Đã đóng đủ 20 năm BHXH, nếu đóng tiếp được hưởng các quyền lợi gì?

Người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) nếu đủ tuổi sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nếu đóng tiếp sẽ được thêm nhiều quyền lợi.

Chào bạn, việc đóng bạn đóng đủ BHXH 20 năm đã đủ điều kiện năm tham gia

Người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) nếu đủ tuổi sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nếu đóng tiếp sẽ được thêm nhiều quyền lợi.

Chào bạn, việc đóng bạn đóng đủ BHXH 20 năm đã đủ điều kiện năm tham gia BHXH để hưởng lương hưu, tuy nhiên nếu đóng thêm, bạn sẽ có thêm quyền lợi. Cụ thể như thông tin chúng tôi đưa sau đây:

Đóng BHXH hơn 20 năm được quyền lợi gì?

Khi người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên đến đủ tuổi nghỉ hưu, sẽ được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội thì mức hưởng lương hưu của người lao động được tính theo công thức sau:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó,

Tỷ lệ hưởng của lao động nữ là 55%

Tỷ lệ hưởng của lao động nam là 45%

Như vậy, nếu chỉ đóng đủ 20 năm BHXH thì mức hưởng hàng tháng khi nhận lương hưu sẽ thấp hơn so với việc đóng BHXH nhiều năm.

Nếu đóng đủ và trên 20 năm, cứ mỗi năm đóng thêm người lao động sẽ được nhận lương hưu thêm 2%. Mức hưởng tối đa đối với cả lao động nam và lao động nữ đều là 75%.

Có thể thấy người lao động càng đóng BHXH nhiều năm thì mức hưởng lương hưu khi về già càng cao và tỷ lệ hưởng tối đa là 75%.

(nếu đóng BHXH vượt quá số năm được tính hưởng tỷ lệ 75%)

Theo khoản 1 Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động sẽ được nhận trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu.

Cụ thể, lao động nữ sẽ được nhận trợ cấp nếu đóng BHXH trên 30 năm; lao động nam sẽ được nhận nếu đóng BHXH trên 35 năm.

Căn cứ Điều 58 và Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng trợ cấp 1 lần cụ thể của lao động nam và lao động nữ được tính như sau:

– Mức hưởng của lao động nữ = (Số năm đóng BHXH – 30) x 0,5 x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

– Mức hưởng của lao động nam = (Số năm đóng BHXH – 35) x 0,5 x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Tuy nhiên, người lao động sẽ không nhận được trợ cấp thôi việc: Vì theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động đủ đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được chi trả trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động.Đóng BHXH trên 20 năm có thể nhận lương hưu cao hơn (Ảnh minh họa)

 Tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2022 thay đổi thế nào?

Theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với nam.

Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 cũng quy định:

– Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

– Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi với lao động nam vào năm 2028, đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trên đây là thông tin về vấn đề đóng bhxh hơn 20 năm được quyền lợi gì? Nếu còn vẫn đề chưa hiểu rõ, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Đóng BHXH 20 năm, hưởng lương hưu bao nhiêu nếu nghỉ hưu năm 2022?Có thể bạn quan tâm

07/03/2022

07/03/2022

07/03/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) nếu đủ tuổi sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nếu đóng tiếp sẽ được thêm nhiều quyền lợi.

Chào bạn, việc đóng bạn đóng đủ BHXH 20 năm đã đủ điều kiện năm tham gia