Diện tích đất trong Sổ đỏ ít hơn thực tế, tách thửa được không?

Diện tích đất trong Sổ đỏ ít hơn thực tế là tình trạng khá phổ biến hiện nay. Khi rơi vào tình huống này, nhiều người không biết liệu có được thực hiện các thủ tục như tách thửa, tặng cho, mua bán,… hay không.

Diện tích đất trong Sổ đỏ ít hơn thực tế là tình trạng khá phổ biến hiện nay. Khi rơi vào tình huống này, nhiều người không biết liệu có được thực hiện các thủ tục như tách thửa, tặng cho, mua bán,… hay không.

Thửa đất có diện tích trong Sổ ít hơn thực tế, có tách thửa được không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai 2013 và Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, để thực hiện việc tách thửa đất thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, thửa đất đang sử dụng phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Thứ hai, thửa đất đang sử dụng không có tranh chấp;

Thứ ba, thửa đất đang sử dụng không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

Thứ tư, thửa đất đang sử dụng phải đang trong thời hạn sử dụng đất;

Thứ năm, các thửa đất sau khi chia tách không được có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa do UBND tỉnh quy định.

Trường hợp thửa đất sau khi tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tách thửa do UBND tỉnh quy định thì có thể thực hiện đồng thời thủ tục hợp thửa với thửa đất khác liền kể để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tách thửa tối thiểu theo quy định.

Từ những phân tích trên, ta có thể thấy nếu diện tích trong sổ đỏ ít hơn diện tích thực tế thì sẽ ảnh hưởng đến việc xác định xem diện tích thửa đất có đủ điều kiện tách thửa hay không.

Do đó, để có thể thực hiện việc tách thửa trong trường hợp này, người sử dụng đất cần thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ để xác định lại diện tích đất thực tế cho phù hợp với sổ đỏ. Từ đó, việc chia tách thửa đất để tách thửa mới có thể chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật được.

Diện tích đất trong Sổ đỏ ít hơn thực tế, tách thửa được không? (Ảnh minh họa)

Thủ tục tách thửa khi thửa đất có diện tích trong Sổ đỏ ít hơn thực tế

Như đã phân tích ở trên, do diện tích thửa đất trong Sổ đỏ ít hơn diện tích thực tế cho nên người sử dụng đất cần phải thực hiện lần lượt các thủ tục sau: Thủ tục cấp đổi Sổ đỏ; thủ tục tách thửa.

Đối với thủ tục cấp đổi Sổ đỏ:

Căn cứ theo quy định tại Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục cấp đổi sổ đỏ được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Theo quy định khoản 1, Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ thực hiện thủ tục này bao gồm:

-Đơn đề nghị theo Mẫu số 10/ĐK;

-Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc);

-Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì chỉ cần nộp bản sao hợp đồng thế chấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai/Bộ phận một cửa hành chính/UBND xã.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

– Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn Mẫu số 10/ĐK;

– Trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai

Bước 3: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết thủ tục: Không quá 7 ngày (Theo quy định tại điểm p, khoản 2, Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

Trường hợp thửa đất thực hiện cấp đổi ở địa bàn các xã miền núi, hải đảo, vùng xa, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục này tăng thêm 15 ngày.

Đối với thủ tục tách thửa:

Căn cứ theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục tách thửa được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, hồ sơ thực hiện thủ tục này bao gồm:

-Đơn nghị theo Mẫu số 11/ĐK;

-Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc);

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai/Bộ phận một cửa hành chính/UBND xã.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện:

-Đo đạc địa chính để chia tách lại thửa đất;

-Trình cơ quan có thẩm quyền hồ sơ cấp Giấy chứng nhận;

-Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Bước 3: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

Thời hạn thực hiện thủ tục: Không quá 15 ngày (Theo điểm đ, khoản 2, Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

Trường hợp thửa đất thực hiện cấp đổi ở địa bàn các xã miền núi, hải đảo, vùng xa, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục này tăng thêm 15 ngày.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Diện tích đất trong Sổ đỏ ít hơn thực tế. Nếu còn vướng mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Thủ tục tách Sổ đỏ cho con cần giấy tờ gì, nộp ở đâu?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

17/12/2021

17/12/2021

17/12/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Diện tích đất trong Sổ đỏ ít hơn thực tế là tình trạng khá phổ biến hiện nay. Khi rơi vào tình huống này, nhiều người không biết liệu có được thực hiện các thủ tục như tách thửa, tặng cho, mua bán,… hay không.