Đảng viên dự bị sinh con thứ 3 có được chuyển Đảng chính thức không?

Đảng viên dự bị sinh con thứ 3 có được chuyển Đảng chính thức không? Đang là Đảng viên dự bị sinh con thứ 3 có bị kỷ luật không? Cùng Vanbanluat tìm hiểu nội dung này.

1. Đảng viên dự bị sin

Đảng viên dự bị sinh con thứ 3 có được chuyển Đảng chính thức không? Đang là Đảng viên dự bị sinh con thứ 3 có bị kỷ luật không? Cùng Vanbanluat tìm hiểu nội dung này.

1. Đảng viên dự bị sinh con thứ 3 có được chuyển Đảng chính thức?

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Đối với trường hợp vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, cụ thể là sinh con thứ ba, Đảng viên chỉ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo Khoản 1 Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương:

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”.

Như vậy, trường hợp bạn sinh con thứ 3 khi đang trong giai đoạn là Đảng viên dự bị thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Việc xử lý kỷ luật khiển trách không làm kéo dài thời hạn dự bị và xét công nhận Đảng viên chính thức.

2. Sinh con thứ 3, Đảng viên dự bị có bị kỷ luật không?

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Điều 27 Quy định 102 nêu rõ, Đảng viên vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba trừ khi pháp luật có quy định khác thì sẽ bị kỷ luật bằng các hình thức sau:


– Khiển trách;

– Nếu tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì bị cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức vụ;

– Gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị áp dụng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ngoài ra, Điều 35 Điều lệ Đảng nêu rõ, tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời. Trong đó, các hình thức kỷ luật được áp dụng với từng đối tượng khác nhau, tùy vào mức mức độ, tính chất của hành vi vi phạm:

– Với tổ chức Đảng: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán;

– Với Đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;

– Với Đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo, không đủ tư cách thì xóa tên trong danh sách Đảng viên.

Đồng thời, khoản 2 Điều 35 Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016, Ban Chấp hành Trung ương có quy định nếu Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì sẽ phải chịu một trong hai hình thức là khiển trách hoặc cảnh cáo.

Do đó, nếu trong thời kỳ dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp, Đảng viên dự bị có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì chỉ bị áp dụng 02 hình thức: Khiển trách và cảnh cáo.

Từ các quy định trên, có thể khẳng định, nếu sinh con thứ 3, Đảng viên dự bị vẫn bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật cao nhất được áp dụng với trường hợp này là cảnh cáo.

3. Đảng viên dự bị bị kỷ luật có được chuyển Đảng chính thức không?

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Điều 5 Điều lệ Đảng có quy định:


Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận Đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp. Nếu không đủ tư cách thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên dự bị

Do đó, hết thời gian dự bị, căn cứ vào quả trình rèn luyện, chi bộ sẽ xét công nhận Đảng viên chính thức. Nếu quần chúng nào không đủ tư cách được đứng trong hàng ngũ Đảng viên thì có thể bị xóa tên trong danh sách.

Ngoài ra, tại Điều 3 Quy định 05-QĐi/TW năm 2018, quần chúng mà vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp sinh con thứ năm trở đi sẽ không được xem xét kết nạp vào Đảng.

Đồng thời, khoản 2 Điều 35 Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016, Ban Chấp hành Trung ương có quy định:

Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận Đảng viên chính thức.

Như vậy, nếu không thuộc trường hợp sinh con thứ 5 trở lên thì khi hết thời gian dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận Đảng viên chính thức. Khi đó, Ban thường vụ cấp ủy huyện sẽ xem xét, quyết định kết nạp vào Đảng với quần chúng vi phạm sinh con thứ 3 khi:

– Đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của Điều lệ Đảng và yêu cầu thực tế của địa phương;

– Là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú… đánh giá cao về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về ý thức trách nhiệm với nhân dân;

– Có ít nhất 24 tháng phấn đấu nếu sinh con thứ 3 và 36 tháng khi sinh con thứ 4 kể từ ngày sinh con đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Trên đây là tổng hợp các thông tin liên quan đến thắc mắc Đảng viên dự bị sinh con thứ 3 có bị kỷ luật không, và có được chuyển Đảng chính thức không? Nếu còn bất cứ câu hỏi nào liên quan, độc giả vui lòng để lại câu hỏi tại đây.

Xem thêm:

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất

Đảng viên dự bị có phải đóng Đảng phí?

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

24/12/2020

24/12/2020

24/12/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Đảng viên dự bị sinh con thứ 3 có được chuyển Đảng chính thức không? Đang là Đảng viên dự bị sinh con thứ 3 có bị kỷ luật không? Cùng Vanbanluat tìm hiểu nội dung này.

1. Đảng viên dự bị sin