Công văn 875/BHXH-BT triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Viettel

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
__________

Số: 875/BHXH-BT
V/v: Triển khai thu BHXH, B

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

__________

Số: 875/BHXH-BT

V/v: Triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy định hoạt động đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam đã ký hp đồng đại lý thu BHXH, BHYT với Tng Công ty Dịch vụ số Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về cung ứng dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình qua hệ thống Viettel trên toàn quốc. Để triển khai thực hiện thống nhất các nội dung tại Hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết giữa BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hp với Viettel tỉnh:

a) Tổ chức ký Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel (mẫu hp đồng gửi kèm) trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/03/2020 và triển khai thực hiện các nội dung tại hp đồng.

b) Tchức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn quy trình, nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tra cứu mã số BHXH đối với nhân viên hệ thống Viettel làm nhiệm vụ thu BHXH, BHYT; cấp thẻ nhân viên đại lý thu cho người đã qua lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH.

2. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình cho Viettel tỉnh theo số liệu tại Biểu phụ lục đính kèm.

3. Hàng quý thực hiện kiểm tra đại lý thu, nhân viên đại lý thu trong việc chấp hành quy định về treo biển hiệu, điều kiện cơ sở vật chất; thực hiện quy trình, nghiệp vụ thu; sử dụng biên lai thu tiền; sổ sách, chứng từ, báo cáo; sổ BHXH, thẻ BHYT, tiền đóng BHXH, BHYT và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Viettel tỉnh theo từng địa bàn, chấn chỉnh và nghiêm khắc xử lý những sai phạm theo quy định.

4. Kịp thời giải quyết những vướng mắc trong tổ chức triển khai công tác thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc)
– TCT Dịch vụ số Viettel (để p/h);
– Các đơn vị trực thuộc;
– Lưu: VT, BT.


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

              __________

 

 

KẾ HOẠCH THU BHXH, BHYT QUA KÊNH ĐẠI LÝ THU VIETTELPAY

(Ban hành kèm theo Công văn số: 875/BHXH-BT ngày 18/03/2020 của BHXH Việt Nam)

 

STT

Tỉnh/Thành phố

Khai thác đối tượng BHXH Tự nguyện

Khai thác đối tưng BHYT hộ gia đình

1

TP. Hồ Chí Minh

9,368

1,874

2

Tp. Hà Nội

8,389

1,678

3

Thanh Hóa

3,792

758

4

Nghệ An

3,466

693

5

Đồng Nai

3,226

645

6

Bình Dương

2,528

506

7

Hải Phòng

2,113

423

8

An Giang

1,988

398

9

Hải Dương

1,971

394

10

Đắk Lắk

1,947

389

11

Thái Bình

1,938

388

12

Bắc Giang

1,879

376

13

Nam Định

1,855

371

14

Tiền Giang

1,838

368

15

Kiên Giang

1,795

359

16

Long An

1,759

352

17

Đồng Tháp

1,666

333

18

Gia Lai

1,577

315

19

Quảng Nam

1,558

312

20

Bình Định

1,549

310

21

Phú Thọ

1,525

305

22

Bắc Ninh

1,426

285

23

Quảng Ninh

1,375

275

24

Lâm Đồng

1,351

270

25

Hà Tĩnh

1,343

269

26

Bến Tre

1,342

268

27

Thái Nguyên

1,340

268

28

Hưng Yên

1,305

261

29

Sơn La

1,300

260

30

Cần Thơ

1,287

257

31

Quảng Ngãi

1,283

257

32

Khánh Hòa

1,282

256

33

Bình Thuận

1,282

256

34

Sóc Trăng

1,250

250

35

Cà Mau

1,244

249

36

Tây Ninh

1,218

244

37

Vĩnh Phúc

1,199

240

38

Bà Rịa – Vũng Tàu

1,196

239

39

Đà Nng

1,182

236

40

Thừa Thiên Huế

1,176

235

41

Vĩnh Long

1,065

213

42

Trà Vinh

1,051

210

43

Bình Phước

1,036

207

44

Ninh Bình

1,023

205

45

Bạc Liêu

945

189

46

Quảng Bình

933

187

47

Phú Yên

909

182

48

Hà Giang

890

178

49

Hòa Bình

890

178

50

Hà Nam

888

178

51

Yên Bái

855

171

52

Tuyên Quang

818

164

53

Lạng Sơn

814

163

54

Hậu Giang

764

153

55

Lào Cai

761

152

56

Quảng Trị

659

132

57

Đắk Nông

648

130

58

Điện Biên

624

125

59

Ninh Thuận

615

123

60

Kon Tum

563

113

61

Cao Bằng

552

110

62

Lai Châu

479

96

63

Bắc Kạn

327

65

 

Tổng

100,218

20,044

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

__________

Số: 878/KH-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện “Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội năm 2020″

 

Thực hiện ý kiến thống nhất giữa Lãnh đạo hai Ngành (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam) về việc phối hợp tổ chức thực hiện Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH năm 2020 và Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ LĐTB&XH; BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch phối hợp với Bộ LĐTB&XH để triển khai thực hiện “Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội năm 2020” với những nội dung sau:

I. NỘI DUNG CHIẾN DỊCH THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LĐTB&XH

1. Cơ quan chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện chiến dịch: Bộ LĐTB&XH chủ trì giao Thanh tra Bộ LĐTB&XH là đơn vị đầu mối, phối hợp với BHXH Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan truyền thông (báo, đài, …) thực hiện chiến dịch.

2. Chủ đề Chiến dịch: “Tuân thủ pháp luật BHXH là thực hiện An sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

             3. Quy mô, địa điểm và thời gian thực hiện

– Chiến dịch được phát động toàn quốc, tập trung vào các doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, chậm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) với số tiền lớn, thời gian kéo dài.

– Thời gian thực hiện: Chiến dịch được phát động từ tháng 01/2020 và kết thúc vào tháng 12/2020.

             4. Các hoạt động chính của chiến dịch

a) Hoạt động truyền thông: Tập trung tuyên truyền pháp luật về BHXH đến người sử dụng lao động và người lao động, bên cạnh đó có hoạt động truyền thông đến toàn xã hội.

b) Hoạt động phát động chiến dịch: Chiến dịch được phát động ngay từ đầu năm với sự tham gia của đại diện cơ quan chủ trì là Ngành LĐTB&XH, cơ quan phối hợp là cơ quan BHXH, các đối tác ba bên là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan truyền thông.

c) Hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cải thiện tuân thủ: Dành cho đối tượng là thanh tra viên ngành LĐTB&XH, cán bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của Ngành BHXH và các đối tượng khác như đại diện người lao động, người sử dụng lao động. Do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nên không tổ chức hội nghị tập trung, việc tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn được thực hiện thông qua việc gửi tài liệu phục vụ chiến dịch thanh tra để các địa phương nghiên cứu, thống nhất thực hiện.

d) Hoạt động thanh tra; theo dõi, xử lý các vấn đề không tuân thủ sau thanh tra: Thanh tra tại các doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, chậm đóng BHXH nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH; phát hiện những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra và thực hiện các biện pháp can thiệp tuân thủ.

e) Hoạt động đánh giá, tổng kết: Là hoạt động do cơ quan chủ trì chiến dịch thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị tham gia chiến dịch nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả, tác động của chiến dịch đến việc tăng cường tuân thủ pháp luật về BHXH tại nơi làm việc.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CỦA BHXH VIỆT NAM

            1. Hoạt động truyền thông

a) Hoạt động truyền thông được thực hiện trước, trong và sau chiến dịch.

b) Đối tượng và nội dung truyền thông: Toàn thể nhân dân (Truyền thông về chiến dịch và sai phạm phổ biến, gương điển hình tốt); người sử dụng lao động và người lao động (Truyền thông về sai phạm phổ biến, lợi ích khi tuân thủ pháp luật BHXH,…).

c) Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2020 (kinh phí tuyên truyền) đã giao cho Trung tâm Truyền thông và các đơn vị.

d) Tổ chức thực hiện:

– Trung tâm Truyền thông:

+ Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ LĐTB&XH, các đơn vị truyền thông trong và ngoài Ngành (Ban Thời sự – VTV1 Đài truyền hình Việt Nam, …) thực hiện các nội dung trong hoạt động truyền thông của chiến dịch thanh tra như các phóng sự truyền hình, các bài viết,… tuyên truyền phổ biến pháp luật về BHXH, về chiến dịch thanh tra trước, trong và sau thời gian Chiến dịch.

+ Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Ban Thu và các đơn vị trong ngành BHXH: Phối hợp với Thanh tra Bộ LĐTB&XH và Trung tâm Truyền thông để triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền trong chiến dịch thanh tra.

– BHXH các tỉnh, thành phố: Phối hợp với Sở LĐTB&XH triển khai thực hiện các nội dung và đảm bảo kinh phí thực hiện kế hoạch truyền thông của Chiến dịch.

             2. Hội nghị phát động Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH và hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cải thiện tuân thủ

Hội nghị phát động Chiến dịch thanh tra và hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cải thiện tuân thủ dự kiến tổ chức trong tháng 3/2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nên ngày 17/3/2020, Bộ LĐTB&XH đã ban hành Công văn số 970/LĐTBXH-TTr về việc thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 trong lĩnh vực BHXH đã quyết định không tổ chức hội nghị tập trung và gửi tài liệu phục vụ chiến dịch thanh tra, tài liệu tập huấn, mẫu báo cáo lên trang thông tin điện tử http://thanhtralaodong.gov.vn.

             3. Hoạt động thanh tra; theo dõi xử lý các vấn đề không tuân thủ sau thanh tra

– BHXH Việt Nam (Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Ban Thu) phối hợp với Thanh tra Bộ LĐTB&XH tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ LĐTB&XH; Quyết định số 2137/QĐ-BHXH ngày 29/11/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020.

– Sau khi kết thúc chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo kết quả trước ngày 10/11/2020 để tiến hành tổng kết, đánh giá chiến dịch.

Lưu ý: Do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, hoạt động thanh tra trong thời gian thực hiện chiến dịch chỉ xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp nợ BHXH từ 31/12/2019 trở về trước.

– Về kinh phí thực hiện:

+ Kinh phí đi lại của thành viên các Đoàn thanh tra Trung ương: Kinh phí đi lại từ Hà Nội đến các địa phương và ngược lại do cơ quan cử cán bộ tham gia bố trí và thanh quyết toán theo quy định. Trường hợp đi công tác tại các địa phương gần thành phố Hà Nội, BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương bố trí phương tiện đưa đón Đoàn công tác.

+ BHXH các địa phương: Phục vụ đi lại, ăn nghỉ của các Đoàn Thanh tra Trung ương thực hiện Chiến dịch thanh tra tại địa phương mình.

+ Về chi hỗ trợ động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân ngoài Ngành BHXH phối hợp trong công tác thanh tra: Căn cứ vào kết quả thanh tra của các Đoàn công tác, BHXH các địa phương thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Ngành.

             4. Hoạt động đánh giá, tổng kết

a) Hội nghị đánh giá, tổng kết

– Bộ LĐTB&XH, BHXH Việt Nam phối hợp với các tổ chức xã hội (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan truyền thông) tham gia Hội đồng xét biểu dương doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật BHXH; đánh giá việc tham gia của tổ chức mình vào chiến dịch, hiệu quả và tác động của việc tham gia chiến dịch cùng cơ quan LĐTB&XH và cơ quan BHXH

– Hội nghị tổng kết và biểu dương các địa phương, doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật BHXH sẽ được thực hiện dự kiến vào tháng 12/2020.

– Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2020 giao cho Văn phòng.

b) Việc khen thưởng

– Việc lựa chọn các địa phương, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích và thực hiện tốt chiến dịch thanh tra để biểu dương, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quyết định khen thưởng.

– Việc lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu đã có nhiều cải tiến nhằm tuân thủ pháp luật BHXH để biểu dương khen thưởng do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định khen thưởng.

– Kinh phí khen thưởng do cơ quan khen thưởng thực hiện theo quy định.

c) Tổ chức thực hiện

– Vụ Thanh tra – Kiểm tra:

+ Phối hợp với Thanh tra Bộ LĐTB&XH chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết chiến dịch và phối hợp lựa chọn các địa phương, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong chiến dịch thanh tra để Thanh tra Bộ LĐTB&XH trình Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quyết định khen thưởng.

+ Phối hợp với Ban Thu lựa chọn, đề xuất những doanh nghiệp tiêu biểu trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định khen thưởng.

– Trung tâm Truyền thông: Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành thực hiện các nội dung hoạt động tuyên truyền.

– Văn phòng BHXH Việt Nam:

+ Phối hợp với Bộ LĐTB&XH gửi giấy mời đại biểu tham dự Hội nghị;

+ Xây dựng, trình dự toán chi phí để tổ chức Hội nghị tổng kết và thực hiện công tác phục vụ, hậu cần.

– Vụ Tài chính – Kế toán: Thực hiện các thủ tục phê duyệt dự toán kinh phí theo quy định.

– Ban Thu: Chủ trì, phối hợp với Vụ Thanh tra – Kiểm tra đề xuất, lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định khen thưởng.

– Vụ Thi đua – Khen thưởng: Phối hợp với Ban Thu thực hiện các thủ tục, quy trình khen thưởng đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Ngành theo quy định.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thanh tra – Kiểm tra) để phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Tổng Giám đốc (để b/c);

– Các Phó Tổng Giám đốc;

– Thanh tra Bộ LĐTB&XH;

– Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

– BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Lưu: VT, TTKT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đào Việt Ánh

 

Văn bản đang xem

Công văn 875/BHXH-BT triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Viettel

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
__________

Số: 875/BHXH-BT
V/v: Triển khai thu BHXH, B