[Dự kiến]: Điều đặc biệt chưa từng có về mức lương cơ sở 2023

Thông tin Chính phủ sẽ trình phương án đề xuất nâng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng, tăng khoảng 20,8%, dự kiến thực hiện từ 1/7/2023 đã thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua.

Thông tin Chính phủ sẽ trình phương án đề xuất nâng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng, tăng khoảng 20,8%, dự kiến thực hiện từ 1/7/2023 đã thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua.

Hiện, lương cơ sở được quy định rõ trong Nghị định số 38/2019 của Chính phủ.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 3 thì:

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Cũng theo Nghị định này từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở được áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng và hiện vẫn đang được áp dụng dự kiến đến hết 06/2023.

Ngày 9/10/2022, tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo về phương án điều chỉnh tiền lương để trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ đã đề cập đến vấn đề trình các cấp có thẩm quyền dự kiến sẽ tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực công từ 1,49 triệu đồng lên khoảng 1,8 triệu/tháng (tăng khoảng 20,8%), dự kiến thực hiện từ ngày 01/7/2023. Đồng thời, nâng mức phụ cấp với một số ngành nghề, lĩnh vực cho phù hợp.

Có thể thấy, nếu đề xuất tăng lương cơ sở của Chính phủ tại Hội nghị Trung ương 6 được thông qua thì từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức khu vực công sẽ là 1,8 triệu đồng/tháng.

Việc Chính phủ sẽ trình phương án đề xuất nâng mức lương cơ sở 2023 lên 1,8 triệu đồng là tin vui đối với người dân, đồng thời cũng là điều đặc biệt chưa từng có về mức lương cơ sở từ trước đến nay.

Độc giả có thể xem lại bảng tổng hợp mức lương cơ sở qua các năm của HieuLuat để có thể nhận thấy được điều đặc biệt này.

Thời điểm áp dụng

Mức lương cơ sở (đồng/tháng)

Căn cứ pháp lý

Mức tăng thêm

(đồng/tháng)

Từ 01/10/2004 – hết tháng 9/2005

290.000

Nghị định 203/2004/NĐ-CP

 

Từ 01/10/2005 – hết tháng 9/2006

350.000

Nghị định 118/2005/NĐ-CP

60.000

Từ 01/10/2006 – hết tháng 12/2007

450.000

Nghị định 94/2006/NĐ-CP

100.000

Từ 01/01/2008 – hết tháng 4/2008

540.000

Nghị định 166/2007/NĐ-CP

90.000

Từ 01/05/2009 – hết tháng 4/2009

650.000

Nghị định 33/2009/NĐ-CP

110.000

Từ 01/05/2010 – hết tháng 4/2011

730.000

Nghị định 28/2010/NĐ-CP

80.000

Từ 01/05/2011 – hết tháng 4/2012

830.000

Nghị định 22/2011/NĐ-CP

100.000

Từ 01/05/2012 – hết tháng 6/2013

1.050.000

Nghị định 31/2012/NĐ-CP

220.000

Từ 01/07/2013 – hết tháng 4/2016

1.150.000

Nghị định 66/2013/NĐ-CP

100.000

Từ 01/05/2016 – hết tháng 6/2017

1.210.000

Nghị định 47/2016/NĐ-CP

60.000

Từ 01/07/2017 – hết tháng 6/2018

1.300.000

Nghị định 47/2017/NĐ-CP

90.000

Từ 01/07/2018 – hết tháng 6/2019

1.390.000

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

90.000

Từ 01/07/2019 – hết tháng 6/2023

1.490.000

Nghị quyết 70/2018/QH14,

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

100.000

Từ 01/07/2023

1.800.000

Dự kiến

310.000

Như vậy, có thể thấy, trong thời gian gần 20 năm qua, mức lương cơ sở đều tăng qua các năm, tuy nhiên nếu như mức lương cơ sở năm 2023 tăng như dự kiến lên 1,8 triệu đồng/tháng thì đây chính là điều đặc biệt về mức lương cơ sở vì đó là mức tăng cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay, với mức tăng thêm là 310.000 đồng.

Mức tăng 20,8% có thể chưa cao so với việc hoãn tăng lương cơ sở 3 lần trước đó cũng như trong thời điểm vật giá đang leo thang. Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế trong nước cũng như thế giới còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, lạm phát…, việc dự kiến tăng mức lương cơ bản lên 1,8 triệu đồng/tháng đã ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ và nhận được sự đồng tình của đông đảo nhân dân.

Trên đây là thông tin về điều đặc biệt chưa từng có về mức lương cơ sở 2023, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.


Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

14/10/2022

13/10/2022

12/10/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Thông tin Chính phủ sẽ trình phương án đề xuất nâng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng, tăng khoảng 20,8%, dự kiến thực hiện từ 1/7/2023 đã thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua.