Công văn 3642/BHXH-TST thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng năm 2020

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
————

Số: 3642/BHXH-TST
V/v thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng năm 2020

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
————

Số: 3642/BHXH-TST
V/v thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và mưa, bão, lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, nhưng Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thu, thu nợ, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vì vậy, đến hết tháng 10/2020, số thu là 312.312 tỷ đồng, đạt 77,4% kế hoạch; số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,79 triệu người, đạt 92,2% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện là 891,5 nghìn người, đạt 74,3% kế hoạch; số người tham gia BHYT là 86,25 triệu người, đạt 97,9% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT khoảng 89,1% dân số. Bên cạnh một số địa phương đạt kết quả cao (về kế hoạch thu như: Hà Giang, Đăk Nông, Kon Tum, Sơn La…; về phát triển đối tượng tham gia như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An…), vẫn còn nhiều địa phương đạt kết quả thấp (về kế hoạch thu như: Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, TT Huế…; về phát triển đối tượng BHXH như: Thái Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng tàu …; về phát triển đối tượng BHYT như: Hà Tĩnh, Kiên Giang, Đà Nẵng…). Để hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ giao, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh chỉ đạo quyết liệt một số nội dung sau:

1. Phân công lãnh đạo, cán bộ tăng cường triển khai công tác rà soát dữ liệu từ cơ quan Thuế, dữ liệu từ cơ quan quản lý lao động, Kế hoạch và Đầu tư để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Trong đó, phối hợp với các đại lý thu ưu tiên tuyên truyền vận động nhóm đối tượng tiềm năng có thu nhập, người lao động đang bảo lưu, hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm hoãn hợp đồng lao động, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, dạy nghề…

2. Tăng cường công tác đôn đốc thu nợ tại các doanh nghiệp, phát huy hiệu quả của Tổ thu nợ liên ngành, thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với doanh nghiệp nợ từ 03 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động. Kiên quyết xử lý đối với các đơn vị vi phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đề xuất xem xét xử lý hình sự đối với các đơn vị cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trích Ngân sách địa phương hoặc kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp mua tặng thẻ BHYT cho người dân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa phương bị thiệt hại do mưa, lũ.

4. Giao Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ trước 16 giờ thứ sáu hằng tuần tổng hợp kết quả phát triển đối tượng, số thu của BHXH từng tỉnh báo cáo Tổng Giám đốc và thông báo đến Giám đốc BHXH tỉnh (Từ ngày 14/12/2020, thực hiện hằng ngày). Tham mưu, đề xuất Tổng Giám đốc khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Việc hoàn thành chỉ tiêu thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với Ngành BHXH, cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn là tiền đề, là động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Vì vậy, Giám đốc BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
– Lưu: VT, TST (02b).
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Mạnh
 

 

 

 

Không có văn bản liên quan.

Văn bản đang xem

Công văn 3642/BHXH-TST thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng năm 2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
————

Số: 3642/BHXH-TST
V/v thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng năm 2020