Dịch vụ tư vấn Thành lập công ty xây dựng

Thành lập công ty xây dựng. Thủ tục thành lập công ty xây dựng.  Thủ tục thành lập công ty xây dựng.

Dịch vụ tư vấn Thành lập công ty xây dựng

I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

Luật xây dựng số 16/2003/QH11;
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2006;
Nghị định của Chính Phủ số 139/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2007;
Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ kế hoạch Đầu tư;
Thông tư số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA áp dụng từ ngày 13 tháng 7 năm 2009 ;

II. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
1. Lưu ý khi thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng:
Trong số các ngành nghề về xây dựng, các ngành hoạt động phải có chứng chỉ hành nghề :

Giám sát thi công xây dựng công trình (xem thêm quy định tại điều 87 Luật Xây dựng) ;
Khảo sát xây dựng (xem thêm quy định tại điều 49 Luật Xây dựng) ;
Thiết kế xây dựng công trình (xem thêm quy định tại điều 56 Luật Xây dựng)

Do đó, khi thành lập, phải có chứng chỉ hành nghề của sáng lập viên hoặc người khác (được thuê làm quản lý).
Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo thủ tục chung đối với loại hình đăng ký kinh doanh nhưng nộp nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính.
3. Hồ sơ bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
Dự thảo điều lệ Công ty;
Danh sách Cổ đông/ thành viên Công ty;
Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của Cổ đông/thành viên sáng lập Công ty:

– Đối với cá nhân: CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

– Đối với tổ chức: GCN đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty, Biên bản, Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền, CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền;

Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ;
Hợp đồng lao động và CMND/Hộ chiếu, Quyết định bổ nhiệm người quản lý (trường hợp người có chứng chỉ hành nghề không phải là thành viên/cổ đông công ty mà là người được tuyển dụng và bổ nhiệm vào vị trí quản lý chuyên môn)

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính.
4. Kết quả thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Lưu ý:
Những nội dung quy định nêu trên được tổng hợp tại các văn bản hướng dẫn. Chúng tôi đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin chính xác, cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản quy phạm pháp luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý về vấn đề của mình.

Thủ tục thành lập công ty xây dựng – HANOI LAW FIRM dịch vụ  chuyên nghiệp,trọn gói