Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hòa Bình 2022 là bao nhiêu?

Tỉnh Hòa Bình cho phép người sử dụng đất được tách thửa hoặc hợp thửa khi thửa đất đáp ứng các điều kiện nhất định. Việc tách thửa, hợp thửa phải tuân thủ quy định của pháp luật đất đai và đặc biệt là quy định riêng về điều kiện tách thửa, hợp

Tỉnh Hòa Bình cho phép người sử dụng đất được tách thửa hoặc hợp thửa khi thửa đất đáp ứng các điều kiện nhất định. Việc tách thửa, hợp thửa phải tuân thủ quy định của pháp luật đất đai và đặc biệt là quy định riêng về điều kiện tách thửa, hợp thửa của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

1. Tôi có thửa đất ở tại huyện Mai Châu của tỉnh Hòa Bình. Nay khi con cái đã kết hôn, tôi muốn tách thửa đất này của mình thành 03 thửa nhỏ hơn để tặng cho các con. Mong Luật sư cho tôi biết, diện tích nhỏ nhất của thửa đất sau khi tách ra phải từ bao nhiêu m2 trở lên thì tôi được tách thửa tặng cho con?

Chào bạn, việc tách thửa, hợp thửa đất tại Hòa Bình phải thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và quy định riêng của địa phương. Theo đó, với vấn đề về tách thửa, hợp thửa tại Mai Châu, Hòa Bình, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

Diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa tại Hòa Bình 2022 là bao nhiêu?

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND và Quyết định 10/2022/QĐ-UBND (Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 26/2014/QĐ-UBND) quy định về điều kiện tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Căn cứ Điều 4, Điều 5 Quyết định 26/2014/QĐ-UBND và khoản 5 Điều 1, điểm a khoản 2 Điều 5 Quyết định 10/2022/QĐ-UBND (điều khoản sửa đổi Điều 4, Điều 5 Quyết định 26/2014/QĐ-UBND), diện tích tối thiểu, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đất ở (áp dụng đối với các thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại) tại Hòa Bình như sau:

Diện tích tối thiểu đối với các thửa đất ở sau khi tách

Kích thước chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tối thiểu

Kích thước chiều sâu thửa đất tối thiểu

Thửa đất ở tại khu vực đô thị (tại các phường của thành phố Hòa Bình, các thị trấn của các huyện)

36 m2

3 m

3 m

Thửa đất ở tại nông thôn (tại các xã thuộc các huyện và các xã thuộc thành phố Hòa Bình)

50 m2

4 m

4 m

Lưu ý: Nếu thửa đất ở tại Hòa Bình đề nghị tách thửa có nhiều mục đích sử dụng đất (đa mục đích) thì người sử dụng đất phải đảm bảo diện tích, kích thước cạnh thửa của phần đất ở tách ra đáp ứng điều kiện mà chúng tôi đã nêu ở trên.

Bên cạnh đó, để được tách thửa đất ở thì thửa đất này phải đáp ứng các điều kiện chung được quy định tại Điều 3 Quyết định 26/2014/QĐ-UBND và khoản 4 Điều 1 Quyết định 10/2022/QĐ-UBND (điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 26/2014/QĐ-UBND). Cụ thể bao gồm các điều kiện sau:

– Việc tách thửa đất ở tại tỉnh Hòa Bình phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề như quyền thoát nước mưa, quyền về lối đi, quyền về đường dây tải điện, quyền về cấp khí ga,…theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013;

– Thửa đất ở đề nghị tách thửa tại Hòa Bình phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận);

– Việc tách thửa đất ở phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Diện tích của các thửa đất ở mới hình thành sau khi tách thửa (diện tích này không bao gồm diện tích thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ) phải đáp ứng quy định về diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định tại Điều 4 của Quyết định 26/2014/QĐ-UBND như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Như vậy, để được tách thửa đất ở tại Mai Châu, Hòa Bình thì bạn phải kiểm tra, đối chiếu thửa đất của mình đã đảm bảo toàn bộ các điều kiện tách thửa theo quy định chưa. Do chưa nhận được đầy đủ thông tin về thửa đất ở của bạn nên chúng tôi chưa thể kết luận các điều kiện chi tiết để bạn có thể tiến hành tách thửa tại Mai Châu.

Từ các giải đáp ở trên của chúng tôi, bạn lựa chọn các tiêu chí, cách thức để giải quyết tình huống của mình.

Lưu ý: Khi tách thửa tặng cho con, bạn cần phải thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định. 

Xem thêm: Thủ tục tách thửa tặng cho con thế nào?

Điều kiện được hợp thửa đất tại Hòa Bình là gì?

Ngoài các điều kiện về tách thửa, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng quy định các điều kiện về hợp thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại Quyết định 26/2014/QĐ-UBND và Quyết định 10/2022/QĐ-UBND.

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Quyết định 10/2022/QĐ-UBND (sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 26/2014/QĐ-UBND) về điều kiện tách thửa đất:

2. Điều kiện hợp thửa đất

a) Các thửa đất khi hợp thửa phải liền kề nhau, cùng mục đích sử dụng đất;

b) Trường hợp hai thửa đất đã có Giấy chứng nhận nhưng chưa đảm bảo kích thước, diện tích theo quy định tại Điều 4 của Quy định này thì được thực hiện hợp thửa;

3. Quy định này không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Các trường hợp đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phân lô xây dựng của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Các trường hợp khác không nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Theo đó, để thực hiện thủ tục hợp thửa đất theo quy định pháp luật hiện hành, thửa đất của bạn phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Về vị trí: Các thửa đất dự định hợp thửa phải nằm ở vị trí liền kề nhau trên thực tế;

– Về mục đích sử dụng: Phải có cùng mục đích sử dụng;

– Nếu các thửa đất đề nghị hợp thửa ở khu vực đã có quy hoạch xây dựng chi tiết, đã có quy hoạch phân lô xây dựng của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì việc hợp thửa phải được tuân thủ theo quy định đó;

Như vậy, khi thửa đất trồng cây lâu năm của bạn đáp ứng các điều kiện để được hợp thửa như chúng tôi đã nêu trên thì bạn có thể đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép bạn thực hiện hợp thửa đất và thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho bạn.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về quy định tách thửa tỉnh hòa bình, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Hồ sơ tách thửa đất gồm những gì? Nộp ở đâu?

>> Tách thửa đất hết bao nhiêu ngày?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

07/05/2022

07/05/2022

07/05/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Tỉnh Hòa Bình cho phép người sử dụng đất được tách thửa hoặc hợp thửa khi thửa đất đáp ứng các điều kiện nhất định. Việc tách thửa, hợp thửa phải tuân thủ quy định của pháp luật đất đai và đặc biệt là quy định riêng về điều kiện tách thửa, hợp