chế độ ốm đau,
thai
sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
trong
thời
gian
hưởng lương ngừng việc sẽ không được giải quyết hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (trừ các trường hợp
thai
sản:
sinh con,
nhận nuôi
con
nuôi,
con
chết, mẹ chết,
lao
động
nam
hưởng trợ cấp một lần
khi
vợ
sinh
hoặc mắc bệnh thuộc
Danh
mục bệnh cần chữa trị dài ngày
do
Bộ
Y
tế
ban
hành nghỉ từ
14
ngày làm việc trở lên).

Đề nghị các đơn vị sử dụng
lao
động không nộp hồ sơ
thanh
toán các chế độ ốm đau,
thai
sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đối với các trường hợp nêu trên.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:


Như trên;


Phòng TT&PTĐT (chuyển
website);

– BHXH
quận, huyện và TP.Thủ Đức;


Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;


Lưu:
VT,
CĐ.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phan Văn Mến

 

Văn bản đang xem

Công văn 3622/BHXH-CĐ TP.HCM giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.