Đảng viên dự bị có phải đóng Đảng phí?

Một người được kết nạp vào Đảng sẽ phải trải qua 12 tháng dự bị để xem xét trở thành Đảng viên chính thức. Vậy Đảng viên dự bị có phải đóng Đảng phí?

Một người được kết nạp vào Đảng sẽ phải trải qua 12 tháng dự bị để xem xét trở thành Đảng viên chính thức. Vậy Đảng viên dự bị có phải đóng Đảng phí?

Hiện nay, các đối tượng phải đóng Đảng phí hằng tháng được quy định tại Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010, bao gồm:

– Đảng viên trong các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang;

–  Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội;

– Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế;

– Đảng viên nông nghiệp, nông thôn, Đảng viên là học sinh, sinh viên…;

– Đảng viên sống, học tập, làm việc ở ngoài nước.

Như vậy, trong các trường hợp trên đây không có trường hợp Đảng viên dự bị. Chỉ có Đảng viên chính thức mới phải tham gia đóng Đảng phí.

Xem thêm:

Mức đóng Đảng phí năm 2019

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

29/04/2019

28/04/2019

27/04/2019

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Một người được kết nạp vào Đảng sẽ phải trải qua 12 tháng dự bị để xem xét trở thành Đảng viên chính thức. Vậy Đảng viên dự bị có phải đóng Đảng phí?