Giáo viên xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học xử lý như thế nào?

Trường hợp giáo viên xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học không phải là cá biệt trong xã hội hiện nay. Đây là hành vi trái với quy định của luật Giáo dục năm 2005 và trái với đạo đức xã hội. Vì vậy, Pháp luật cũng quy định nhiều hình thứ

Trường hợp giáo viên xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học không phải là cá biệt trong xã hội hiện nay. Đây là hành vi trái với quy định của luật Giáo dục năm 2005 và trái với đạo đức xã hội. Vì vậy, Pháp luật cũng quy định nhiều hình thức xử lý đối với hành vi này.

Xử phạt vi phạm hành chính

Hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người học có thể bị phạt theo quy định tại Điều 21 Nghị định 138/2013/NĐ-CP:

“Điều 21. Vi phạm quy định về kỷ luật người học, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi kỷ luật buộc người học thôi học không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ giảng dạy từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ các quyết định trái pháp luật và khôi phục quyền học tập của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này”.

Như vậy, trường hợp giáo viên xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học có thể bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Đồng thời, người đó còn có khả năng bị đình chỉ giảng dạy từ 1 đến 6 tháng.

Xử lý hình sự

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, việc giáo viên xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học còn có thể bị khép vào tội Làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật hình sự năm 2015 nếu hành vi đó được coi là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người học:

“1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Hành vi giáo viên xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học liên tục xảy ra trong thời gian hiện nay, đã vi phạm truyền thống, đạo đức nhà giáo, cần bị xã hội lên án.

Có thể bạn quan tâm

04/05/2018

04/05/2018

04/05/2018

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Trường hợp giáo viên xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học không phải là cá biệt trong xã hội hiện nay. Đây là hành vi trái với quy định của luật Giáo dục năm 2005 và trái với đạo đức xã hội. Vì vậy, Pháp luật cũng quy định nhiều hình thứ