Giám hộ cử là gì? Giám hộ cử có quyền gì?

Người giám hộ là người có đủ các điều kiện trở thành người giám hộ theo quy định của pháp luật. Giám hộ cử là gì? Giám hộ cử có quyền gì?

Giám hộ cử là gì?
Theo Bộ luậ

Người giám hộ là người có đủ các điều kiện trở thành người giám hộ theo quy định của pháp luật. Giám hộ cử là gì? Giám hộ cử có quyền gì?

Giám hộ cử là gì?

Theo Bộ luật Dân sự 2015, giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc lựa chọn người giám hộ để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Như vậy, có 03 lại giám hộ được nhắc đến:

– Giám hộ được cử hoặc được chỉ định;

Theo Điều 54 Bộ luật Dân sự, trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 52 (giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên) và Điều 53 (giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự) thì Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ. Trường hợp có tranh chấp về việc cử người giám hộ thì Tòa án chỉ định người giám hộ.

Việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ và phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ. 

Trong đó, để làm người giảm hộ cử, cá nhân cần có đủ các điều kiện sau đây:

– Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ;

– Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Giám hộ cử có những quyền gì?

Theo Điều 58 Bộ luật Dân sự 2015, người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có các quyền sau đây:

– Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ;

Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có một trong số các quyền nêu trên theo quyết định của Tòa án.

– Chăm sóc, giáo dục người được giám hộ.

– Quản lý tài sản của người được giám hộ.

Trên đây là giải đáp giám hộ cử là gì? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

 

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Có thể bạn quan tâm

20/09/2022

19/09/2022

16/09/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Người giám hộ là người có đủ các điều kiện trở thành người giám hộ theo quy định của pháp luật. Giám hộ cử là gì? Giám hộ cử có quyền gì?

Giám hộ cử là gì?
Theo Bộ luậ