Công văn 694/UBND-KGVX Hà Nội hướng dẫn thủ tục hành chính, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______

Số: 694/UBND-KGVX

V/v Hướn

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______

Số: 694/UBND-KGVX

V/v Hướng dẫn các thủ tục hành chính, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

 

 

Kính gửi:

– Các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông;

– Bảo hiểm xã hội Thành phố;

– Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19; Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về Ban hành hướng dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế Ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19; Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế Ban hành ‘‘Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà”; Phương án số 276/PA-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Để tăng cường công tác quản lý người mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành hướng dẫn các thủ tục hành chính, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà như sau:

1. Quyết định cách ly, kết thúc cách ly, xác nhận khỏi bệnh, cấp giấy nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội

1.1. Bước 1: Xác định người mắc COVID-19

– Tiếp nhận thông tin từ người nghi nhiễm:

+ Từ các kênh thông tin được thông báo rộng rãi đến người dân: Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã; đường dây nóng của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế; phần mềm chamsocsuckhoe.hanoi.gov.vn; tổng đài 1022; nhóm zalo của Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà (sau đây gọi là: Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng).

+ Thông tin được chuyển đến Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng (được phân công phụ trách từng khu vực tổ dân phố, cụm dân cư đến từng hộ gia đình) bao gồm thông tin người nghi nhiễm và nhu cầu cấp giấy nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (nếu có nhu cầu).

– Xử lý thông tin: Sau khi tiếp nhận thông tin của người nghi ngờ mắc COVID-19, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng tập hợp danh sách người nhiễm, đồng thời thực hiện giám sát bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa cùng với nhân viên y tế được giao phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm xác định thông tin về hành chính và xác nhận ca bệnh xác định:

+ Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-time RT-PCR.

+ Là người tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

+ Là người có yếu tố dịch tễ, có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19 và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

+ Là người có yếu tố dịch tễ và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp (xét nghiệm lần 2 trong vòng 08 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1) với vi rút SARS-CoV-2. Trong trường hợp xét nghiệm nhanh kháng nguyên lần thứ 2 âm tính thì cần phải có xét nghiệm Real-time RT-PCR để khẳng định.

* Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên với vi rút SARS-CoV-2 phải thuộc danh mục được Bộ Y tế cấp phép. Xét nghiệm nhanh kháng nguyên do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

– Chuyển danh sách người nhiễm COVID-19 đủ thông tin đã được xác nhận của Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, nhân viên y tế đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường, thị trấn.

1.2. Bước 2: Quyết định cách ly, quản lý theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà

– Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, thị trấn:

+ Ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà (Quyết định cách ly ghi rõ số ngày cách ly từ ngày ra Quyết định cho đến ngày có xác nhận khỏi bệnh của cơ quan y tế): gửi bản chụp qua điện thoại, zalo đến Tổ hỗ trợ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng để gửi cho người mắc qua nhóm zalo, bản chính lưu tại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường, thị trấn.

+ Cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý F0 (Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, thành viên tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và nhân viên y tế…).

– Nhân viên y tế tại trạm Y tế xã, phường thị trấn:

+ Phân tầng điều trị, chuyển tuyến với các bệnh nhân tầng 2, 3.

+ Kê đơn điều trị ngoại trú theo Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

+ Ký giấy nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID-19 tại nhà, cho người mắc có nhu cầu đã đăng ký tại Bước 1 trong thời gian 07 ngày.

– Cập nhật thông tin người mắc COVID-19 có tham gia Bảo hiểm xã hội lên hệ thống thông tin giám định của Bảo hiểm xã hội để cấp Giấy nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội theo quy định sau khi có đầy đủ chữ ký của nhân viên y tế có thẩm quyền ký theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

– Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng: Liên hệ thường xuyên với người nhiễm để nắm được tình trạng sức khỏe hoặc nhân viên y tế đến trực tiếp nhà người mắc để thăm khám khi có những dấu hiện bất thường theo quy định.

1.3. Bước 3: Xác nhận khởi bệnh và hoàn thành cách ly

Ngày thứ 7 kể từ ngày có Quyết định cách ly y tế và xác nhận ca mắc, người mắc COVID-19 tại nhà làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên do nhân viên y tế thực hiện hoặc người mắc COVID-19 thực hiện dưới sự giám sát của Tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng và nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa như Bước 1 (ngày xét nghiệm sẽ thực hiện cập nhật hướng dẫn của Bộ Y tế):

+ Nếu kết quả âm tính, trạm Y tế cấp Giấy xác nhận khỏi bệnh và kết thúc cách ly.

+ Nếu kết quả dương tính, người mắc tiếp tục cách ly đủ 10 ngày (nếu tiêm đủ mũi vắc xin), 14 ngày nếu tiêm chưa đủ mũi vắc xin. Nhân viên y tế tại trạm y tế cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội thêm 03 ngày hoặc 07 ngày đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội và phối hợp để cập nhật lên cổng giám định Bảo hiểm xã hội. Cấp Giấy xác nhận khỏi bệnh, kết thúc cách ly vào ngày thứ 10 (nếu tiêm đủ mũi vắc xin) hoặc ngày thứ 14 (nếu tiêm chưa đủ mũi vắc xin) theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Sở Y tế

– Hướng dẫn, giám sát việc triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố.

– Kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất, tham mưu Ban Chỉ đạo Thành phố phòng, chống dịch COVID-19 bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương.

2.2. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Bảo hiểm xã hội Thành phố chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị bệnh COVID-19 kịp thời, thuận lợi, đúng quy định. Hỗ trợ các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện cấp và đẩy dữ liệu cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội lên Hệ thống thông tin giám định của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở y tế triển khai chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông phần mềm quản lý F0 với Hệ thống giám định Bảo hiểm xã hội để thực hiện thủ tục cấp giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội đối với người mắc COVID-19 thuận lợi.

2.4. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xã

– Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thành lập triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng hoạt động theo quy định tại Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế và theo hướng dẫn tại Mục 1 văn bản này.

– Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan huy động các nguồn lực về nhân lực, tài chính và cơ chế sử dụng tài chính để hỗ trợ nhân lực, kinh phí cho các Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng hoạt động.

– Huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ cho xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý người mắc COVID-19 tại nhà theo trình tự các bước như Mục 1.

– Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện thủ tục cấp giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người mắc COVID-19.

2.5. Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Mục 2 của Quyết định 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế và các nội dung của Mục 1 tại văn bản này.

2.6. Đối với người dân.

– Khai báo y tế ngay bằng các kênh liên lạc trên địa bàn sinh sống để được hướng dẫn khi có các biểu hiện bệnh hoặc khi tự làm kết quả xét nghiệm có kết quả dương tính.

– Phối hợp chặt chẽ với Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn sinh sống để được hỗ trợ.

– Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và trên các phương tiện truyền thông của Trung ương và Thành phố.

– Tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện để công tác quản lý người mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả.

Hướng dẫn này có thể được cập nhật, bổ sung theo các văn bản của Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm áp dụng thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Đồng chí Bí thư Thành ủy;

– Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố;

– Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

– Ban Tuyên giáo Thành ủy;

– Văn phòng Thành ủy;

– Đài PT&TH HN, các Báo: HNM, KT&ĐT;

– Cổng TTĐT Thành phố;

– VPUB: CVP, PCVP P.T.T.Huyền;

– Phòng KGVX, TKBT;

– Lưu: VT, KGVXan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Chử Xuân Dũng

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 694/UBND-KGVX Hà Nội hướng dẫn thủ tục hành chính, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______

Số: 694/UBND-KGVX

V/v Hướn