Công văn 882/UBND-VX TP.HCM về biện pháp y tế đối với F1 đi làm, học tập

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________

Số: 882/UBND-V

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


__________

Số: 882/UBND-VXV/v:
Hướng dẫn biện pháp y tế
đối với người tiếp
xúc gần (F1)
đi làm, học tập


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

 

 

Kính gửi:

Các sở, ban, ngành Thành phố;

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

 

Trước tình hình dịch bệnh tại Thành phố đang được kiểm soát và hầu hết người dân trên 12 tuổi đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, đa số các trường hợp mắc COVID-19 không thuộc nhóm nguy cơ đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và khỏi bệnh sau đó.

Để hạn chế việc gián đoạn đối với các hoạt động của đời sống như: sản xuất, kinh doanh; việc đi học của học sinh; các hoạt động quản lý điều hành, chăm sóc y tế… do phải cách ly các trường hợp F1 theo quy định trước đây; trong khi chờ hướng dẫn mới của Bộ Y tế, nhằm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố, xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1832/TTr-SYT ngày 21 tháng 3 năm 2022;

Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn các biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1), cụ thể như sau:

1. Đối với trường hợp F1 đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng được phép tiếp tục đi làm, đi học; đồng thời phải chấp hành nghiêm các quy định sau:

Tự theo dõi sức khoẻ ít nhất 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần lần cuối với F0, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 5 và khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 (bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên, do bản thân hoặc người chăm sóc tự thực hiện hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện). Trong thời gian này, F1 di chuyển từ nơi lưu trú đến nơi học tập, làm việc bằng phương tiện cá nhân.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên đeo khẩu trang; sát khuẩn tay; không dùng chung vật dụng cá nhân trong sinh hoạt, làm việc, học tập.

– Tránh tiếp xúc gần với những người thuộc nhóm nguy cơ (người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19) trong gia đình, tại các nơi làm việc, học tập…; khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

2. Văn bản này Điều chỉnh biện pháp y tế áp dụng đối với các trường hợp F1 tại mục 1 nêu trên đã được quy định tại các văn bản: Công văn 548/UBND-VX ngày 22 tháng 02 năm 2022 và Công văn số 625/UBND-VX ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Công văn số 8095/SYT-NVY ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Công văn số 1474/SYT-NVY ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế.

Giao các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, triển khai nội dung văn bản này đến tất cả cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn Thành phố cho đến khi có hướng dẫn mới./.

 

Nơi nhận:


Như trên;

– TTTU:


TTUB: CT,
PC/VX;


Văn phòng Thành ủy;

– VPUB: CPVP;


Các phòng NCTH;

– Lưu VT,
(VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Dương Anh Đức

 

Văn bản đang xem

Công văn 882/UBND-VX TP.HCM về biện pháp y tế đối với F1 đi làm, học tập

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________

Số: 882/UBND-V