Đóng BHXH 20 năm, hưởng lương hưu bao nhiêu nếu nghỉ hưu năm 2022?

Khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), lương hưu là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trong năm 2022, người đã đóng BHXH 20 năm sẽ được nhận lương hưu là bao nhiêu?

Đóng BHXH 20 năm hưởng lương hưu bao nhiêu năm

Khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), lương hưu là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trong năm 2022, người đã đóng BHXH 20 năm sẽ được nhận lương hưu là bao nhiêu?

Đóng BHXH 20 năm hưởng lương hưu bao nhiêu năm 2022?

Chào bạn, theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên sẽ được hưởng lương hưu.

Theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

– Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

– Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, cả người lao động nam và nữ nói trên được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Có thể thấy, lao động nam nếu đủ điều kiện về hưu năm 2022 khi đã đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng lương hưu bằng 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022, lương hưu được tính như sau:

– Đóng đủ 15 năm BHXH: được hưởng 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH sẽ được tính thêm 2%.

Vì vậy, lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022 khi đã đóng đủ 20 năm BHXH sẽ được nhận lương hưu với tỷ lệ 55% tiền lương tháng đóng BHXH.

Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 30 năm BHXH, lương hưu là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH năm 2014, lương hưu của người lao động được xác định theo công thức chung:

Lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc thu nhập tháng đóng BHXH (với người tham gia BHXH tự nguyện) phụ thuộc vào tiền lương, hoặc thu nhập đóng hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá tương ứng.

Tại điểm b,c khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điểm b,c khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP có hướng dẫn về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động.

Theo đó, đối với lao động nữ:

– Nghỉ hưu từ 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.

Tóm lại, lao động nữ nghỉ hưu năm 2022, nếu đã đóng đủ 30 năm BHXH sẽ hưởng mức lương hưu tối đa với tỷ lệ hưởng lương hưu là 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam

– Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, lao động nam nghỉ hưu năm 2022, nếu đóng đủ 30 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 65% tiền lương tháng đóng BHXH.

Trường hợp nào nghỉ hưu năm 2022 được hưởng lương hưu tối đa?

Căn cứ Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH năm 2014 thì từ năm 2022, số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu của lao động nam có sự thay đổi.

Để hưởng mức lương hưu tối thiểu 45%, lao động nam cần đóng đủ 20 năm BHXH, tăng thêm 1 năm so với quy định trước đây là 19 năm. Sau đó, cứ thêm 1 năm đóng BHXH thì mức lương hưu của NLĐ được tính thêm 2% và mức tối đa là bằng 75%.

Với lao động nam, muốn hưởng tỉ lệ tối đa 75% thì cần đóng đủ từ 35 năm, tăng thêm 1 năm so với năm 2021.

Với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó với mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của NLĐ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.

Để hưởng mức lương hưu tối đa 75%, lao động nữ cần đóng đủ 30 năm tham gia BHXH. 

Về tuổi nghỉ hưu người lao động trong năm 2022 cũng có sự thay đổi. Cụ thể, lao động nam là từ đủ 60 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2021); lao động nữ từ đủ 55 tuổi 8 tháng (tăng 4 tháng so với năm 2021).


Như vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm BHXH và đủ điều kiện về hưu năm 2022 sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng BHXH, đây là tỷ lệ tối đa. Còn lao động nữ, đóng đủ 30 năm BHXH và đủ điều kiện về hưu từ năm 2022 cũng sẽ nhận được lương hưu tối đa.

Nếu người lao động tham gia BHXH bắt buộc, nhưng lại về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì giảm 2%. Do đó, những người bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

Trên đây là các thông tin về vấn đề đóng BHXH 20 năm hưởng lương hưu bao nhiêu? Nếu còn băn khoăn, bạn đọc thể liên hệ với chúng tôi qua hotline  luatphap.vn để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ.

>> Nghỉ hưu trước tuổi năm 2022 được hưởng lương hưu bao nhiêu?Có thể bạn quan tâm

25/01/2022

25/01/2022

25/01/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), lương hưu là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trong năm 2022, người đã đóng BHXH 20 năm sẽ được nhận lương hưu là bao nhiêu?

Đóng BHXH 20 năm hưởng lương hưu bao nhiêu năm