[Dự kiến] 5 cách thức khai thác thông tin lưu trú thay Sổ hộ khẩu từ 01/01/2023

Dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đề xuất vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Trong đó có quy định về 5 cách thức khai thác thông tin lưu trú từ 01/01/2023.<

Dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đề xuất vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Trong đó có quy định về 5 cách thức khai thác thông tin lưu trú từ 01/01/2023.

5 cách thức khai thác thông tin cư trú từ 01/01/2023

Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020:

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Như vậy, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú chỉ được sử dụng, có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú đến hết 31/12/2022. Có nghĩa, là từ 01/01/2023 Sổ hộ khẩu sẽ hết thời hạn sử dụng.

Và tại nội dung dự thảo của Bộ Công an cũng đã nêu rõ 05 cách thức để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thay thế các loại giấy tờ truyền thống, trong đó có Sổ hộ khẩu.

Thứ nhất: Sử dụng Căn cước công dân (CCCD) gắn chip như giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc mã QR trên CCCD gắn chip; sử dụng thiết bị đọc chip trên CCCD.

Thứ hai: Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch vụ công để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự.

Thứ ba: Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự.

Thứ tư: Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Thứ năm: Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, cũng tại dự thảo cũng đã đề cập đến việc sẽ thay đổi hàng loạt thủ tục liên quan Sổ hộ khẩu.

Sẽ thay đổi nhiều thủ tục liên quan sổ hộ khẩu

Dự thảo Nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc 19 Nghị định có liên quan đến Sổ hộ khẩu và sổ tạm trú. Trong đó, chủ yếu liên quan đến chính sách về giáo dục, hỗ trợ tạo việc làm, mua điện, nhà ở, thuế, đất đai…

Theo đó, từ ngày 01/01/2023, khi thực hiện thủ tục trong những lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của 19 Nghị định này, người dân không phải xuất trình Sổ hộ khẩu mà chỉ cần cung cấp một trong các giấy tờ như:

– CMND/CCCD

– Giấy xác nhận thông tin về cư trú

– Hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ví dụ, khi thực hiện các thủ tục về hộ tịch theo Nghị định 123/2015 như làm khai sinh, kết hôn, khai tử… sẽ không còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú, bao gồm Sổ hộ khẩu mà chỉ cần dùng CCCD gắn chip.

Để làm thủ tục miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021, khi làm hồ sơ đề nghị, chỉ cần cung cấp giấy khai sinh hoặc CCCD/CMND, hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không cần cung cấp Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ xác nhận về việc đăng ký thường trú.

Hay khi mua điện sinh hoạt theo Nghị định 137/2013, không cần cung cấp bản sao Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú mà chỉ cần có đề nghị mua điện, thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện.

Nội dung dự thảo cũng có đề cập đến việc cơ quan có thẩm quyền hoặc cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; không được yêu cầu công dân phải nộp, xuất trình giấy tờ để chứng minh thông tin về cư trú.

Việc yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú chỉ được phép thực hiện khi không khai thác được thông tin về cư trú hoặc thông tin đó chưa được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trên đây là thông tin về 5 cách thức khai thác thông tin lưu trú. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

30/11/2022

29/11/2022

29/11/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đề xuất vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Trong đó có quy định về 5 cách thức khai thác thông tin lưu trú từ 01/01/2023.<

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top