Gây tai nạn giao thông, phải bồi thường thiệt hại những khoản nào?

Thực tế các vụ việc bồi thường thiệt hại về an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến trong đời sống hằng ngày. Pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này thế nào?

HieuLuat xin thông tin về câu hỏi của bạn như sau:

Thực tế các vụ việc bồi thường thiệt hại về an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến trong đời sống hằng ngày. Pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này thế nào?

HieuLuat xin thông tin về câu hỏi của bạn như sau:

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong tai nạn giao thông thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 thì:

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Bên cạnh đó, Điều 601 Bộ luật này cũng quy định phương tiện giao thông là một trong những nguồn nguy hiểm cao độ. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

– Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

– Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại an toàn giao thông

Cũng giống với các bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bồi thường thiệt hại an toàn giao thông cũng được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015:

– Thiệt hại về an toàn giao thông thực tế phải được bồi thường toàn bộ, kịp thời.

Các bên có thể thỏa thuận về:

+ Mức bồi thường

+ Hình thức bồi thường bằng tiền

+ Phương thức bồi thường, có thể là 1 lần hoặc nhiều lần…

– Nếu người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình có thể được giảm mức bồi thường.

Bên cạnh đó, bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, bên bị thiệt hại nếu có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình thì bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường.

Các khoản bồi thường thiệt hại an toàn giao thông

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại an toàn giao thông có thể được thực hiện thông qua các thiệt hại như sau:


1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (theo Điều 589 Bộ luật Dân sự 2015) gồm:

– Tài sản bị mất, bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng;

– Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút;

– Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại;

– Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm (theo Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015)

– Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại

– Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại.

– Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

– Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định trên và 01 khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần người đó phải gánh chịu.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, hiện lương cơ sở vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng.

3. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm (theo Điều 591 BLDS 2015)

– Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

– Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

– Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

– Thiệt hại khác do luật quy định.

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại.

HieuLuat vừa giải đáp thông tin về bồi thường thiệt hại an toàn giao thông, trợ cấp thất nghiệp có tăng không? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hiện nay ra sao?Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

05/07/2022

05/07/2022

05/07/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Thực tế các vụ việc bồi thường thiệt hại về an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến trong đời sống hằng ngày. Pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này thế nào?

HieuLuat xin thông tin về câu hỏi của bạn như sau: