Điều kiện tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Hiện nay, có 2 phương thức tuyển dụng công chức: thi tuyển và xét tuyển. Trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi tuyển cần đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Các trường hợp được phép tuyển dụng công c

Hiện nay, có 2 phương thức tuyển dụng công chức: thi tuyển và xét tuyển. Trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi tuyển cần đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Các trường hợp được phép tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Quy định mới nhất về các trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi tuyển hiện nay tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Theo đó, căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với các trường hợp sau:

– Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an);

+ Người làm công tác cơ yếu;

+ Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

– Trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển

Theo Thông tư 13/2010/TT-BNV, điều kiện để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển gồm:

– Người tốt nghiệp thủ khoa tại đại học trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật trở lên và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Người có kinh nghiệm công tác được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật trở lên; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Quy trình xem xét để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Khi tiếp nhận các trường hợp đủ điều kiện xét tuyển công chức không qua thi tuyển, có ít nhất 5 năm công tác nêu trên, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch gồm 5 hoặc 7 thành viên. Hội đồn này có trách nhiệm:

– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

– Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp số ý kiến bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, có một số trường hợp công chức xét tuyển nhưng không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.


Xem thêm:


Từ năm 2019, thi tuyển công chức tiến hành thế nào?
hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

12/03/2019

11/03/2019

11/03/2019

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Hiện nay, có 2 phương thức tuyển dụng công chức: thi tuyển và xét tuyển. Trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi tuyển cần đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Các trường hợp được phép tuyển dụng công c